Laboratóriumok

 

Geotechnikai laboratórium

Laborvezető:
Hudacsek Péter
egyetemi tanársegéd

Elérhetőség:
9026 Győr, Egyetem tér 1. L/4 épület
Telefon: 96/613-645;
Mobil: 00-36-30-3406938
E-mail: hudacsek@sze.hu

Munkatársak:
dr. Kiss Imréné labortechnikus, Kovács Miklós műszerész

Alapítás éve: 1977
Akkreditáció: közlekedési létesíítmények anyagvizsgálata (KTI)
Kapacitás: 60 mukaóra/hónap

Általános jellemzők:

- jól felszerelt laboratórium kompetens személyzete a hagyományos talajvizsgálatok mindegyikét el tudja végezni;
- elsősorban a speciális mechanikai vizsgálatok vállalkozunk;
- hazai viszonylatban egyedülállóan torziós nyíró- és talajcső-rezonanciás vizsgálóberendezés és Bender-elemmel bővített ciklikus triaxiális berendezést is működtetünk;
- eszközeink többségéhez utólagos kiolvasású, némelyikhez valós idejű adatgyűjtő rendszer kapcsolódik.

Főbb vizsgálatok:

- összenyomódási és alakváltozási jellemzők meghatározása; 
- nyírószilárdsági vizsgálatok; 
- dinamikus talajjellemzők vizsgálata;
- modellkísérletek;
- mélyépítési technológiák bevezetését megalapozó vizsgálatok; 
- rutin talajvizsgálatok.

Szolgáltatások:

- a megrendelővel együtt gondolkodva törekszünk az eredmények felhasználási céljának megfelelő vizsgálati program összeállítására 
a tervezési vizsgálatok esetében is;
- K+F célú munkákra egyedi vizsgálati programot, szükség esetén egyedi vizsgálóeszközöket készítünk;
- a vizsgálati eredményeket sokféle módon megadjuk, értelmezzük. 

Fontosabb megrendelők:

MÁV Zrt., FTV Zrt., Geoplan Kft., Geoterra Kft., FŐMTERV Zrt., TAUPE Kft., Georam Kft., GEOVIL Kft.

Legontosabb eszközök és vizsgálatok

Hagyományos triaxiális vizsgálóberendezés

Beszerzés éve: 1970-1980.
Gyártó: ismeretlen.

Jellemzők:
- mintaméret: D=38-40 mm, h=60-90 mm;
- cellanyomás-kapacitás 900 kPa-ig;
- négy munkahely;
- utólagos kiolvasású automatizált adatgyűjtés.

Vizsgálattípusok:
- egyirányú nyomás;
- UU és CD triaxiális nyírószilárdsági vizsgálat.

Speciális lehetőségek:
- pórusvíznyomás mérési lehetőség;
- egyirányú nyomás esetén alakváltozási mező mérése digitális képfeldolgozással;
- automatizált PC-alapú adatgyűjtés.

Ciklikus triaxiális vizsgálóberendezés

Beszerzés éve: 2010.
Gyártó: Wykham Farrance.

Jellemzők:
- mintaméretek: D=38-100 mm; h=60-220mm;
- cellanyomás-kapacitás: 1000 kPa-ig;
- statikus terhelési kapacitás: 10/25 kN;
- dinamikus terhelési kapacitás: 7,5 kN;
- automatizált adatgyűjtés és folyamatvezérlés.

Vizsgálataípusok:
- ciklikus, dinamikus triaxiális vizsgálatok;
- szabványos CIU CAU, CID, CAD vizsgálatok.

Speciális lehetőségek:
- kis alakváltozásokhoz tartozó jellemzők mérése;
- nyíróhullám terjedési sebességének mérése.

Torziós és talajoszlop-rezonanciás
kombinált vizsgálóberendezés

Építés éve: 2010.
Gyártó: egyedi gyártású berendezés.

Jellemzők:
- mintaméterek: Dk=75 mm, Db=38 mm, h=150 mm;
- izotróp feszültség
      vákuum megtámasztás esetén 70 kPa,
      levegő megtámasztás esetén 500 kPa;
- légnyomásos oldalnyomás;
- maximális nyomaték 15 Nm.

