MEKH ENERGIAKÖVETEK PÁLYÁZAT

MEKH ENERGIAKÖVETEK PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2020


A pályázat beküldésének határideje: 2020. március 31.

A pályázókat e-mailben értesítjük az első körös zsűrizés és a Demo Day-en való részvétel lehetőségéről legkésőbb 2020. április 30-ig.

A pályázat kiírója:    Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)

Cím:                           1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Web:                          www.mekh.huwww.enhat.mekh.hu; www.energiakovetek.hu

 

1.     A pályázat célja

A MEKH társadalmi felelősségvállalási programjának hangsúlyos eleme a fogyasztók energia­tudatos szemléletformálása.

A MEKH Energiakövetek pályázat célja:

 • az energiatermeléssel és -felhasználással, valamint a tudatos energiafogyasztással és energiatakarékossággal kapcsolatos ismeretek bővítése az általános iskola felső tagozatos, illetve a középiskolás korosztály körében;
 • a felsőoktatási intézményekben elsősorban természettudományos tárgyakat hallgató diákok ösztönzése a témával kapcsolatos tudásuk elmélyítésére és kreatív, élményalapú átadására a megjelölt korosztálynak.

 

2.     A pályázat benyújtására jogosultak

A pályázatra magyar felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy doktori képzésben résztvevő nappali és levelező tagozatos hallgatók jelentkezhetnek, elsősorban az alábbi szakokról: energetikai mérnök, fizika, fizikatanár, fizikus, geofizikus, környezettan, környezettan-tanár, környezettudomány, természetismeret-környezettan tanár. Nem jelent kizáró okot, ha a pályázó nem a felsorolt szakok hallgatója.

3.     A pályázat tartalma

Pályázni egy 45 perces, felső tagozatos általános iskolai vagy középiskolás korosztályra szabott tematikus tanóra vázlatával lehet.

 

A MEKH felelősségi területeihez igazodva a tanórák javasolt témái:

 • az energiaellátás és az energiaforrások áttekintése; megújuló és nem megújuló energia­források; az egyes energiaforrások, energiahordozók előnyei, hátrányai;
 • energiatermelés, a háztartások energiaellátása; a földgáz, a villamos energia és a víz eljuttatása a fogyasztókhoz;
 • a megújuló energia felhasználási lehetőségei;
 • a háztartás energiafelhasználásának (földgáz, villamos energia, víz) csökkentése: tippek, trükkök, jó gyakorlatok bemutatása;
 • az energia- és környezettudatos magatartás alapjai: energiatakarékosság, környezet­tudatos energiafelhasználás, energiafogyasztók a háztartásban, fogyasztásmérés; villany-, víz- és gázszámla;
 • az energiatakarékos és környezetkímélő közlekedés lehetőségei;
 • energiatakarékos építkezés: hőszigetelés, nyílászárók, hűtő- és fűtőrendszerek, megújuló energia használata;
 • a hulladékokban rejlő energia felhasználása, a folyamat bemutatása;
 • alternatív energiahordozók a hulladékáramban;
 • a háztartási hulladékoktól az energiatermelésig: a folyamat bemutatása, hogyan jut el a hulladék a háztartásoktól az erőművekig és tér vissza elektromos energia vagy hő formájában;
 • hulladék szelektálás, a hulladékképződés megelőzése.

Alapvető elvárás, hogy a tanóra szerves részét képezze minimum egy, a tanóra témájához kapcsolódó LÁTVÁNYOS KÍSÉRLET, amely a nevelési-oktatási intézmények tűz- és munkavédelmi előírásainak megfelel.

 

A pályázathoz kötelezően csatolandó:

 • egy maximum egyperces bemutatkozó videó (asf, wma, wmv, wm, avi, mp4 vagy mpg formátumban).

A pályázathoz opcionálisan csatolható:

 • a benyújtott óratervet kiegészítő szabadon választott dokumentum (pl.: szöveg, kép, prezentáció).

A bemutatkozó videó kivételével a csatolt dokumentumok mérete nem haladhatja meg a 10 megabájtot.

 

4.     A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatra a www.energiakovetek.hu oldalon lehet jelentkezni. A honlapon kitölthető a jelentkezési lap, csatolható az óraterv és Wetransferen keresztül elküldhető a bemutatkozó videó is.

