ngb_se005_4

GEOTECHNIKA IV. NGB_SE005_4
tárgyfelelős dr. Szepesházi RóbertSzilvágyi Zsolt
közreműködő oktatók Hudacsek Péter; dr. Koch EdinaWolf Ákos és vendég előadók
kredit 3 kötelező előadás 3 óra/hét gyakorlat 0 óra/hét
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        ősz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A Geotechnika I-III. tárgyakban megszerzett tudást bővítjük, mélyítjük el három témakörben. A Számítógépes tervezés (SGT) blokkban 4 geotechnikai program alkalmazásával ismertetjük meg a hallgatókat 3 gyakori geotechnikai tervezési feladat megoldásán keresztül. A Geotechnikai projektmenedzsment (GPM) blokkban a legfontosabb kivitelezési munkák geotechnikai előkészítésével, menet közbeni támogatásával foglalkozunk, és ehhez kapcsolódva munkahelylátogatást is szervezünk. E programokba gyakorlati szakembereket is bevonunk. A geotechnikai-mérnökgeológiai vizsgálatok (MGI) blokkban bemutatjuk a legkorszerűbb feltárási és szondázási módszereket. 
előadások témakörei Töltésalapozás, munkatérhatárolás, lemezalap méretezése, geotechnikai vizsgálatok, fizikai modellezés, út- és vasútépítés geotechnikai előkészítése, alagútépítés, speciális mélyépítés, mérnökgeológiai vizsgálatok.
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 Idegen nyelvű cikk feldolgozása a MGI és a GPM témakörökből választva (CF)
Legalább 4 oldal/fő terjedelmű idegen nyelvű cikk fordítása és értékelése 2 fős csoportokban.

HF2 Munkatérhatárolás méretezése GEO5 programmal (MG)
Munkagödör szád-, cölöp- vagy résfalas határolásának méretezése GEO5 program segítségével az előadási útmutató és a J19666/a jegyzet 3.c fejezet alapján 2 fős
csoportokban.

HF3 Lemez vagy gerendaalap méretezése AXIS számítógépes programmal (LA)
Megadott méretű és terhelésű gerenda- vagy lemezalap vizsgálata az AXIS program segítségével az előadási útmutató és a J19666/a jegyzet 3.12. példája alapján 2 fős csoportokban.
Minden házi feladat beadási határideje 2016.12.05. 13:20
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás megszerzésének, a szóbeli vizsgázásnak az a feltétele, hogy a hallgató a félévközi munkával szerezhető 50 pontból legalább 25 pontot elérjen.
vizsga Szóbeli vizsga (SZV)
A letölthető vizsgakérdések közül 2 kérdésről kell rövid felkészülés után átfogó ismertetőt tartani. Az egyes kérdésekre adandó válaszok elvárt mélységét, részletességét elsősorban az előadások és a kötelező irodalmak érzékeltetik.  
érdemjegy

A foglalkozásokon való aktív részvételt alkalmanként ellenőrizzük és a hallgató értékelésébe beszámítjuk (A), a munkát külön segítő közreműködést pedig többletpontokkal ismerjük el.

A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:     
CF 15 pont      MG  15 pont       LA 15 pont     A 5 pont 
SZV 50 pont

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,   
50-61 p. (2) elégséges,   
62-73 p. (3) közepes,  
74-85 p. (4) jó,   
86-100 p. (5) jeles.

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha
– a SZV vizsgán nem teljesít legalább 25 pontot.
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet
Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., főiskolai jegyzet J 19-666 és 19666/a
Szepesházi Róbert: Geotechnikai tervezés. Tervezés az Eurocode 7 és kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján, Business Media, Budapest, 2008
ajánlott irodalom Török Ákos: Geológia mérnököknek, Műegyetemi kiadó, Bp. 2008
Kiadott cikkek a meghívott előadóktól 
Letölthető anyagok        
követelmények 2017/18 őszi tantárgyi követelmény aktuális félév ütemterve 2017/18 őszi félév ütemterve
vizsgakérdések 2017/18 őszi félév vizsgakérdései eredmények

 2017.12.10 eredmények

előadásanyagok  

1)   09. 04. –            Előadás elmarad évnyitó miatt

2)   09. 11. SGT I.  –  Töltésalapozás tervezése I. – Koch E.    

3)   09. 18. SGT II.   – Töltésalapozás tervezése II. – Koch E.

4)   09. 25. SGT III.     Munkagödör tervezése I_a. Wolf Á. Munkagödör tervezése I_b. - Szilvágyi Zs.     

5)   10. 02. SGT IV.       Munkagödör tervezése II_a.Munkagödör tervezése II_b.– Szilvágyi Zs. 

6)   10. 09.                - Előadás elmarad ráckevei Geotechnika Konferencia miatt     

7)   10. 16. SGT V.      Munkagödör tervezése III. Wolf Á.

8)   10. 23. SGT VI.        – Előadás elmarad Nemzeti ünnep miatt 

9)   10. 30.                  Lemezalap méretezése - Szép J.        

10) 11. 06. GPM I.      – Út- és vasútépítés 1aÚt- és vasútépítés 1bÚt- és vasútépítés 2 – Geoplan Kft., Schell P., Szilvágyi L.

11) 11. 13. GPM II.     – Alagútépítés (1. rész2. rész) – Greschik Gy.

 12) 11. 20. GPM III.    – Speciális mélyépítés (1. rész2. rész3. rész) – Szepesházi R.

13) 11.27. MGI I.       - Geotechnikai vizsgálatok - Hudacsek P.

14) 12. 04. MGI II.    –  Fizikai modellezés_a.Fizikai modellezés_b. - Hudacsek P.
                                Talajvizsgálati módszerek 1   Talajvizsgálati módszerek 2

házi feladat  Kiindulási adatok 2017 ősz - HF2 (MG)        Kiindulási adatok HF3 (LA) Tigernél iratkozzanak fel.
segédanyagok Munkatérhatárolás

Töltésalapozás - Esettanulmányok

Esettanulmányok szerepe az egyetemi képzésben

Brit talajerősítési szabvány - 8. fejezet

Terepi mérnökgeológiai munkák Horváth T.

ajánlott linkek

www.sze.hu/~szepesr

http://www.geoengineer.org/
http://geotechpedia.com/
http://scholar.google.hu/
http://www.plaxis.nl/
http://szotar.sztaki.hu/ 
http://szotar.magyarnemet.hu/ 

http://www.dggt.de/

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.
Méltányossági vizsgák 2018. július 4. 00:00 - 2018. július 7. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MTK 2018. július 14. 14:00 - 17:00