lgb_se008_3


SZERKEZETÉPÍTÉS III. LGB_SE008_3
tárgyfelelős Halvax Katalin
közreműködő oktatók Halvax Katalin 
kredit 3 előadás 3 x 3óra gyakorlat - oktatási félév tavasz
oktatott szakok építőmérnök Bsc  távoktatás
Tárgy tartalma
A félév során a hallgatók csoportba dolgozva, egymással együttműködve egy tanulmány keretén belül mélyebben megismerkednek egy a faszerkezetek méretezésének elméleti részéiről, gyártási, építési technológiáikról, különböző szerkezeti kialakításaikról szóló témakörrel. Egyénileg dolgozva közelebbről megvizsgálnak egy megépült, faszerkezetű építményeket/épületeket továbbá féléves tervezési feladat keretén belül elsajátítsák egy fa fedélszék statikai számításának és terveinek készítési módját.
Előadások témakörei   1.előadás
Követelmények, feladatok kiosztása, fedélszék tervezési feladat ismertetése

2.előadás
Konzultáció: irodalomkutatás; faszerk. példa egyeztetése; fedélszék vázlatterv, terhek felvétele

3.előadás
Konzultáció: A) és B) feladat véglegesítése; fedélszék igénybevételek, méretezés, terv vázlata

2015.05.09. Feladatok Beadási határideje!    
Gyakorlatok témakörei   ---
Félévközi feladatok        
házi feladatok   A szorgalmi időszakban a hallgatóknak három feladatot kell megadott határidőre teljesíteni:

A) a félév elején kijelölt téma kidolgozása tanulmány formájában csoportmunka keretében; a csoportok létszáma 3-5 fő a jelentkezett hallgatók létszámának függvényében (a téma a faszerkezetek méretezésének elméleti részéiről, gyártási, építési technológiáikról, különböző szerkezeti kialakításaikról szól); tanulmány írott formában (max. 5-6 A4-s oldal képek, grafikonok stb. nélkül, Times New Roman 12-s betűméret 1,15-s sorköz)

B) megépült faszerkezetek bemutatása tanulmány formájában (minden hallgatónak egy szabadon választott, de az oktatóval előre egyeztetett, faszerkezetből készült építményt kell bemutatnia); A2-s méretű poszter szöveggel és ábrákkal

C) fa fedélszék tervezése (statikai számítás, vázlatterv M1:50, fedélszék terve M1:50  M1:10)
zárthelyi dolgozatok ---
Követelmények, értékelés
  aláírás feltétele Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy az előzőekben részletezett feladatokat a szorgalmi időszakon belül, az ütemtervben megadott határidőkre, elégséges színvonalon beadják. Ha valamely feladatra kapott pontszán nem éri el a minimumot aláírás nem adható a hallgatónak (megtagadva).   
vizsga   A vizsgaidőszakban a hallgatóknak vizsgát nem kell tenniük, érdemjegyüket a félév során elkészült feladatokra kapott pontszám alapján a következőekben ismertetett módon kapják.
érdemjegy   A szorgalmi időszakban elkészítendő feladatok értékelési módja:

 

Pontszám

Min. pontszám

A)Tanulmány

35

20

B)Faszerkezet bemutatása

15

10

C)Fedélszék tervezése

50

30

össz.:

100

60

Az érdemjegy kialakításának módja:

Érdemjegy

Pontszám

2 (elégséges)

60 – 70

3 (közepes)

71 – 80

4 (jó)

81 – 90

5 (jeles)

91 - 100

Irodalomjegyzék
 kötelező irodalom  
ajánlott irodalom   
Letölthető anyagok  
tárgytematika:   Szerkezetépítés III.  eredmények:  Eredmények_2014_15_tavasz
Tanulmányi segédanyagok  ELŐADÁS_ppt      Torokgerendás_fedélszék_igénybevételek_segédtáblázat
Fedélszék alapadatok Fedélszék_A   Fedélszék_B   Fedélszék_C   Fedélszék_D
Fedélszék_E   Fedélszék_F   Fedélszék_G 

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Munkaszüneti nap 2017. március 15. - 2017. március 16.
Kurzuskiírási időszak 2017. március 20. 00:00 - 2017. április 7. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. április 17. - 2017. április 18.
Finanszírozási forma módosítására jelentkezés 2017. április 24. - 2017. április 29.