lgm_se014_1

 

Geotechnikai szerkezetek és technológiák LGM_SE014_1
tárgyfelelős dr. Koch Edina
közreműködő oktatók  dr. Deli Árpád
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1 óra/hét
szak építőmérnök MSc beszámoló formája    folyamatos számonkérés        oktatási félév        tavasz                   
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy célja, kapcsolata más tárgyakkal
Olyan mérnöki szemlélet kialakítása, amely az infrastruktúrát szolgáló geotechnikai szerkezetek rendszerezése, a funkcionális igények, környezeti adottságok és lehetséges kivitelezési technológiák műszaki-gazdasági összehangolása révén elősegíti a teljes létesítményi életciklusban a megbízható működést.

Rövid tartalom
A geotechnika új eszközei, fejlődési irányai. A támszerkezetek, a speciális mélyalalpozási szerkezetek bemutatása. A speciális mélyalapozási technológiák áttekintése. Talajjavítási technológiák áttekintése. Erősítések alkalmazása földszerkezetekben. A szerkezeti funkció, anyagválasztás, tartóssági követelmények és a kivitelezési technológia egymásra hatása. A tervezési-kivitelezési-üzemeltetési életciklushoz kapcsolódó technológiai kockázatcsökkentési lehetőségek áttekintése.
előadások témakörei
Foglalkozások

1. konzultáció   Speciális mélyépítési technológiák I.
2. konzultáció   Speciális mélyépítési technológiák II.
3. konzultáció   Munkavédelem, organizáció, kockázatmanagement
gyakorlatok témakörei  -
Félévközi feladatok        
házi
feladatok

Idegen nyelvű cikk feldolgozása (HF1)  
Legalább 4 oldalas idegen nyelvű, mélyépítésben, geotechnikai projektben, szerkezetben alkalmazott termékről, technológiáról vagy szerkezetról szóló cikk rövid ismertetése és értékelése az alábbi szempontok szerint összesen kb. 3 oldalas terjedelemben:1. Mennyiben új a cikk tartalma a hazai szabályzatokban, szakkönyvekben és gyakorlatban megismertekhez képest?2. Miként értékelhető a cikkbeli termék, technológia vagy szerkezet a gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjából?3. Bevezethető-e és ha igen, milyen módon az eljárás vagy termék Magyarországon?

Technológiai utasítás vázlatának készítése (HF2)
Kb. 4-5 A4 oldal terjedelemben egy mélyépítési feladat megoldási technológiájának felvázolása rajzos illusztrációval a gyakorlatokon kiadandó szempontok és segédanyag szerint.

Támszerkezetek szerkezeti kialakítása és méretezése (HF3)     
Az előadáson megbeszéltek alapján kell egy ajánlati vázlattervet kidolgozni.
zárthelyi dolgozatok
 nincs
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Beadott házi feladatok
vizsga
Az indexbe kerülő jegy a félévközi munkát értékeli az alábbi pontozás szerint:
HF1  30 pont    HF2  30 pont    HF3 40 pont
érdemjegy

Osztályzat
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles

Irodalom        
kötelező irodalom
Szepesházi R., szerk., A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. 1.,4., 7., 8. fejezetek, Id. dr. Gáspár László Útügyi Technológiai Továbbképzés. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2012MSZ EN ….: Speciális geotechnikai munkák kivitelezése szabványsorozat
ajánlott irodalom
Moseley, M. P., Kirsch, K. ed. Ground Improvement. Taylor and Francis, London, 2004.
U.Smoltzczyk szerk.: Geotechnical Engineering Handbook Volume 1-3, Ernst and Sohn, 2003
Szepesházi R.: Geotechnikai tervezés. Tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján. Média Business. Budapest, 2008.
Letölthető anyagok        
követelmények  2015/2016 tavaszi félév aktuális félév ütemterve  2015/2016 tavaszi félév
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok  
házi feladat

1. házi feladat
2. házi feladat   adatok
3. házi feladat   adatok

segédanyagok   
ajánlott linkek  

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2016. december 9.
Levelezős konzultációs hétvége 2016. december 9. 08:00 - 2016. december 10. 18:00
Téli záróvizsga időszak kezdete (kereszt MSc) 2016. december 12. 08:00 - 08:20
Vizsgaidőszak kezdete 2016. december 12. 08:00 - 08:20