TARTÓSZERKEZETEK V. NGB_SE004_5
tárgyfelelős Halvax Katalin
közreműködő oktatók Halvax Katalin   Fekete Ferenc
kredit 3 előadás 2óra/hét gyakorlat 2óra/hét oktatási félév ősz
oktatott szakok építő- és építészmérnök Bsc;   építészmérnök osztatlan beszámoló formája vizsga
Tárgy tartalma
A Tartószerkezetek V. tantárgy során a hallgatók megismerkednek a faszerkezetek anyagaival, anyagjellemzőivel, az azokat befolyásoló tényezőkkel, a tömör és összetett szelvényű hajlított-nyírt fatartók, a fa kapcsolatok és kapcsolószerek valamint a fa oszlopok kialakításával és méretezésével. Ezen felül, a jelen érvényben lévő előírások miatt egyre inkább előtérbe kerülő, tűzteherre való méretezés, megfeleltetés problémakörével is megismerkedhetnek hallgatóink. Ezen tantárgy keretein belül foglakozunk a falazatok szilárdsági jellemzőivel, a szilárdságot befolyásoló tényezőkkel illetve a teherbírás meghatározásának módjával is.
Előadások témakörei  
 1. Tantárgyi követelmények, ütemterv ismertetése. Hazai fafajok
 2. A fa makro- és mikroszkópos szerkezete, kémiai összetétele. A szerkezeti fa szilárdsági jellemzői
 3. Hajlított-nyírt tartók vizsgálatai (szilárdság, stabilitás, alakváltozás)
 4. Faanyagok választékai: fűrészáruk és mesterséges fatermékek. RR fatartók gyártása, kialakítása, méretezése
 5. Egy- és összetett szelvényű fa oszlopok kialakítása és vizsgálataik (szilárdság, stabilitás, kapcsolatok)
 6. Felkészülés, gyakorlás az 1.NAGY ZH dolgozatra
 7. 1. NAGY ZH
 8. Faszerkezetek kapcsolatai (ácskötések és mérnöki kapcsolatok): kialakítás és méretezés
 9. Faszerkezetek kapcsolatai (ácskötések és mérnöki kapcsolatok): kialakítás és méretezés
 10. 2. NAGY ZH
 11. Tűzterhelés, tűzvédelem
 12. Faanyagvédelem: károsítók és az ellenük való védekezés
 13. Téglafalazatok szilárdsági jellemzői, a szilárdságot befolyásoló tényezők. Falazatok, falpillérek teherbírása.
 14. Pót 1. és 2. NAGY ZH
Gyakorlatok témakörei   1.  Ismétlés: fogalmak, mértékegységek, hatások, határállapotok, hatáskombinációk. A szerkezeti fa szilárdsági jellemzői
2.  1.kis ZH: fogalmak, mértékegységek, igénybevételek. Fa gerendák ellenőrzése/méretezése
3.  Fa gerendák ellenőrzése/méretezése
4.  2.kis ZH: Fa gerenda ellenőrzése. Fa oszlopok vizsgálatai (szilárdság és stabilitás)
5.  Fa oszlopok vizsgálatai (szilárdság és stabilitás)
6.  3.kis ZH: Fa oszlopok vizsgálatai. Gyakorlás, felkészülés az 1.NAGY ZH dolgozatra
7.  Fa kapcsolatok ellenőrzése
8.  Fa kapcsolatok ellenőrzése
9.  4.kis ZH: Fa kapcsolatok ellenőrzése. Gyakorlás, felkészülés a 2.NAGY ZH dolgozatra
10. Az 1. és 2. NAGY ZH feladatainak megoldása
11. Egyszerű példák tűzteherre történő ellenőrzésre
12. 5.kis ZH: ellenőrzés tűzteherre
13. Feladatmegoldás falazat ellenőrzésére
14. Pót 1. és 2. NAGY ZH
Félévközi feladatok        
házi feladatok   ---
zárthelyi dolgozatok   A félév során két nagy valamint öt kis zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatóink. A dolgozat során a hallgatók számpéldákat oldanak meg a nagy zh esetében 45 perc, a kis zh esetében 20 perc alatt. A kis zh-kat a gyakorlati órák alkalmával, a nagy zh-kat pedig az előadás keretén belül írják. A kis zh-k célja a folyamatos, kisebb lépcsőkben való tanulás elősegítése a nagy zh-kon való minél jobb eredmény valamint a félév sikeres teljesítése érdekében. A zárthelyi dolgozatok során a megoldandó feladatok terjedelme, számításigénye olyan, hogy csak annak van esélye jó eredményt elérni, aki a felkészülés során készségfokot ér el, a számításokat nem csak ismeri, hanem be is gyakorolja és a zárthelyi munkáját előkészíti. A zárthelyi dolgozat megírásához a moodle felületen elérhető, az első előadáson bemutatott formában kinyomatott, segédletet használhatják a hallgatók, más segédeszköz használata (írószerszámon és számológépen kívül) nem engedélyezett.

