lgm_se006_1

 

FÖLDMŰVEK LGM_SE006_1
tárgyfelelős dr. Koch Edina
közreműködő oktatók  
kredit 3 kötelező előadás 8 óra/félév gyakorlat  
szak építőmérnök MSc levelező beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        ősz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A BSc-képzés geotechnikai tantárgyaiban elsajátított ismeretekre építve a tárgy részletesen foglalkozik a közlekedési és a vízi létesítmények részeként épülő földművek tervezésével, építésével, fenntartásával, károsodásával és helyreállításával. A tárgy keretében arra törekszünk, hogy a végző hallgatók mindezen feladatok megoldására néhány évi gyakorlat után önállóan, irányítóként is képesek legyenek.
előadások témakörei A földművek típusainak, a földműépítési feladatok ismétlő jellegű átetkintése. Töltés-alapozások tervezése és kivitelezésük alapjai. A földanyagok megválasztásának általános szempontjai, talajmechanikai alapjai, módszerei. Földmunkák minőségbiztosítása. A töltéstestek és a felső földműzónákkal szembeni általános követelmények. Bevágások kialakításának irányelvei. Földművek fenntartása. Jellegzetes földműkárok és vizsgálatuk. Károsodások helyreállításának tervezése és megvalósítása. Az utak földműveinek sajátosságai, vonatkozó előírásai. Vasúti földművek sajátosságai, vonatkozó előírásai. Árvédelmi töltések sajátosságai, vonatkozó előírásai. Egyéb földművek.
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 Idegennyelvű irodalom feldolgozása
HF2 Földmű tervezési feladat I.
HF3 Földmű tervezési feladat II. 
zárthelyi dolgozatok nincs
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
 nincs 
vizsga Írásbeli vizgsa
A vizsga két részből áll, melyeket egy vizsganapon kell teljesíteni.
A vizsga TV részében 45 perce alatt 30 tesztkérdésre kell válaszolni.
A vizsga FV részében 45 perc alatt egy konkrét gyakorlati jellegű földmű építési, tervezési feladat megoldási módjára vonatkozóan kell rövid rajzos vagy szöveges választ adni. 
érdemjegy

A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:
HF1         10 pont
HF2         20 pont
HF3         20 pont
TV           30 pont
FV           20 pont

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles
Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató - még ha az összpontszáma jobb jegyet is indokolna - ha a TV írásbeli vizsgán nem teljesít legalább 15 pontot, az FV irásbeli vizsgán pedig 10 pontot. 

Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi R., szerk., A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. 1.,4., 7., 8. fejezetek, Id. dr. Gáspár László Útügyi Technológiai Továbbképzés. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2012
Szepesházi R. szerk.: Utak és autópályák létesítésének geotechnikai szabályai. Útügyi előírás. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Budapest, 2006.
Horvát F. szerk.: A vasúti alépítmény tervezése, építése és fenntartása. D11 MÁV-utasítás. Budapest, 2013.
ajánlott irodalom Koch: Töltésalapozási eljárások modellezése. PhD értekezés. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2013.
I Vanicek, M. Vanicek: Earth strucutres in Transport, Water and Environmental Engineering, Springer, 2008.
Minna Karstunen & Martino Leoni: Geotechnics of Soft Soils, Focus on ground improvement, CRC Press, 2009. 
Letölthető anyagok        
követelmények  2017/18 I. félév aktuális félév ütemterve  2017/18 I. félév
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok  
házi feladat

 

segédanyagok  
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.
Méltányossági vizsgák 2018. július 4. 00:00 - 2018. július 7. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MTK 2018. július 14. 14:00 - 17:00