ngb_se008_3

 

SZERKEZETÉPÍTÉS III. NGB_SE008_3
tárgyfelelős Halvax Katalin
közreműködő oktatók Halvax Katalin   Fekete Ferenc
kredit 3 előadás 4óra/hét gyakorlat - oktatási félév tavasz
oktatott szakok építőmérnök Bsc    építészmérnök Bsc     építészmérnök osztatlan
Tárgy tartalma
A félév során a hallgatók csoportba dolgozva, egymással együttműködve egy tanulmány keretén belül mélyebben megismerkednek egy a faszerkezetek méretezésének elméleti részéiről, gyártási, építési technológiáikról, különböző szerkezeti kialakításaikról szóló témakörrel, közelebbről megvizsgálnak megépült faszerkezetű építményeket/épületeket, valamint féléves tervezési feladat keretén belül elsajátítják egy faszerkezetű építmény statikai számításának, terveinek készítési módját. A faszerkezetekkel kapcsolatos ismeretek elsajátításán felül a csoportmunkában történő munka fő célja a készségfejlesztés (csapatmunka, kommunikáció, együttműködési- és problémamegoldó készség,konfliktuskezelés).
Előadások témakörei  

1. hét: A félévi követelmények ismertetése, csoportok kialakítása, tanulmánytéma és tervezési faladat kijelölése a csoportok számára, csapatépítés

2. hét: Konzultáció 1. 2. 3. 4. csoport számára, bemutatandó feladatrészek:
Tanulmány: irodalomkutatás, tanulmány vázlata, kérdések
Megépült faszerkezet: kiválasztott építmény egyeztetése
3. hét: Konzultáció 5. 6. 7. 8. csoport számára, bemutatandó feladatrészek:
Tanulmány: irodalomkutatás, tanulmány vázlata, kérdések
Megépült faszerkezet: kiválasztott építmény egyeztetése

4. hét: Konzultáció 1. 2. 3. 4. csoport számára, bemutatandó feladatrészek:
Tanulmány: ~50-60%-os készültségi szint, kérdések megvitatása
Megépült faszerkezet: felmérés, helyszíni szemle összefoglalása/bemutatása
Tervezési feladat: vázlatterv, statikai váz
5. hét: Konzultáció 5. 6. 7. 8. csoport számára, bemutatandó feladatrészek:
Tanulmány: ~50-60%-os készültségi szint, kérdések megvitatása
Megépült faszerk.: felmérés, helyszíni szemle összefoglalása/bemutatása
Tervezési feladat: vázlatterv, statikai váz

6. hét:Konzultáció 1. 2. 3. 4. csoport számára, bemutatandó feladatrészek:
Tanulmány: LEADÁS (nyomtatva + elektronikusan pdf)
Megépült faszerkezet: poszter ~80%-os készültségi szint, kérdések megvitatása
Tervezési feladat: terhek, igénybevételek
7. hét: Konzultáció 5. 6. 7. 8. csoport számára, bemutatandó feladatrészek:
Tanulmány: LEADÁS (nyomtatva + elektronikusan pdf)
Megépült faszerkezet: poszter ~80%-os készültségi szint, kérdések megvitatása
Tervezési feladat: terhek, igénybevételek

8. hét:Konzultáció 1. 2. 3. 4. csoport számára, bemutatandó feladatrészek:
Megépült faszerkezet bemutatása: LEADÁS (elektronikusan pdf)
Tervezési feladat: az egyes szerkezeti elemek és kapcsolataik méretezése
9. hét:Konzultáció 5. 6. 7. 8. csoport számára, bemutatandó feladatrészek:
Megépült faszerkezet bemutatása: LEADÁS (elektronikusan pdf)
Tervezési feladat: az egyes szerkezeti elemek és kapcsolataik méretezése


10. hét: Konzultáció 1. 2. 3. 4. csoport számára, bemutatandó feladatrészek:
Tervezési feladat: tervrajzok
11. hét: Konzultáció 5. 6. 7. 8. csoport számára, bemutatandó feladatrészek:
Tervezési feladat: tervrajzok

12. hét: Konzultáció 1.-8. csoport számára
Tervezési feladat LEADÁS (kinyomtatva és elektronikusan)

