Publikációk

A következő lista válogatás a tanszék munkatársainak publikációiból, mely a fő kutatási területeken elért eredményeket kívánja érzékeltetni. Elsősorban az elmúlt 5 év publikációit mutatjuk be, a korábbiakból csak a különösen jelentőseket soroltuk fel.
A munkatársak honlapjai tartalmazzák az elmúlt 5 évben készült legjobb műveket, illetve az 5 legjobbnak tartottat. Minden munkatárs összes publikációja megtalálható a Magyar Tudományos Művek Tárának honlapján. 

Baróti E., Mészáros A., Módszertani diverzitások megjelenése a műszaki felsőoktatásban. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2011. nov. 3-5. p: 273, 2011.

Baróti E., Mészáros A., Széchenyi István Egyetem kultúrafelmérése (HS segítségével) és a ráépülő strukturált oktatói-vezetői képzései 2010-2011-ben. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2012. nov. 8-10. p: 238, Miskolc, 2012.

Á. Bukovics, Pathological analysis of suspension corridor and floor structures of residential buildings. Proc. CIB World Congress. Salford Quays. p: 98 (code: 626) Manchester, 2010.

Á. Bukovics, L. T. Kóczy, Fuzzy signature-based model for qualification and ranking of residential buildings. Proc. IAHS XXXVIII. World Congress on Housing Sciences,  p: 290-297 Istanbul. 2012.

Á. Bukovics, L. T. Kóczy, Modeling the Condition of Buildings by Real Fuzzy Sets. Proc. 39th IAHS World Congress on Housing Sciences. p: 817-824, Milan, 2013.

Fekete F., Buckling Lengths of members in Hollow Section Steel Trusses. MAGÉSZ Acél-szerkezetek VII/3 Budapest, 2010.

Fekete F., Károlyi Gy., Mechanical Modell of Rotary Drillpipes. 18th Inter Institute Seminar, Budapest, 2011.

Halvax K., Lublóy É., Acélszálak tapadószilárdságának vizsgálata, Építőanyag, 64. évf. 3-4. szám, p: 41-45, Budapest, 2012.

K. Halvax, É. Lublóy, Steel fiber reinforced concrete - shear strength, Acta Technica Jaurinensis, Vol.5. No.2., p: 149-166, Győr, 2012.

K. Halvax, É. Lublóy, Pull-out behavior of steel fibers, 7th International Fibre Concrete Conference, Budapest, 2013.

P. Hudacsek, M. F. Bransby, Centrifuge modelling of compacted embankments subject to seasonal moisture change. Proceedings 1st ISSMGE International Conference on Transportation Geotechnics, 2008.

P. Hudacsek, M. F. Bransby, Centrifuge modelling of compacted embankments subject to seasonal moisture change. ICE, Sustainability Journal - special edition, 2009.

Bransby, M.F., Knappett, J.A., Brown, M.J., Hudacsek, P., Morgan, N., Cathie, D., Maconochie, A., Yun, G., Ripley, A.G. , Brown, N. & Egborge, R., Vertical capacity of grillage foundations in sand. Canadian Geotechnical Journal, 2011.

Csák B., Kegyes-Brassai O., Nagy G., New Trends in Earthquake Protection on Seismic Safety of R.C.. Moment Resistant Frame Structures, Proceedings of the International PhD Symposium in Civil Engineering. Delft, 2004.

O. Kegyes-Brassai: The Vulnerability Study of Masonry Structures in Hungary, Proc. First European Conf. on Earthquake Engineering and Seismology, 13th European Conf. on Earthquake Engineering, Geneva, 2006.

O. Kegyes-Brassai, R. Ray, Earthquake Risk Analysis Method Applied to a Town in Hungary. 10th International Conference on Urban Earthquake Engineering. Tokyo, 2013.

E. Koch: Behaviour of transdanubian clay under unloading and reloading, ISSMGE 17th ICSMGE 2009, Alexandria, 2009.

E. Koch, J. Szep, R. Ray: Modeling of Combined Pile Raft Foundation by Midas-GTS and Axis 3D Software. Proc. ISSMGE • TC 18 International Conference on Deep Foundations - CPRF and Energy Piles, p: 137-148. Frankfurt am Main, 2009.

E. Koch., P. Scharle, Design of geocell mattress at the Zala railway line. Proc. XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Bratislava, 2010

Koch E.: 3-D Analysis of stone columns to support a roadway embankment on soft soil, 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Athens, Greece, 2011.09.12-15., cd kiadvány

E. Koch, R. Szepesházi, A mélykeveréses technológiai vasútépítési alkalmazásának lehető-ségei. Sínek világa, p: 9-14.Budapest, 2013.