Vizsgálat:
- különböző alakváltozási szintekhez tartozó nyírási modulusok és csillapítási jellemzők mérése.

13 mérőhelyes ödométerállvány

Beszerzés éve: 1980.
Gyártó: Fésüs László kisiparos.

Jellemzők:
- mintaméret:  D=50-75 mm, h=15-20 mm;
- max. függőleges terhelés: 1200 kPa;
- automatikus adatgyűjtés.

Vizsgálatípusok:
összenyomódási, konszolidációs, roskadási, duzzadásijellemzők 
szabványos mérése lépcsős terheléssel.

 

Optikai képrögzítő és feldolgozó rendszer

Építés éve: 2010.
Gyártó: egyedi készítés.

Jellemzők:
- vezérlés: programozható távirányító szoftver;
- digitális kamera: Canon 1100D;
- objektív: 55mm-es Sigma macro.

Mérés:
- kis elmozdulások 0.01 pixel pontosságú mérése egyedi fejlesztése és elemzése.

Speciális kiegészítők:
- kalibrációs/fotogrammetriai korrekciós rutinok.

 
Elárasztható, plexi falu vizsgálódoboz

Építés éve: 2012.
Gyártó: egyedi készítés.

Jellemzők:
- belméret: 100*600*400 mm;
- max. terhelés: 5 kN;
- terhelőhíd rögzítése: nyújtott oldaloszlopokkal.

Vizsgálat:
síkbeli alakváltozási állapotú terhelések.

Speciális lehetőségek:
- hidraulikus, pneumatikus és elektromos aktuátorok rögzítése;
- pórusvíznyomás-, erő- és elmozdulásmérők kapcsolása.

 

 

 

Szerkezetvizsgáló laboratórium

Laborvezető:
Harrach Dániel
egyetemi tanársegéd

Elérhetőség:
9026 Győr, Egyetem tér 1. L/4 épület
Telefon: 96/613-541; Mobil: 00-36-70-3290299
E-mail: harrach.daniel@ga.sze.hu

Munkatársak:
Dr. habil. Fischer Szabolcs egy. docens, Dr. Major Zoltán egy. adjunktus,
Dr. Németh Attila egy. adjunktus, Pollák András tanszéki mérnök

Alapítás éve: 1977
Akkreditáció/minősítés: 
Kapacitás: 90 mukaóra/hónap

Általános jellemzők:

- jól felszerelt laboratórium kompetens személyzete  elsősorban speciális tartószerkezetek, vasúti felépítmények vizsgálatára vállalkozik; 
- laboratóriumi és terepi (helyszíni vizsgálatokat) is végzünk;
- a laborban 10 m fesztávolságú és 100 kN teherbírású daruval tudjuk mozgatni a vizsgálandó szerkezeteket;
- HBM, BISS, MOM, Kaliber, National Instruments műszerekből összeállítható statikus és dinamikus mérőlánccal (jelérzékelők, tároló, erősítő és regisztráló műszerek, ipari számítógép és feldolgozó software) rendelkezik;
- nagy elemek statikus vizsgálatát a 1000 kN teherbírású állítható terhelő kereten hidraulikus sajtók teszik lehetővé;
- fárasztó vizsgálatokhoz egy 15 kN/50 mm-es és egy 300 kN/150 mm-es hidraulikus egység alkalmazható;

Főbb vizsgálatok:

- vasúti felépítmények fárasztó vizsgálata,
- vasbeton és acél tartószerkezetek statikus teherbírásának meghatározása;
- szerkezetek alakváltozásainak, elmozdulásainak, rezgéseinek mérése,
- hídak próbaterhelése;
- mintavétel és vizsgálat betonszerkezetekből;
- cölöppróbaterhelések;
- inklinométeres mérések;
- kismodellek felépítése és vizsgálata.

Szolgáltatások:

- speciális megrendelői igényekre, K+F célra egyedi vizsgálati programokat dolgozunk ki, s szükség esetén egyedi vizsgálóeszközöket is készítünk;
- a vizsgálati eredményeket sokféle módon rögzítjük, archiváljuk, feldolgozzuk, dokumntáljuk, értelmezzük; 
- szerkezetek viselkedésének tartós monitoringját is elvégezzük; 
- a méréseket numerikus modellezéssel társítjuk. 