13. hét: PREZENTÁCIÓ    1., 2., 3., 4. csoport
40perc/csoport  A+B+C feladatok bemutatása

14. hét: PREZENTÁCIÓ    5., 6., 7., 8. csoport 
40perc/csoport  A+B+C feladatok bemutatása    

Gyakorlatok témakörei   ---
Félévközi feladatok        
házi feladatok  

A félév során a csoportok által elkészítendő feladatrészek a következők:

A) Tanulmány a faszerkezetek méretezésének valamely elméleti részéről, gyártási, építési technológiájáról, különböző szerkezeti kialakításáról:
- tanulmány írott formában (max. 4-5 A4-s oldal képek, grafikonok stb. nélkül, Times New Roman 12-s betűméret 1,15-s sorköz)

B) Megépült faszerkezetek bemutatása (minden csoportnak egy általuk választott, de az oktatókkal előzetesen egyeztetett, faszerkezetből készült szabadon választott építményt kell bemutatnia)
- A1-s méretű poszter

C) Faszerkezetű építmény tervezése
- vázlatterv (M1:50), statikai számítás, tervrajzok (M1:50  M1:10), makett

D) Előadás
- az A,B és C feladatok közül szabadon választott egy feladat bemutatása 20 perces ppt előadás keretében

zárthelyi dolgozatok ---
Követelmények, értékelés
  aláírás feltétele Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy az előzőekben részletezett feladatokat a szorgalmi időszakon belül, az ütemtervben megadott határidőkre, elégséges színvonalon beadják.    
vizsga   A vizsgaidőszakban a hallgatóknak vizsgát nem kell tenniük, érdemjegyüket a félév során elkészült feladatokra kapott pontszám alapján a következőekben ismertetett módon kapják.
érdemjegy   A hallgatók maximum 100 pontot szerezhetnek az alábbi bontásban:
CSOPORT ÁLTAL SZEREZHETŐ PONTSZÁM Pontszám  
oktató hallgató  
A) Tanulmány 35   45
B) Megépült faszerk. bemutatása 15   20
C) Tervezési feladat 50   60
D) Előadás 15 10 25
összesen: 125
A szorgalmi időszak utolsó két hetében tartott előadásokon a csoportok bemutatják a félév során elkészített feladataikat a többi hallgatónak illetve az oktatóknak. Ezen előadások után a hallgatók minden csoport munkáját pontozzák. Ezen felül az oktatók az elhangzott előadások valamint a csoportok által leadott dokumentációk alapján szintén pontozzák a csoportok munkáját. E kettőből tevődik össze az fenti táblázat alapján a csoportok pontszáma.
A csoport tagjai egymás között megállapodnak az ún. „egyéni szorzó”-ról. Ezen számnak kell kifejeznie, hogy az egyes hallgató mekkora részt vállalt a feladatból, milyen lelkesedéssel végezte munkáját, mennyire segítette csoporttársai munkáját stb.. Az egyéni szorzó 0 és 1 közötti szám. A csoport tagjainak egyéni szorzóinak összege 1,00 kell legyen.
EGYÉNI PONTSZÁM = csoport által szerzett össz.pontszám szorozva az „egyéni szorzóval”. Az egyéni pontszám alapján a tárgytematikában található táblázatban láthatóan alakul az egyes hallgatók érdemjegye a félév végén.
 
Irodalomjegyzék        
  kötelező irodalom ---    
ajánlott irodalom ---   
Letölthető anyagok        
tárgytematika: Szerkezetépítés III.   aktuális félév ütemterve: Ütemterv_2015/16_tavaszi félév
Tanulmányi segédanyagok Bevezető előadás       
Eredmények

A félévi eredmények 2015/16 tavasz 

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2. félévre (neptunon keresztül) 2017. január 26. 06:00 - 2017. február 4. 07:00
Vizsgaidőszak vége 2017. január 28. 16:00 - 17:00
Tantárgyválasztás 2017. január 30. 06:00 - 2017. február 4. 07:00
Méltányossági vizsgák 2017. február 1. 06:00 - 2017. február 4. 18:00