TARTÓSZERKEZETEK V. LGB_SE004_5
tárgyfelelős Halvax Katalin
közreműködő oktatók Halvax Katalin
kredit 3 előadás 3 alkalom gyakorlat - oktatási félév ősz
oktatott szakok építőmérnök Bsc  távoktatás
Tárgy tartalma
A Tartószerkezetek V. tantárgy során a hallgatók megismerkednek a faszerkezetek anyagaival, anyagjellemzőivel, az azokat befolyásoló tényezőkkel, a tömör és összetett szelvényű hajlított-nyírt fatartók, a fa kapcsolatok és kapcsolószerek valamint a fa oszlopok kialakításával és méretezésével. Ezen felül, a jelen érvényben lévő előírások miatt egyre inkább előtérbe kerülő, tűzteherre való méretezés, megfeleltetés problémakörével is megismerkedhetnek hallgatóink. Ezen tantárgy keretein belül foglakozunk a falazatok szilárdsági jellemzőivel, a szilárdságot befolyásoló tényezőkkel illetve a teherbírás meghatározásának módjával is.
Előadások témakörei   1.előadás
Tantárgyi követelmények. A szerkezeti fa szilárdsági tulajdonságai, a szilárdságot befolyásoló tényezők. Feladatok fa gerendák és oszlopok ellenőrzésére, méretezésére (zh-felkészülés)
2.előadás
Nyomott oszlopok méretezése és ellenőrzése (zh-felkészülés)
3.előadás
Fa kapcsolatok méretezése és ellenőrzése (zh-felkészülés)
Gyakorlatok témakörei   ---
Félévközi feladatok        
házi feladatok   ---
zárthelyi dolgozatok   1 db zárthelyi dolgozat (60p) [egy pótlási lehetőség a vizsgaidőszakban]
a zárthelyi dolgozatok témaköre:
    1ZH:Hajlított-nyírt tartók, nyomott oszlopok és fa kapcsolatok méretezése és ellenőrzése
Követelmények, értékelés
  aláírás feltétele Az aláírás megszerzésének és így a vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató a zárthelyi dolgozaton elérhető 60 pontból legalább 30 pontot elérjen.    
vizsga   Írásbeli vizsga 40p (minimum 20p teljesítendő)
érdemjegy   A vizsganapon a hallgató a zárthelyik dolgozatra kapott és az írásbeli vizsgán szerzett pontszámok összege alapján a következők szerint kap jegyet:
zárthelyi dolgozatak (max. 60p) + vizsga (max. 40p) = max. 100p
   51-64p.......2 (elégséges)
   65-79p.......3 (közepes)
   80-90p.......4 (jó)
   91-100p.....5 (jeles) 
Irodalomjegyzék        
  kötelező irodalom ---    
ajánlott irodalom ---   
Letölthető anyagok        
tárgytematika és ütemterv: Tartószerkezetek V.          CV EREDMÉNYEK  
Tanulmányi segédanyagok A tárgy hallgatói számára a elearning.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak 2017. május 16. - 2017. július 1.
Nyári záróvizsga időszak 2017. június 21. - 2017. június 30.
Szenátusi ülés 2017. június 26. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély - MÉK 2017. június 30. 15:00 - 17:00
Diplomaátadó ünnepély - DFK (jogász szak) 2017. július 1. 10:00 - 12:00