lgm_se014_1

 

Geotechnikai szerkezetek és technológiák LGM_SE014_1
tárgyfelelős dr. Koch Edina
közreműködő oktatók  dr. Szepesházi Róbert
kredit 3 kötelező előadás  3 konzultáció gyakorlat  
szak építőmérnök MSc beszámoló formája    folyamatos számonkérés        oktatási félév        tavasz                   
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy célja, kapcsolata más tárgyakkal
Olyan mérnöki szemlélet kialakítása, amely az infrastruktúrát szolgáló geotechnikai szerkezetek rendszerezése, a funkcionális igények, környezeti adottságok és lehetséges kivitelezési technológiák műszaki-gazdasági összehangolása révén elősegíti a teljes létesítményi életciklusban a megbízható működést.

Rövid tartalom
A geotechnika új eszközei, fejlődési irányai. A támszerkezetek, a speciális mélyalalpozási szerkezetek bemutatása. A speciális mélyalapozási technológiák áttekintése. Talajjavítási technológiák áttekintése. Erősítések alkalmazása földszerkezetekben. A szerkezeti funkció, anyagválasztás, tartóssági követelmények és a kivitelezési technológia egymásra hatása. A tervezési-kivitelezési-üzemeltetési életciklushoz kapcsolódó technológiai kockázatcsökkentési lehetőségek áttekintése.
előadások témakörei
Foglalkozások

1. konzultáció   Speciális mélyépítési technológiák I.
2. konzultáció   Speciális mélyépítési technológiák II.
3. konzultáció   Munkavédelem, organizáció, kockázatmanagement
gyakorlatok témakörei  -
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Idegen nyelvű cikk feldolgozása (HF1)  
Legalább 4 oldalas idegen nyelvű, mélyépítésben, geotechnikai projektben, szerkezetben alkalmazott termékről, technológiáról vagy szerkezetról szóló cikk rövid ismertetése és értékelése az alábbi szempontok szerint összesen kb. 3 oldalas terjedelemben:
1. Mennyiben új a cikk tartalma a hazai szabályzatokban, szakkönyvekben és gyakorlatban megismertekhez képest?
2. Miként értékelhető a cikkbeli termék, technológia vagy szerkezet a gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjából?
3. Bevezethető-e és ha igen, milyen módon az eljárás vagy termék Magyarországon?

Technológiai utasítás vázlatának készítése (HF2)
Kb. 4-5 A4 oldal terjedelemben egy mélyépítési feladat megoldási technológiájának felvázolása rajzos illusztrációval a gyakorlatokon kiadandó szempontok és segédanyag szerint.

Támszerkezetek szerkezeti kialakítása és méretezése (HF3)     
Az előadáson megbeszéltek alapján kell egy ajánlati vázlattervet kidolgozni.
 
Beszámoló (B) 
A házi feladatokat leadásukkal egy időben, az oktatókkal előre egyeztetett időpontban meg kell védeni. Ennek keretében a házi feladat elkészítése során alkalmazott eljárásokról és az ehhez kapcsolódó tananyagok ismeretéről kell számot adni.
zárthelyi dolgozatok
A félév végén 1 zárthelyi dolgozatot kell írni, amely teszt jellegű. A zh tárgyát képezik az előadásanyagokon túl a kötelező szakirodalom anyagai is.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A házi feladatokból szerezhető 60 pontból legalább 30 pontot el kell érni.   
vizsga
Az indexbe kerülő jegy a félévközi munkát értékeli az alábbi pontozás szerint:
HF1   15 pont          HF2   20 pont          HF3   25 pont             ZH   25 pont          B   15 pont
érdemjegy
Osztályzat
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles
Irodalom        
kötelező irodalom
Szepesházi R., szerk., A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. 1.,4., 7., 8. fejezetek, Id. dr. Gáspár László Útügyi Technológiai Továbbképzés. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2012
MSZ EN ….: Speciális geotechnikai munkák kivitelezése szabványsorozat
Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat: Útmutató talajjavítási módszerek alkalmazásához, 2015.
Az előadásokon kiadott kéziratok.
ajánlott irodalom
Moseley, M. P., Kirsch, K. ed. Ground Improvement. Taylor and Francis, London, 2004.
U.Smoltzczyk szerk.: Geotechnical Engineering Handbook Volume 1-3, Ernst and Sohn, 2003
Szepesházi R.: Geotechnikai tervezés. Tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján. Média Business. Budapest, 2008.
Letölthető anyagok        
követelmények  2016/2017 tavaszi félév aktuális félév ütemterve  2016/2017 tavaszi félév
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok  
házi feladat

1. házi feladat
2. házi feladat   adatok
3. házi feladat   adatok

segédanyagok   
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XV. vándorgyűlése 2017. október 19. - 2017. október 20.
Munkaszüneti nap 2017. október 23.
Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. október 27. - 2017. október 28.