ngm_se014_1

 

GEOTECHNIKAI SZERKEZETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK NGM_SE014_1
tárgyfelelős dr. Koch Edina
közreműködő oktatók dr. Deli Árpád, dr. Szepesházi Róbert 
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1 óra/hét
szak építőmérnök MSc beszámoló formája    folyamatos számonkérés        oktatási félév        tavasz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy célja
Olyan ismeretek elsajátítása, szemléletmód kialakítása, mely az infrastruktúrát szolgáló geotechnikai szerkezetek rendszerezése, a funkcionális igények, a környezeti adottságok és lehetséges kivitelezési technológiák műszaki-gazdasági összehangolása révén elősegíti a teljes létesítményi életciklusban a megbízható működést.

Rövid tartalom
A geotechnika új eszközei, fejlődési irányai. A támszerkezetek, a speciális mélyalalpozási szerkezetek bemutatása. A speciális mélyalapozási technológiák áttekintése. Talajjavítási technológiák áttekintése. Erősítések alkalmazása földszerkezetekben. A szerkezeti funkció, anyagválasztás, tartóssági követelmények és a kivitelezési technológia egymásra hatása. A tervezési-kivitelezési-üzemeltetési életciklushoz kapcsolódó technológiai kockázatcsökkentési lehetőségek áttekintése.
előadások témakörei

A tárgy munkaprogramja 
Foglalkozások     
 1.    Bevezető. Vert cölöpözési technológiák.
 2.    Fúrt cölöpözési technológiák.
 3.    Rés-, cölöp- és szádfalak.
 4.    Talajhorgonyzások. Befogott és kihorgonyzott támszerkezetek.
 5.    Mélykeverés.  
 6.    Injektálások és jet grouting.
 7.    Támfalak.
 8.    Talajerősítés, talajszegezés.
 9.    Munkaterek víztelenítése.
10.   Egészségvédelem, munkabiztonság, környezetvédelem.
11.   Technológia, organizáció, minőségbiztosítás.
12.   Geotechnikai projektmenedzsment.

gyakorlatok témakörei  -
Félévközi feladatok        
félévközi
feladatok
A hallgatók évközi feladatainak tárgya, az elkészítés módja és határideje

Projekt feladatok (P)  Az előadások végén, 2-3 fős csoportokban kell az előadás anyagához kapcsolódó problémát meg-oldani és arról 5-10 perces bemutatót tartani.

Idegen nyelvű cikk feldolgozása (HF1)
Legalább 4 oldalas idegen nyelvű, mélyépítésben, geotechnikai projektben, szerkezetben alkalmazott termékről, technológiáról vagy szerkezetról szóló cikk rövid ismertetése és értékelése az alábbi szempontok szerint összesen kb. 3 oldalas terjedelemben:1. Mennyiben új a cikk tartalma a hazai szabályzatokban, szakkönyvekben és gyakorlatban megismertekhez képest?2. Miként értékelhető a cikkbeli termék, technológia vagy szerkezet a gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjából?3. Bevezethető-e és ha igen, milyen módon az eljárás vagy termék Magyarországon?

Technológiai utasítás vázlatának készítése (HF2)
Kb. 4-5 A4 oldal terjedelemben egy mélyépítési feladat megoldási technológiájának felvázolása rajzos illusztrációval a gyakorlatokon kiadandó szempontok és segédanyag szerint.

Támszerkezetek szerkezeti kialakítása és méretezése (HF3)
Az előadáson megbeszéltek alapján kell egy ajánlati vázlattervet kidolgozni.
zárthelyi dolgozatok  
nincs
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
-   
vizsga Az indexbe kerülő jegy a félévközi munkát értékeli az alábbi pontozás szerint: 
P - 20 pont     HF1 - 20 pont     HF2 - 30 pont     HF3 - 30 pont
érdemjegy

Osztályzat:
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles

Irodalom        
kötelező irodalom
Szepesházi R., szerk., A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. 1.,4., 7., 8. fejezetek, Id. dr. Gáspár László Útügyi Technológiai Továbbképzés. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2012MSZ EN ….: Speciális geotechnikai munkák kivitelezése szabványsorozat
ajánlott irodalom
Moseley, M. P., Kirsch, K. ed. Ground Improvement. Taylor and Francis, London, 2004.
U.Smoltzczyk szerk.: Geotechnical Engineering Handbook Volume 1-3, Ernst and Sohn, 2003
Szepesházi R.: Geotechnikai tervezés. Tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján. Média Business. Budapest, 2008.
Letölthető anyagok        
követelmények 2015/16 tavaszi félév  aktuális félév ütemterve  2015/2016 tavaszi félév
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok  
házi feladat

 

segédanyagok  
ajánlott linkek  

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2016. december 9.
Levelezős konzultációs hétvége 2016. december 9. 08:00 - 2016. december 10. 18:00
Téli záróvizsga időszak kezdete (kereszt MSc) 2016. december 12. 08:00 - 08:20
Vizsgaidőszak kezdete 2016. december 12. 08:00 - 08:20