Kutatási témakörök

1. Mechanikai, tartószerkezeti kutatások (Scharle Péter)

1.1.  Szerkezetek optimalizálása (Movahedi Rad Majid, Fehér Zoltán)
1.2.  Rudak és rúdszerkezetek stabilitásvesztése különleges terhek hatására (Fekete Ferenc)
1.3.  Acélszálerősítésű betonok nyírási teherbírása (Halvax Katalin)
1.4.  Épületszerkezetek állapotelemzése és fuzzy szignatúra alapú modellezése (Bukovics Ádám)
1.5. Tűz hatása acél tartószerkezetekre: tűzkárt szenvedett acél szerkezetelemek vizsgálata (Szabó Lívia, Herczeg Géza)

2. Hídépítési kutatások (Lőrincz György)

2.1.  Öszvérhidak speciális szerkezeti és technológiai részleteinek vizsgálata (Teiter Zoltán)
2.2.  Hídgazdálkodás fejlesztése (Lublóy László, Agárdy Gyula)
2.3.  Hídszerkezetek modellezése a talaj/szerkezet-kölcsönhatás figyelembevételével (Szép János, Szepesházi Róbert)

3. Geotechnikai kutatások (Szepesházi Róbert)

3.1.  Töltések alapozása különlegesen kedvezőtlen talajkörnyezetben (Koch Edina)
3.2.  Cölöpalapok méretezése (Szepesházi Róbert, Hudacsek Péter)
3.3.  Cölöpökkel gyámolított vasbeton alaplemez modellezése számítógépes programokkal (Bak Edina)
3.4.  Komplex geotechnikai szerkezetek modellezése (Péchy Lóránd)

4. Talajdinamikai és szeizmikus hatások kutatása (Richard Ray)

4.1.  Cölöpalapok viselkedése ciklikus terhelés hatására Duna menti szemcsés talajkörnyezetben (Wolf Ákos)
4.2.  Körzetek, régiók épített környezetének földrengés kockázata (Kegyes-Brassai Orsolya)
4.3.  Ciklikus és dinamikus terhelések hatása Duna menti szemcsés talajok viselkedésére (Szilvágyi Zsolt)
4.4.  Földrengés okozta talajfolyósodás vizsgálata (Richard Ray)
4.5.  Talajok dinamikai jellemzőinek vizsgálata (Richard Ray, Hudacsek Péter)

5. A mérnökképzés fejlesztése (Baróti Enikő)

5.1.  Módszertani diverzitás bevezetése a műszaki felsősoktatásba (Baróti Enikő)
5.2.  Szakmai és „soft skill” kompetenciák harmonizált fejlesztése a mérnökképzésben (Baróti Enikő)
5.3.  Cél- és tartalomdefiniálás a műszaki képzés szintjein a modellezés szerepével (Scharle Péter, Richard Ray)
5.4.  A geotechnika oktatás fejlesztése különös tekintettel az esettanulmányokra (Scharle Péter, Szepesházi Róbert)

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Téli záróvizsga időszak 2018. január 24. 00:00 - 2018. február 2. 23:55
Bejelentkezés 2018. január 25. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2018. január 27.
Tantárgyválasztás 2018. január 29. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Szenátusi ülés 2018. január 29. 14:00 - 16:00