Szakdolgozat, államvizsga

Útmutató és információ a szakdolgozat elkészítéséhez

Aktuális határidők 

 A szakdolgozat készítésének féléve 

2023/24 tavasz

2024/25 ősz

"Adatlap szakdolgozat téma engedélyezéséhez" leadása a belső konzulensnek (a külső konzulenssel aláíratva)

2024. 01. 15. (dél) 2024. 06. 14. (dél)

"Szakdolgozat" tantárgy felvétele a Neptun rendszerben

2024.01.29. -  2024.02.03.

hamarosan

Feladatkiírás elkészítése

3. oktatási hét 3. oktatási hét

Szakdolgozat elektronikus feltöltése a könyvtári rendszerbe

2024. 05. 14. (éjfél) hamarosan

Szakdolgozat leadása (1 bekötött példány)*

2024. 05. 15. (dél) hamarosan

 

FIGYELEM!!!

Legalább egy héttel azt megelőzően, hogy a szakdolgozat a könyvtári rendszerbe  elektronikusan feltöltésre kerül, a szakdolgozat kész példányát el kell küldeni a belső konzulensnek, hogy legyen ideje átnézni a szakdolgozatot és megbizonyosodnia annak beadhatóságáról!

A könyvtárba feltöltött példánynak és a nyomtatott verziónak azonosnak kell lennie.

Felhívjuk a szakdolgozatot készítő hallgatók figyelmét, hogy olvassák el az "Útmutató és információ a szakdolgozat elkészítéséhez" című dokumentumot és az abban lévő előírásokat és határidőket maradéktalanul tartsák be!

 

Mellékletek

02. melléklet: Adatlap  szakdolgozat-diplomamunka téma engedélyezéséhez

03. melléklet: Kérelem szakdolgozat-diplomamunka téma továbbviteléhez

04. melléklet: Feladatkiírás

05. melléklet: Konzultációs lap

06. melléklet: Eredetiségi nyilatkozat

08. melléklet: Borító minta

09. melléklet: Értékelő lap

Szakdolgozat bírálati lap

Szakdolgozat formai követelmény

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Eseménynaptár

Preliminary dissertation defense of Aliyev Tural 2024. június 18. 10:00 - 11:00
Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00