ngb_se001_3

MECHANIKA III.

ngb_se001_3

tárgyfelelős Dr. Movahedi Rad Majid
közreműködő oktatók Dr. Movahedi Rad Majid, Herczeg Géza
kredit  4 előadás  2óra/hét gyakorlat  2óra/hét oktatási félév  Ősz
A tárgy tartalma:

A félév első öt előadása a szilárd testek és szerkezetek mechanikai viselkedéset tárgyalja. Bemutatja a feladat alternatív (energiafogalmakra épülő) megfogalmazását, a megoldás módszereinek megértéséhez és alkalmazásához szükséges fogalmakat és összefüggéseket. A dinamikai alapismereteket kifejtő előadások az anyagi pontok és merev testek mozgásának leírására alkalmas fogalmakat és ezekre vonatkozó összefüggéseket ismertetik. A kinematika a mozgásokat önmagukban vizsgálja, a kinetika kiterjeszti a figyelmet a mozgásokat okozó erőkre is. A tananyag feldolgozza az építőmérnöki szempontból fontosabb mozgásfajták körében az ütközések és rezgések egyszerűbb eseteit, és összefoglalja a földrengésekre vonatkozó mérnöki alapismereteket. A gyakorlatokon az elméleti részletkérdések tárgyalása mellett példák megoldásával lehet azt a készséget megszerezni, amely a házi és zárthelyi feladatok elkészítéséhez szükséges. 

 

Ütemterv előadás

1. Bevezetés, alapfogalmak, kis elmozdulások.

2. Feszültségekre vonatkozó megfontolások. Fizikai összefüggések (anyagegyenletek).

3. Főfeszültségek és feszültségi főirányok.

4. Mechanikai munka, alakváltozási energia, potenciális energia. Munka- és energiatételek.

5. Képlékeny testek, rúdelemek  és gerendák rugalmas-képlékeny állapota

6. Zárthelyi (2015.10.07).

7. Dinamikai feladatok és modellek általános jellemzése. Az anyagi pont kinematikája. Egyenes vonalú mozgás. Síkmozgás ismert pályán. Merev testek kinematikája.Mozgás körpályán. Eltolódás (haladó mozgás). Rögzített tengely körüli forgó mozgás. Síkmozgás.

8. Járművek mozgását befolyásoló hatások egyszerű modelljei (súrlódás, gördülő ellenállás, menet-ellenállás, kis hajlásszögű lejtő). Tömegközéppont, tehetetlenségi nyomaték. Anyagi pont kinetikája.

9. Lendület, a lendületváltozás tétele. Perdület, a perdületváltozás tétele. Munka és teljesítmény. Mozgási energia, a mozgási energia változásának tétele. Potenciálos erőtér, helyzeti energia. A mechanikai energia megmaradása.

10. Merev testek kinetikája. Súlyponttétel. Perdületre vonatkozó összefüggések síkmozgás esetén. Mozgási energia, a mozgási energia változásának tétele síkmozgás esetén.

11. Ütközési jelenségek. Tökéletesen rugalmas ütközés. Teljesen képlékeny ütközés. Rugalmatlan ütközések. Két haladó mozgást végző test ütközése.

12. Rezgő anyagi pont mozgásjellemzői. Egy szabadságfokú rendszer szabad rezgései. Csillapítatlan és csillapított szabad rezgés. Gerjesztett rezgések. Dinamikus tényező.             Rezonancia.

13. Zárthelyi.

14. Póltó-javító zárthelyi. Vizsgaelőkészítő összefoglalás.

gyakorlat

A foglalkozások látogatása a mindenkori tanulmányi szabályzat követelményei szerinti lehetőség, illetve kötelezettség. A jelenlét és a jegyzetkészítés a tanulmányi aktivitás megítélésének egyik szempontja. távollétet igazolni ezért nem kell, és pótolni nem lehet. A zárthelyi dolgozatok elméleti kérdései és számítási feladatai a megelőző előadások és gyakorlatok anyagához kapcsolódnak

 

Félévközi feladatok házi feladatok

A házi feladatok tartalmi és formai követelményeit a kiadásra kerülő feladatlapok tartalmazzák.

1. Elemi (ismétlő) szilárdságtani feladatok, rúdszerkezeti feladatok megoldása munka- és energia-tételekkel (beadási határidő 2015.10.07).

2. Egyszerű mozgásegyenletek, ütközési és rezgési feladatok (beadási határidő 2015.11.25).

   
Értékelés  pontozás

A félévet írásbeli és szóbeli vizsga zárja. A részfeladatokban az alábbi pontszámokat lehet elérni:

zárthelyi           0-80                              házi feladat                   0-10                

írásbeli vizsga   0-100                           szóbeli vizsga   0-40

Összesen maximálisan 320 pont érhető el. Az osztályzat az alábbi határok szerint adódik:

...-89 elégtelen   -   90-130 elégséges  -  131-170 közepes  -  171-210 jó  -  211-… jeles

 

A leckekönyvi aláírás előfeltétele legalább 75 pont megszerzése a szorgalmi időszakban. Szóbeli vizsgát csak írásbeli vizsga után lehet tenni. Az elért pontszámnak megfelelő (annak növekedésével folyamatosan javuló) osztályzat egyszersmind megajánlott érdemjegy is (ezért például vizsga nélkül is elérhető , szóbeli vizsga nélkül is jeles osztályzat). A pótló-javító zárthelyivel is 80 pont szerezhető, ezzel egy hiányzó zárthelyit lehet pótolni, vagy egy már elért gyengébb eredményt „lecserélni”. A házi feladat beadásának késedelme a beadás határidejét követő Szerdai naptól kezdve munkanaponként 2 pont elvesztésével jár. 

 érdemjegy
Irodalom-jegyzék ajánlott

Tankönyv: Kurutzné K.M., Kaliszky S., Szilágyi Gy.: Szilárdságtan, Műszaki Kiadó, 1988…2006; Györgyi J.: Dinamika, Műegyetemi Kiadó, 2006

Jegyzet:  Scharle P.: Lineáris rugalmasságtan, Universitas-Győr, 2012

Scharle P.: Dinamika, Universitas-Győr, 2007

 

 

Letölthető fájlok    
gyakorló példák

 

ajánlott linkek BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék megoldott feladatok
eredmények

eredmények 2015.12.04


Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XV. vándorgyűlése 2017. október 19. - 2017. október 20.
Munkaszüneti nap 2017. október 23.
Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. október 27. - 2017. október 28.