GEOTECHNIKA III. NGB_SE005_3
tárgyfelelős Dr. Koch Edina
közreműködő oktatók Hudacsek PéterSzilvágyi ZsoltWolf Ákos
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1óra/2hét
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    folyamatos számonkérés         oktatási félév        tavaszi                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A Geotechnika I. és II. folytatásaként az alapozások után a további geotechnikai szerkezeteket és tchnológiákat ismertetjük. Célunk az általános tájékozottság elérése, melynek révén a végző hallgatók a mélyépítési feladatok megoldásában közreműködhetnek, ill. később, a gyakorlat megszerzése és további képzés után e területen önálló geotechnikus szakemberként dolgozhatnak. 
előadások témakörei Földmegtámasztó szerkezetek áttekintése, támfalak szerkezete, építése, tervezése.
Rés-, cölöp- és szádfalak, dúcolatok.
Talajhorgonyzások. Befogott és kihorgonyzott támszerkezetek tervezése.
Földművek típusai, szerkezete, tervezése. Földművek anyaga, minősítése.
Földmunkák elemei, gépei, technológiái.
Víztelenítések ideiglenes és végleges céllal.
Geoműanyagok alkalmazása földszerkezetekben.
Talajjavítás mechanikai eljárásokkal és szemcsés anyagok bevitelével.
Talajjavítás kötőanyagok bevitelével.
Földalatti műtárgyak funkciói, szerkezetei és építésük nyílt eljárásokkal.
Alagútépítési zárt eljárásokkal. 
A geotechnikai előkészítő tevékenységek rendje és módszerei.
gyakorlatok témakörei Autós pihenőhely tervezésének menete (geometriai kialakítás, támfal tervezés, víztelenítés tervezése, földtömegszámítás)
Hallgatói előadások 
Félévközi feladatok        
félévközi
feladatok
P - Projekt feladatok az előadásokon
Az előadások végén, azok anyagához kapcsolódó problémát 2-3 fős csoportokban kell megoldani, s arról rövid leírást adni, illetve alkalmanként egy-két csoportnak néhány percben bemutatni.

Zh - Zárthelyi dolgozat
A félév során egy zárthelyi dolgozat lesz a 13. héten. 20 kérdésből álló tesztet kell a hallgatóknak önállóan, segédeszköz nélkül megoldaniuk az 1-13. előadásokon elhangzott tananyagból, majd 25 perc alatt önállóan kell egy konkrét, gyakorlati jellegű geotechnikai feladat megoldását rövid rajzos és/vagy szöveges felvázolni. A zárthelyi dolgozat pótlására a 14. héten lesz lehetőség.

HF - Autós pihenőhely tervezése
Pihenőhely és a hozzávezető út csatlakozó szakaszának geotechnikai terve a kiadott (internetről levehető) térképlapon, mely A3 méretben nyomtatva 1:500 méretarányú.
Részfeladatok
A földmű geometriai terve, egy részének víztelenítési terve, földtömegszámítás, egy földmegtámasztó szerkezet tervezése, és a földmű és a támfal építésének rövid műszaki leírása.
Kiindulási adatok (az egyes hallgatókra érvényes értékek az internetről levehető táblázatból)
Beadandó munkarészek
a) A pihenőhely és az út geometriai tervei
helyszínrajz (a támfallal és a vízelvezetéssel), keresztmetszetek (4 db), hosszmetszet
b) A támfal tervei
nézetrajz (1 oldalról), mintaszelvény (1 db), statikai számítások, szerkesztések
c) A pihenőhely környékének víztelenítése, egy árokszakasz hidraulikai méretezése, minta- és hossz-szelvénye
d) A földtömegszámítás: a plató köbtartalma, a hozzávezető út tervezési szakaszának köbtartalma
e) A földmunka és a támfal építésének műszaki leírása

T+E - Tanulmány készítése (T) és előadás tartása (E)
Tanulmány írása és előadása két fős csoportokban
A gyakorlaton kiadott témák közül választott, illetve konkretizált, vagy hozott témát kell párosával, elsősorban a gyakorlatban szerzett információk, ill. szakirodalom alapján feldolgozni, s arról ~10 oldalas, illusztrált dolgozatot készíteni. 
Egy-egy téma prezentálására 15 perc időtartam áll majd rendelkezésre, s mindkét a téma kidolgozásában résztvevő hallgatónak szerepelni kell. A félév elején rögzített előadási időpontokon csak egymás közötti egyeztetéssel lehet változtatni, az alőadás elmaradása esetén a pontszám megszerzésének lehetősége elveszik. 

L - Laboratóriumi vizsgálat
A feladat adott talaj CBR-értékének a meghatározása.
A vizsgálatot 5-6 fős csoportokban a megjelölt időpontban labormérnöki segítséggel kell végezni, s arról jegyzőkönyvet (vizsgálati jelentést) csoportonként beadni. A feladat csak igazolt hiányzás esetén pótolható a félév utolsó hetében kijelölt alkalommal. 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A félévközi munkával szerezhető (P+HF+T+E+L) 60 pontból legalább 30 pontot el kell érni.    
vizsga Vizsga
A 13. héten megírásra kerülő Zh alapján a hallgatóknak érdemjegyet ajánlunk meg. Aki ezzel elége-detlen, az a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgán javíthatja az érdemjegyét.  
érdemjegy A félévközi munkát az alábbi pontozással értékeljük:     
P: 20 pont     HF: 20 pont     T: 10 pont     E: 5 pont     L: 5 pont     Zh: 40 pont
    
Osztályozás:
0-49 p. (1) elégtelen,   50-61 p. (2) elégséges,   62-73 p. (3) közepes,  74-85 p. (4) jó,   86-100 p. (5) jeles
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet
Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., főiskolai jegyzet J 19-666 és 19666/a
ajánlott irodalom MSZ EN 1997-1:2006 (Eurocode 7) Geotechnikai tervezés 1. rész: Általános szabályok
Szepesházi R., szerk., A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. Id. dr. Gáspár László Útügyi Tech-nológiai Továbbképzés. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2012
Koch Edina: Töltésalapozási eljárások modellezése, doktori értekezés, 2012 
Letölthető anyagok        
követelmények 2015/16 tavasz tantárgyi követelmény aktuális félév ütemterve 2015/16 tavasz ütemterv  
vizsgakérdések vizsgakérdések eredmények 2015/16 tavasz félév 
előadásanyagok

1. Támszerkezetek I; 1. rész, 2. rész
2. Támszerkezetek II;
3. Támszerkezetek III.
4. Földművek I.;
5. Földművek II
6. Víztelenítés
7. Geoműanyagok
8. Talajjavítási eljárások I;
9. Talajjavítási eljárások II.
10-11. Alagútépítés, föld alatti műtárgyak
13. Geotechnikai előkészítés: 1. rész, 2. rész, 3. rész 

házi feladat  Alaptérkép; Alapadatok
segédanyagok

Gyakorlat - földmű geometriai tervezése;
Gyakorlat - Támfal tervezése (1. rész, 2. rész
Gyakorlat - Vízelvezetés 
Gyakorlat - Földtömegszámítás, műszaki leírás 
Tippek előadások készítéséhez 
CBR adatok , CBR csoportok
GEO5 virtuális gép

ajánlott linkek  

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2016. december 9.
Levelezős konzultációs hétvége 2016. december 9. 08:00 - 2016. december 10. 18:00
Téli záróvizsga időszak kezdete (kereszt MSc) 2016. december 12. 08:00 - 08:20
Vizsgaidőszak kezdete 2016. december 12. 08:00 - 08:20