tanszék oktatói

A tanszék munkatársai (a képen balról jobbra haladva): név, tudományos fokozat, beosztás

első sor: Dr. Richard P. Ray, egy. tanár; Dr. Baróti Enikő, egy. docens; Fekete Ferenc, egy.  tanársegéd; Halvax Katalin, egy. tanársegéd,
Cserpes Imre, egy. tanársegéd; Tamási Judit, igazgatási ügyintéző; Dr. Szép János, egy. docens;  Dr. Kegyes-Brassai Orsolya, egy. docens;
hátsó sor: Wolf Ákos, egy. tanársegéd; Hudacsek Péter, egy. tanársegéd; Herczeg Géza tanszéki mérnök, Dr. Movahedi Rad Majid, egy. adjunktus,
Dr. Koch Edina egy. docens, Dr. Bukovics Ádám, egy. adjunktus, Dr. Szepesházi Róbert egy. docens, Dr Papp Ferenc egy. tanár, tanszékvezető,
Hajdú Gábor doktorandusz, Szilvágyi Zsolt egy. tanársegéd

Tisztelt Látogató!

A Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék a Széchenyi István Egyetem egyik legnagyobb múltú tanszéke. Az Egyetem elődjének, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola 1968. évi alapításakor létesített két tanszék egyesítésével 1999-ben jött létre. A Hídépítési Tanszék meghatározó vezetője egykoron Klatsmányi Tibor, a Geotechnika Tanszéké Varga László főiskolai tanárok voltak, az egyesített tanszék működését 2007-ig Scharle Péter egyetemi tanár irányította. A Tanszék személyi állománya 2010 óta nagyban változott, több nyugdíjba vonult kollégánk helyére főként fiatalok és néhány tapasztaltabb szakember lépett be, miközben a „régiek” közül többen ma is aktív tagjai a közösségünknek. A munkatársak egyik fele tudományos minősítéssel rendelkezik, másik fele doktorandusz. A Tanszék büszke arra, hogy dr. techn. Heinz Brandl, a TU Wien professor emeritusa, a világ egyik legelismertebb geotechnikusa 2012-ben a Széchenyi István Egyetem tiszteletbel doktora lett. 2013-ban dr. Deli Árpád DSc, a HBM Soletanche Bachy Kft. műszaki igazgatója címzetes egyetemi tanár lett. Mindketten nagyban segítik munkánkat. 

A Tanszék ápolja korábbi vezetői emlékét. Ezt szolgálja a támogatásunkkal működő Klatsmányi-Varga ösztöndíj, a Varga László Emlékkonferenciák sora, valamint a Geotechnikai Laboratóriumban berendezett Varga László Emléksarok.

A Tanszék három diszciplínát művel, az építési mechanika alaptudományában, a tartószerkezetek és a geotechnika építőmérnöki tudományterületén oktat, kutat, tervez és szakért. Meghatározó szerepe van az építőmérnöki alapképzésben, ahol mind a nappali, mind a levelező tagozaton a szerkezetmérnöki specializációért közvetlen felelősséget is visel. Hasonló lesz a szerepe 2014 őszétől az infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzésben, melyben számos alaptárgy oktatása mellett a levelező tagozaton geotechnikai, a nappali tagozaton pedig az angol nyelvű közlekedésépítés-geotechnika specializációért felel. Közreműködik az építészmérnöki alap- és osztatlan képzésben, s vannak tárgyai a szerkezettervező építészmérnöki mesterképzésben is. A tanszék egyetemi tanára, Richard Ray a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola tagja, s több munkatársának van ott tárgya, illetve doktorandusz hallgatója.

Oktatási tevékenységünkben nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a szakmai képzés mellett a hallgatókat az irányban is fejlesszük, melyek révén képesek lesznek csoportmunkára, jó kommunikációra, projektben, rendszerekben való gondolkodásra, probléma-megoldásra és gazdálkodásra is. Megközelítésmódunkat – reméljük diákjaink is így érzik – a hallgatóbarátság, a tehetséggondozás elve vezérli.

