próba2

TARTÓSZERKEZETEK V. NGB_SE004_5
tárgyfelelős Halvax Katalin
közreműködő oktatók Halvax Katalin   Fekete Ferenc
kredit 3 előadás 2óra/hét gyakorlat 2óra/2hét oktatási félév ősz
oktatott szakok építőmérnök Bsc    építészmérnök Bsc     építészmérnök osztatlan
Tárgy tartalma
A Tartószerkezetek V. tantárgy félévének első kétharmadában a hallgatók megismerkednek a faszerkezetek anyagaival, anyagjellemzőivel és az azokat befolyásoló tényezőkkel, a tömör és összetett szelvényű hajlított-nyírt fatartók, a fa kapcsolatok és kapcsolószerek valamint a fa oszlopok kialakításával és méretezésével. A félév utolsó harmadában tégla falazatok szilárdsági jellemzőivel, a szilárdságot befolyásoló tényezőkkel illetve a teherbírás meghatározásának módjával.
Előadások témakörei   Hazai fafajok
Faanatómia
A fa szilárdságát befolyásoló tényezők
Faanyagok választékai, fatermékek, RR-tartók méretezése
Fa oszlopok kialakítása és méretezése
Fa kapcsolatok kialakítása és méretezése
Különleges faszerkezetek
Faanyagvédelem
Faszerkezetek és a tűz
Falazott szerkezetek    
Gyakorlatok témakörei   Tervezési alapok (hatások, határállapotok)
Fafödémek, gerendák méretezése
Nyomott oszlopok számítása
Fa kapcsolatok méretezése
Tűzterhelésre történő méretezés
Falazatok, falpillérek ellenőrzése
Félévközi feladatok        
házi feladatok   ---
zárthelyi dolgozatok   2 db zárthelyi dolgozat (30p + 30p) [egy-egy pótlási lehetőség]
a zárthelyi dolgozatok témakörei:
    1ZH:Hajlított-nyírt tartók és nyomott oszlopok ellenőrzése
    2ZH:Fa kapcsoaltok ellenőrzése
Követelmények, értékelés
  aláírás feltétele Az aláírás megszerzésének és így a vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató a zárthelyiken elérhető 30 pontból legalább 15 pontot elérjen (mindkét zárthelyiből min. 15-15 pont).    
vizsga   Írásbeli vizsga 40p (minimum 20p teljesítendő)
érdemjegy   A vizsganapon a hallgató a zárthelyik dolgozatokra kapott és az írásbeli vizsgán szerzett pontszámok összege alapján a következők szerint kap jegyet:
zárthelyi dolgozatak (max. 2x30p) + vizsga (max. 100p) = max. 100p
   51-64p.......2 (elégséges)
   65-79p.......3 (közepes)
   80-90p.......4 (jó)
   91-100p.....5 (jeles) 
Irodalomjegyzék        
  kötelező irodalom ---    
ajánlott irodalom   ---   
Letölthető anyagok        
tárgytematika: Tartószerkezetek V.   aktuális félév ütemterve: 2013/14 őszi félév ütemterv  
Tanulmányi segédanyagok A tárgy hallgatói számára a moodle.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak 2017. május 16. - 2017. július 1.
Nyári záróvizsga időszak 2017. június 21. - 2017. június 30.
Szenátusi ülés 2017. június 26. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély - MÉK 2017. június 30. 15:00 - 17:00
Diplomaátadó ünnepély - DFK (jogász szak) 2017. július 1. 10:00 - 12:00