Szakdolgozat, államvizsga

Útmutató és információ a szakdolgozat elkészítéséhez

Aktuális határidők 

 A szakdolgozat készítésének féléve 

 2020/21 ősz

 2020/21 tavasz

"Adatlap szakdolgozat téma engedélyezéséhez" leadása a belső konzulensnek (a külső konzulenssel aláíratva)

2020.06.05. 2021.01.08. 

"Szakdolgozat" tantárgy felvétele a Neptun rendszerben

2020.08.24.-
2020.08.29.

2021.01. 25-01. 30

Feladatkiírás elkészítése

2020.09.20. 2021.02.19

Szakdolgozat elektronikus feltöltése a könyvtári rendszerbe

2020.12.14. dél

 2021.05.15. dél

 Szakdolgozat leadása (1 bekötött példány)

Záróvizsgára hozza magával a hallgató!

 2021.05.17. dél

 

 

 

 

 

Mellékletek

02. melléklet: Adatlap  szakdolgozat-diplomamunka téma engedélyezéséhez

03. melléklet: Kérelem szakdolgozat-diplomamunka téma továbbviteléhez

04. melléklet: Feladatkiírás

05. melléklet: Konzultációs lap06. melléklet: Eredetiségi nyilatkozat

08. melléklet: Borító minta

09. melléklet: Értékelő lap

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Finanszírozási forma módoítására jelentkezés 2021. április 19. 06:00 - 2021. április 24. 23:00
XXXV. OTDK - Műszaki Tudományi Szekció 2021. április 22. - 2021. április 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. április 23. - 2021. április 24.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Szenátusi Ülés 2021. április 26. 14:00 - 16:00