E. Koch, R. Szepesházi, Laboratory tests and numerical modeling for embankment foundation on soft chalky silt using deep-mixing. Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, 2013.

Lőrincz Gy., Tartószerkezetek diagnosztikai vizsgálatához szükséges összefüggések meg-határozása laboratóriumi mérések segítségével. Soproni Egyetem Tudományos Köz-leményei, 42-45. évfolyam, p: 135-147, Sopron, 1999.

Lőrincz Gy., Földrengésbiztonsági koncepciók a Kárpát medencében. Magyarország föld-rengésbiztonsága c. konferencia kiadványa,  p: 41-61, Győr, 2002.

Lublóy L., Balázs Gy. és tsai: A vasbetonszerkezetek diagnosztikája I. és II. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, p: 89-106 és p: 191-209, Budapest, 1997 és 1998.

Lublóy L., Agárdy Gy., Erdődi L., Dányi Gy., A MÁV hídgazdálkodási rendszer fejlesztése. Sínek Világa, XLVI. évf. 185. sz. p: 30-38, Budapest, 2003.

Lublóy L., Agárdy Gy., Molnár I., Kolozsi Gy.: Stratégiai szintű hídfelújítási javaslatok a Nemzeti Út- és Hídfelújítási programban. Közúti és Mélyépítési Szemle, 58.évf. 11. sz. p: 21-26, Budapest, 2008.

Lublóy L., Gáspár L., Horvát F., Közlekedési létesítmények élettartama. UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. 2011. (okt.) p: 171-248.

Lógó J., Ghaemi M. and Movahedi Rad M., Optimal Topologies in the case of Probabilistic Loading: The Influence of Load Correlation. Mechanics Based Design of Structures and Machines. 37: (3) p: 327-348. 2009

Movahedi Rad M., Lógó J., Knabel J. and Tauzowski P., Reliability Based Limit Design of Frames with Limited Residual Strain Energy Capacity. Proceeding in Applied Matehematics and Mechanics (PAMM), 9, (1), p: 709-710. 2009.

Movahedi Rad M., Lógó J., Plastic Behaviour and Stability Constraints in the Reliability Based Shakedown Analysis and Optimal Design of Skeletal Structures. Asian Journal of Civil Engineering-Building and Housing, 12 (4), p: 395-413. 2011

Németh Gy., Rugalmas ágyazású villamosvasúti felépítmény kísérleti és számítógépes vizsgálata. Városi közlekedés, Budapest,1995.

Kraft, L.K., Ray, R.P., and Kagawa, T. (1981), “Theoretical t-z Curves,” Journal of the Geotechnical Division, American Society of Civil Engineers, Vol. 107, No. GT 11, ISSN: 1090-0241, p:1543-1561. 1981

Ray, R.P. and Woods R.D., Modulus & Damping Due To Uniform and Variable Cyclic Loading. Journal of the Geotechnical Engineering Division, American Society of Civil Engineers, Vol. 114 No.8 p: 861-876. 1987.

Gassman, S.L., Schroeder, A.J. and Ray, R.P. Field Performance of HDPE Culvert Pipe, Journal of Transportation Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol. 131, No. 2, p: 160-167. 2005.

Ray R., Sharle P., Szepesházi R., Numerical modelling in the geotechnical design practice. Proc. of the XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Bratislava, 2010.

R. Ray, Scharle P., Szepesházi R., Intellectual synergy in the education of geo-engineering. Shaking the foundations of geotechnical engineering, CRC Press/Balkema, p: 243-248, 2012.

R.  Ray, P. Scharle, R. Szepesházi: Case Studies – The Pavement Of The Educator’s Road. Seventh International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering. Chicago, Paper 1.06b. 2013. 

R. Ray, Wolf Á., Analysis and Design of Piles for Dynamic Loading. Proceedings 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, pp. 2839-2842. 2013.

Ray R., Szilvágyi Zs., Measuring and modeling the dynamic behavior of Danube Sands. Proceedings 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, p 1575-1578. 2013.

R Ray, P Scharle, R Szepesházi, Levels of what and how in the education of geoengineering. 2nd EUCEET Association Conference on Civil Engineering Education. Moscow, 2013.

Páczelt I., Scharle P., A végeselem módszer a kontinuummechanikában, Műszaki Könyv-kiadó, Budapest, 1987.

