Kutatási témakörök

(Frissítés alatt)

Ajtayné Dr. Károlyfi Kitti Látszóbeton felületek tervezése és értékelése, BIM felhasználási módok (módszertani kutatás), parametrikus tervezés alkalmazása a szerkezettervezésben
Dr. Bukovics Ádám Épületdiagnosztikai és épületpatológiai kutatások, tartószerkezetek megerősítése, fuzzy szignatúra alapú lakóépület-tartószerkezet minősítő modell fejlesztése és vizsgálata.
Cserpes Imre Építőipari kockázatok vizsgálata, elemzése logikai módszerrel.
Dr. Hajdú Gábor Nyomott-hajlított acél rúd stabilitásvizsgálata, egyenértékű imperfekció módszer, numerikus szimuláció
Harrach Dániel Fa-beton öszvérhidak, kompozit faszerkezetek, laboratóriumi vizsgálatok
Dr. Kegyes-Brassai Orsolya
Városok veszélyeztetettsége és földrengéskockázata különös tekintettel szerkezeti és geotechnikai megfontolásokra, pl. az épület sérülékenység és helyi altalaj kockázatban játszott szerepére
A városi területekre vonatkozó többkockázati értékelés módszerei
„Zöld hidak” - hidak fenntarthatóságának vizsgálata
Dr. Koch Edina Geotechnikai szerkezetek és technológiák VEM modellezése, vasúti hidak és pályacsatlakozás VEM modellezése, árvédelmi gátak geotechnikai problémái
Dr. Movahedi Rad Majid Rugalmas-képlékeny szerkezetek optimálása, matematikai programozás, VEM szimuláció, DEM szimuláció
Dr. Papp Ferenc acélszerkezetek stabilitása; méretezéselmélet; integrált analízis és méretezés elmélete
Dr. Teiter Zoltán Öszvérhidak, öszvér merevítőtartók méretezése, kábelhíd vasbeton pilonjának időbeli viselkedése

Eseménynaptár

Preliminary dissertation defense of Aliyev Tural 2024. június 18. 10:00 - 11:00
Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00