1. NAGY ZH Hajlított-nyírt tartók és nyomott oszlopok ellenőrzése

2. NAGY ZH Fa kapcsolatok ellenőrzése

1. kis ZH Fogalmak, mértékegységek, egyszerű tartók igénybevételei

2. kis ZH Fa gerendák ellenőrzése

3. kis ZH Fa oszlopok ellenőrzése

4. kis ZH Fa kapcsolatok ellenőrzése

5. kis ZH Ellenőrzés tűzteherre

ZH pótlása, javítása

Minden hallgató mindkét nagy zárthelyi dolgozatot egy-egy alkalommal pótolhatja.
A félévközi munka pontozásos értékelése:
1.NAGY ZH:  30p      2.NAGY ZH:  30p      5db kis ZH:  5*8=40p
Követelmények, értékelés
  aláírás feltétele Az aláírás megszerzésének és így a vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató mindkét nagy zárthelyi dolgozaton az elérhető 30 pontból legalább 15 pontot elérjen (mindkét nagy zárthelyiből min. 15-15 pont) továbbá a kis és nagy zárthelyi dolgozatokra kapott össz. pontszáma minimum 50 pont legyen. Azaz a félévközi teljesítménye alapján a félévközi érdemjegye legalább elégséges legyen. A félévközi érdemjegy számítás módja a kis és nagy zh-kon szerzett össz. pontszám alapján:
0 – 49  1(elégtelen)   50 – 64  2(elégséges)   65 – 79   3(közepes)   80 – 89   4(jó)   90 – 100 5(jeles)    
vizsga   Az írásbeli vizsgán szerzett pontszám alapján a vizsgajegy számítási módja a következő:
0 – 59  1(elégtelen)   60 – 69  2(elégséges)   70 – 79   3(közepes)   80 – 89   4(jó)   90 – 100 5(jeles)
Az írásbeli vizsgán el kell érni legalább 60 pontot a félév végi érdemjegy megszerzéséhez.
érdemjegy   A vizsgajegy valamint a félévközi érdemjegy átlaga adja a félév végi érdemjegyet, ez kerül rögzítésre a neptun rendszeren keresztül a hallgató indexébe.  
Irodalomjegyzék        
  kötelező irodalom jegyzetek, gyakorló példák:  http://elearning.sze.hu/
Armuth Miklós, Bodnár Miklós: Fa tartószerkezetek – tervezés az Eurocode alapján, 2011  
ajánlott irodalom MSZ EN 1995-1-1 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése
MSZ EN 1996-1-1 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése
Letölthető anyagok        
tárgytematika Tartószerkezetek V.   aktuális félév ütemterve CV EREDMÉNYEK
vizsgakérdések   eredmények  
segédanyagok A tárgy hallgatói számára az http://elearning.sze.hu/ felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások.
ajánlott linkek  

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55
Gólyahét 2017. augusztus 30. 00:00 - 2017. szeptember 3. 12:00