Pálossy L., Scharle P., Szalatkay I., Földtámfalak, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.

Scharle P., A közlekedési szakértelem mozgástere a gazdasági-társadalmi játszmákban.
Közlekedéstudományi Szemle, 2013 június, p: 4-12, Budapest, 2013.

J. Szep: FEM - Modeling of Abutment. Proc. 10th Slovak Geotechnical Conference – Geo-technical problems of engineering constructions, pp. 207-218, Bratislava, 2011.

J. Szép., Modeling laterally loaded piles, Pollack Periodica. Vol. 8, No. 2, p: 117–129, Pécs, 2013.

Szép J.,  Ray, R, Integrating Nonlinear Pile Behavior with Standard Structural Engineering SoftwareIn. Proceedings 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, p: 2869-2872. 2013

Szepesházi R., Hibák, viták, okok és megoldások a rendszerváltozás időszakában a magyar geotechnikában. 10. Széchy Emlékelőadás. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 2004.

Szepesházi R., Geotechnikai tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó sszabványok szerint. Könyv, Business Media Kft. Budaörs, 2008.

Szepesházi R. Meszlényi Zs., Radványi L., Munkatérhatárolások tervezésének magyar-országi gyakorlata az EC7 tükrében. 1. ISSMGE Geotechnikai Mesterkurzus, Budapest, 2009.

Szepesházi R. szerk.: szerzők: Benák F., Deli Á., Ézsiás L., Honti I., Hudacsek P., Kárpáti L., Kettinger O., Koch E.,Vörös L., Sándor Cs., Schell P., Szendeffy J., Szepesházi R., Szilvágyi L., Szilvágyi Zs., Tóth G., Tóth R., Wolf Á., A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2011.

Szepesházi R., Cölöplapok CPT-alapú méretezése az Eurocode 7 követelményei szerint. Vasbetonépítés 13:(3), Budapest, 2011.

Szepesházi R., Pfahlbemessung aufgrund Drucksondierung nach Erforderungen von Eurocode 7. Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 156 Jahrgang Heft 1-6, Wien, 2011.

Szilvágyi Zs., New development in geotechnical numerical calculations, Geotechnical Engineering 20. Brno University of Technology, pp. 72-77. Brno, 2010.

Szilvágyi Zs. Dinamikus talajparaméterek meghatározása, Tavaszi Szél 2012 Konferencia, Doktoranduszok Országos Szövetsége, pp. 458-465, Budapest, 2012.

Teiter, Z., Renewed Design Practice of Reinforced Concrete Deck Slab of Composite Bridges in Hungary. Budapest, Concrete Structures, p: 17-21, Budapest, 2006.

Teiter, Z., Renewed design practice of composite bridges in Hungary. 6th International Conference on Bridges Across the Danube, p: 323-334, Budapest, 2007.

Teiter, Z.: Hints for Designing Composite Beam Bridges - Summary and Conclusions of Composite Bridge Designs in Hungary. Eurosteel 2008: 5th European Conference on Steel and Composite Structures, Graz, 2008

Teiter, Z., Kovacs, Zs., Ivanyi Jr., M.: New Motorway Bridge over the Border River Mura, 4th CCC Scientific Symposium on Concrete Engineering, Opatija, 2008.

Teiter, Z., Szabo, B., Jutila, A., Verification of three FEM programs in the analyses of a highway bridge. Report of the IABSE Conference Rotterdam 2013, Assessment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures, p. 124-125 (CD version 8 pages), 2013.

Szilvágyi L., Wolf Á., Síkalapok vizsgálata - az Eurocode-7 bevezetése, Mélyépítés, 2006 Budapest, október-december, 2006.

Wolf Á., Cölöpalapozás az Eurocode-8 tükrében, Tavaszi Szél 2012 Konferencia kötet, p: 505-512, Győr, 2012.

Wolf Ákos: A királyegyházi cementgyár tervezése, Mérnökgeológia-kőzetmechanika 2010 konferencia, Ménrökgeológia Kőzetmechanika 2010, pp 161-172, 2010. március

Miklán P., Sterner P., Wolf Á., Előregyártott vasbeton szerkezetű csarnoképület alapozása p: 19-100. és Dezső Zs., Wolf Á., Faszerkezetű csarnoképület alapozása síkalap-pal p: 101-144. In Dalmy D. és Szilvágyi L. szerk: Alapozások és földmegtámasztó szerkezetek tervezése az MSZ EN 1997 szerint, Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., Budapest, 2012.

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2022. május 30. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2022. június 27. 14:00 - 16:00