TMDK téli tábor a Szerk. és Geo. Tanszéken

"Talajok és szerkezetek dinamikai vizsgálata szeizmikus tervezéshez tudományos diákkör keretében" téli tábor

Szerkezetépítő TMDK Tábor 2013. január 23-31. - film

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából megjelentetett, NTP-FTNYT-12 kódszámú, "A felsőoktatási intézmények nyári táborainak támogatása" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázattal tanszékünk az oktatásért felelős miniszter döntése alapján támogatásban részesült.

NTP emblema A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-FTNYT-12 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.

A program célja volt, hogy lehetőséget biztosítson a Szakkollégiumban és tudományos diákkörben tevékenykedő hallgatóknak a Tanszéken folyó szeizmológiai kutatások megismerésére, szakértők bevonásával terepen folytatott gyakorlati dinamikai mérések elvégzésére, tananyagon felüli ismeretek elsajátítására. A hallgatók saját kutatásokat, méréseket végeztek, a programot kísérő oktatók közvetlen és intenzív segítségével. Ezzel az volt a cél, hogy a kutatóműhelyt kiterjesszük, megalapozva a folyamatos megújulást. A  program a modellek megépítéséhez szükséges anyagokat, mérésekhez felhasznált eszközöket is biztosította. Ehhez járul hozzá, hogy nemzetközi szinten elismert, évek óta a tehetségek fejlesztésével foglalkozó, immár egy éve az Egyetem főállású oktatójaként dolgozó professzor, Dr. Richard Ray PhD neve fémjelezte a tábor szakmai színvonalát.

A tábor lehetőséget biztosított az oktatók és hallgatók közvetlenebb kapcsolatának elősegítésére. A tanszéken folyó tehetséggondozó munkát is segítette, koncentráltan rávilágított, előtérbe helyezte azokat a hallgatókat, akik a szokásos tanmeneten túl vállalnak tudományos munkát, ráadásul érdeklődési körük a tanszék oktatóinak kutatási profiljával megegyezik.

A program három eleme volt: a témavezető oktatók bevezető előadásai, szakértőkkel a terepen végzett mérések, és a hallgatók önálló kutatásai, 2 geotechnikai, 2 szerkezeti mérésekkel, egy földrengéskockázattal foglalkozó témában.

Öt csoport párhuzamosan dolgozott a laborban, illetve a terepen. Mindegyik témában végzett mérések jó alapot képeznek TMDK dolgozatok megírására, továbbfejleszthetőek szakdolgozatnak. A modell és a labor infrastruktúrája rendelkezésre áll, hogy akár további mérések elvégzésével a következő tanév őszi, vagy tavaszi TMDK konferenciájára benyújtásra kerülhessenek a dolgozatok.

Letölthető dokumentumok

Időbeosztás

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00