TMDK téli tábor a Szerk. és Geo. Tanszéken

"Talajok és szerkezetek dinamikai vizsgálata szeizmikus tervezéshez tudományos diákkör keretében" téli tábor

Szerkezetépítő TMDK Tábor 2013. január 23-31. - film

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából megjelentetett, NTP-FTNYT-12 kódszámú, "A felsőoktatási intézmények nyári táborainak támogatása" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázattal tanszékünk az oktatásért felelős miniszter döntése alapján támogatásban részesült.

NTP emblema A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-FTNYT-12 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.

A program célja volt, hogy lehetőséget biztosítson a Szakkollégiumban és tudományos diákkörben tevékenykedő hallgatóknak a Tanszéken folyó szeizmológiai kutatások megismerésére, szakértők bevonásával terepen folytatott gyakorlati dinamikai mérések elvégzésére, tananyagon felüli ismeretek elsajátítására. A hallgatók saját kutatásokat, méréseket végeztek, a programot kísérő oktatók közvetlen és intenzív segítségével. Ezzel az volt a cél, hogy a kutatóműhelyt kiterjesszük, megalapozva a folyamatos megújulást. A  program a modellek megépítéséhez szükséges anyagokat, mérésekhez felhasznált eszközöket is biztosította. Ehhez járul hozzá, hogy nemzetközi szinten elismert, évek óta a tehetségek fejlesztésével foglalkozó, immár egy éve az Egyetem főállású oktatójaként dolgozó professzor, Dr. Richard Ray PhD neve fémjelezte a tábor szakmai színvonalát.

A tábor lehetőséget biztosított az oktatók és hallgatók közvetlenebb kapcsolatának elősegítésére. A tanszéken folyó tehetséggondozó munkát is segítette, koncentráltan rávilágított, előtérbe helyezte azokat a hallgatókat, akik a szokásos tanmeneten túl vállalnak tudományos munkát, ráadásul érdeklődési körük a tanszék oktatóinak kutatási profiljával megegyezik.

A program három eleme volt: a témavezető oktatók bevezető előadásai, szakértőkkel a terepen végzett mérések, és a hallgatók önálló kutatásai, 2 geotechnikai, 2 szerkezeti mérésekkel, egy földrengéskockázattal foglalkozó témában.

Öt csoport párhuzamosan dolgozott a laborban, illetve a terepen. Mindegyik témában végzett mérések jó alapot képeznek TMDK dolgozatok megírására, továbbfejleszthetőek szakdolgozatnak. A modell és a labor infrastruktúrája rendelkezésre áll, hogy akár további mérések elvégzésével a következő tanév őszi, vagy tavaszi TMDK konferenciájára benyújtásra kerülhessenek a dolgozatok.

Letölthető dokumentumok

Időbeosztás

Eseménynaptár

Preliminary dissertation defense of Aliyev Tural 2024. június 18. 10:00 - 11:00
Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00