A két elődtanszék elismert kutatóhely volt már a múlt században is, elsősorban a közlekedésépítés területén, s a szakértői tevékenysége is e szakterületre irányult. Új hidak tervezése, méretezése, régiek állapotvizsgálata és a hídgazdálkodás rendszerének kidolgozása, fejlesztése máig tartóan fémjelzi a „hidasok” munkáját. A geotechnika területéről elsősorban a hidak cölöpalapozásának, a hídfők viselkedésének vizsgálata, a károsodott szerkezetek analízise, speciális útépítési talajvizsgálatok, a geotechnikai szabványosítás a legrégebb óta, s ma is művelt témakörök. A két szakterület összevont kutatásai az évezred első évtizedében a Kooperációs Kutató Központ égisze alatt, a Hídalépítmények tervezésének fejlesztése című, Szepesházi Róbert által vezetett alprojektben valósult meg. Ennek részeként sok eredményt értünk el a talajok és a szerkezetek kölcsönhatásának és a töltésalapozások véges elemes modellezésében.

Az utóbbi 5 évben, Richard Ray professzor megjelenésével egy új kutatási irányt is nyitottunk, a talajdinamikai és földrengési jelenségek laboratóriumi és terepi vizsgálatával, a szerkezetek dinamikai viselkedésének fizikai és numerikus modellezésével, a földrengés eredetű kockázatok analízisével. Megjelentek más új témakörök is, alapvetően egyes oktatók egyéni doktori kutatásaiként. Ezek általában a magasépítési tartószerkezetek tervezésének fejlesztését szolgálják, s ezzel kibővül a Tanszék kompetenciája.

A kutatások közben megismert vagy általunk elért új eredményeket megjelenítjük a hallgatóink és a már gyakorlatban dolgozó mérnökök számára. Ennek jegyében folynak tudományos diákköri programok, továbbképzések, konferenciaszervezés, tankönyvírás, s várhatóan 2014 elején geotechnikai specializációval bővül az infrastruktúra mesterképzés.

Tudományos felkészültségünk révén – elsősorban a közlekedésépítési geotechnika területén – széleskörű szakértői tevékenységet is folytatunk, melyek bevételei nélkülözhetetlenek a Tanszék oktatási és kutatási munkájához is. E munkák ugyanakkor tartalmilag gazdagítják is az oktatást, és új kutatási témákat vetnek fel.

A kutatás, a szakmagyakorlás és az oktatás összekapcsolódik azokban a kutatásokban is, melyek a mérnök-képzés fejlesztését célozzák. Vizsgáljuk pl. a „soft skill” kompetenciáknak a mérnökképzésen belüli fejlesztési lehetőségeit, illetve a modellezés és az esettanulmányok hasznosításának lehetőségeit és indokoltságát a képzés különböző szintjein.   

Az oktatási, tudományos és szakértői feladatok elvégzését a Szerkezetvizsgáló Laboratórium és a Geotechnikai Laboratórium segíti. Ezek hazai viszonylatban korszerű eszközökkel rendelkeznek, a talajdinamikai vizsgáló-rendszerek pedig európai viszonylatban is kiemelkedő színvonalúak. A modellezési kutatások lehetőségét számos korszerű szoftver teszi lehetővé, s a kutatók gazdag könyvtárra is támaszkodhatnak.

Kedves Diákjaink, Kollégáink! Kedves Ismeretlen Érdeklődő!

Reméljük, honlapunkon megtalálják azokat az információkat, melyekre velünk kapcsolatban szükségük lehet. Ha nem így lenne, ne habozzanak, írjanak e-mail-t nekünk, hívjanak fel bennünket, igyekszünk személyes ügyükben is segíteni. És szeretnénk az Önök partnerei lenni, szeretnénk Önökkel kölcsönösen előnyös programokat, munkát szervezni.

Ebben a reményben, e gondolatokkal köszönti Önöket a Tanszék összes dolgozója nevében

Szepesházi Róbert

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.