Fontosabb megrendelők:

MÁV Zrt., BKV Zrt., Audi Hungária Kft., Magyar Közút. 

Legontosabb eszközök és vizsgálatok

Statikus és dinamikus terhelő berendezés

Beszerzés éve: 2010.
Gyártó: Bangalore Integrated System Solutions (P) Ltd

Jellemzők:
- munkahengerek: 15 kN /50 mm és 300 kN / 150 mm.

Vizsgálattípusok:
- kisciklusú statikus és dinamikus fárasztó vizsgálat.

Speciális lehetőségek:
- villamos, metró- és nagyvasúti elemek vizsgálata

Digitális rezgésgyorsulásmérő lánc 

Beszerzés éve: 2010.
Gyártó: vegyes.

Jellemzők:
- HB Spider 8 nyolccsatornás mérőerősítő,
- NI CDAQ-9178 8+4 csatornás erősítő, 
- PCB 086D50 (750 Hz/22kN) impulzuskalapács, 
- Panasonic CF-19 ipari laptop software-kel.

Vizsgálataípusok:
- gerjesztett rezgések jeleinek felvétele.

Speciális lehetőségek:
- helyszínen is elvégezzük.

 

Terhelő keret

Építés éve: 1977.
Gyártó: egyedi gyártású berendezés.

Jellemzők:
- elemméret: max. 12 m hossz, 2,6 m  szélesség, 1,0 m magasság

Vizsgálat:
- nagy pl. feszített vb. elemek, fa- és acéltartók terhelése, vékony vb. gerendák stabilitásvizsgálata.

Speciális lehetőségek:

 
Mérőerősítő

Építés éve: 1980.
Gyártó: Hewlwtt Packard.

Jellemzők:
- 1 db HP KWS 6A-5 hatcsatornás;
- 2 db HP KWS 3073 kétcsatornás mérőerősítő.

Vizsgálat:
- rezgésgyorsulás-mérőkön keletkezett elektromos változások indukálta jelek
összegyűjtése és továbbküldése rögzítésre.

Speciális lehetőségek:
- mérőlánc részeként helyszíni és laboratóriumi dinamikus
vizsgálatokhoz alkalmazzuk.

 
 Mérőmagnetofon

Építés éve: 1985.
Gyártó: 

Jellemzők:
- 1 db TEAC XR-510 14 csatornás;
- analóg.

Vizsgálat:
- erősítőkből jövő elektromos jelek rögzítése.

Speciális lehetőségek:
- mérőlánc részeként helyszíni és laboratóriumi dinamikus 
vizsgálatokhoz alkalmazzuk.

FFT analizátor

Építés éve: 1990.
Gyártó: 

Jellemzők:
- 1 db Ono Sokki CF 355 kétcsatornás;
- analóg.

Vizsgálat:
- mért dinamikus idő-elmozdulás jelek transzformálása  frekvencia függvényévé;
- saját frekvencia megállapítása. 

Speciális lehetőségek:
- mérőlánc részeként helyszíni és laboratóriumi dinamikus vizsgálatokhoz alkalmazzuk.

Mérőerősítő és nyomató

Építés éve: 1980.
Gyártó: 

Jellemzők:
- 1 db HB UGH 100 100 csatornás;
- 1 db HB MSE 1000 kétcsatornás mérőerősítő.

Vizsgálat:
a jelfogókkal észlelt elektromos változások indukálta jelek összegyűjtése további felhasználásra;
- indukált jelek kalbrált értékeinek kinyomtatása, ill. továbbküldése.

Speciális lehetőségek:
- mérőlánc részeként helyszíni és laboratóriumi dinamikus 
vizsgálatokhoz 

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Szakirányválasztás 2023. szeptember 18. - 2023. szeptember 23.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. szeptember 22. 13:30 - 2023. szeptember 23. 19:30
Alkotóhét 2023. szeptember 25. - 2023. szeptember 30.
Szenátusi Ülés 2023. szeptember 25. 14:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2023. szeptember 27.