 

5.     A pályázatok értékelése

2020 Energiakövetei egy kétkörös értékelés után kerülnek kiválasztásra.

 

 1. A beérkezett pályázatokat első körben szakmai zsűri értékeli. Az értékelés során előnyt jelent:
 • a választott téma újszerű megközelítése;
 • a téma szakmailag igényes bemutatása;
 • törekvés a mindennapokban alkalmazható gyakorlati készségek átadására;
 • a tematikus tanóra minél kreatívabb megtervezése;
 • szemléltető eszközök, demonstrációs modellek aktív használata;
 • látványos kísérlet(ek) bemutatása;
 • törekvés a diákok aktív bevonására;
 • a diákok tapasztalatszerzésen alapuló tanulásának ösztönzése;
 • a téma adott korcsoport (általános iskolai felső tagozat vagy középiskola) igényeihez igazodó feldolgozása.
 1. MEKH Demo Day

A zsűri által első körben legjobbnak ítélt pályamunkák készítői a MEKH székházában megrendezett Demo Day során személyes bemutatkozó előadásra is lehetőséget kapnak. A meghívottak egy maximum 12 perces előadás keretében, közönség előtt bizonyíthatják, miért lennének ők 2020 legjobb Energiakövetei. A zsűri a bemutatkozó előadás során értékeli többek között a pályázó kiállását, előadásmódját és beszédstílusát.

Az élő prezentációk témája szabadon választott, de kapcsolódnia kell a beadott óravázlat témájához. Az előadáshoz szükséges prezentációs eszközöket (kivetítő, számítógép) a MEKH biztosítja, de szabadon használható bármely más demonstrációs eszköz is.

     

A zsűri a Demo Day során bemutatott prezentációk közül választja ki a legjobbakat, akik elnyerik az Energiakövet 2020 címet, valamint az ország különböző oktatási intézményeiben megtarthatják rendhagyó természettudományos tanóráikat.

6.     A pályázatok díjazása

A két forduló eredményeit összesítve a zsűri a három legjobb pályázatot benyújtó hallgatót díjazza az alábbiak szerint:

 • a díjazottak elnyerik a „MEKH Energiakövet 2020” címet;
 • az Energiakövetek 400.000 Ft/fő értékű ösztöndíjban részesülnek;
 • a MEKH biztosítja a benyújtott óratervek élményszerű, látványos és szakmailag is tartalmas megvalósításához szükséges prezentációs és egyéb demonstrációs eszközöket 100.000 Ft értékhatárig;
 • a MEKH háromnapos előadói tréninget (elmélet és gyakorlat) biztosít a Energiaköveteknek Budapesten;
 • a MEKH felvételt készít a Energiakövetek által megtartott egyik tanóráról, melyet utómunka után a díjazottak referenciaanyagként használhatnak.

 

7.     Kötelezettségek

Az ösztöndíj keretében a nyertes Energiakövetek kötelesek részt venni a MEKH által szervezett előadói tréningeken, ahol a szakma legjobbjai segítenek nekik a felkészülésben.

A 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. közötti időszakban az Energiakövetek a nyertes óraterveik alapján kötelesek legalább 5 tanórát megtartani az ország különböző oktatási intézményeiben, a fővárosban és vidéken egyaránt. Az utazás feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal biztosítja az Energiaköveteknek.

Az ösztöndíj folyósításának módjáról és feltételeiről a MEKH egyedi megállapodást köt a díjazottakkal.

Az Energiakövetek vállalják a programhoz kötődő médiaszereplést, és az ezzel járó interjúk nyilvánossá tételét.

 

8.     Bírálóbizottság

A pályázat fővédnöke: Dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke

A zsűri tagjai:

 • Dr. Grabner Péter, a MEKH energetikáért felelős elnökhelyettese;
 • Czippán Katalin, környezeti nevelési és kommunikációs szakember, a Világ Természetvédelmi Unió Oktatási és Kommunikációs Bizottságának (IUCN CEC) alelnöke;
 • Zsíros László Róbert, tudományos vlogger, podcaster, a Szertár Projekt alapítója.
 

9.     Jelentkezési határidő

A pályázat beküldésének határideje: 2020. március 31.

A pályázókat e-mailben értesítjük az első körös zsűrizés és a Demo Day-en való részvétel lehetőségéről legkésőbb 2020. április 30-ig.

 

10.    Hivatalos eredményhirdetés

A Demo Day-en részt vett és a zsűri által az összesített eredmények által legjobbnak ítélt pályázókat a Demo Day-t követő héten értesítjük az díjátadó időpontjáról, melynek helyszíne a Magyar Energetikai És Közmű-Szabályozási Hivatal.

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2022. május 30. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2022. június 27. 14:00 - 16:00