ngm_se003_1

 

ESETTANULMÁNYOK A GEOTECHNIKÁBÓL NGM_SE003_1
tárgyfelelős dr. Szepesházi Róbert
közreműködő oktatók Koch EdinaHudacsek PéterSzilvágyi ZsoltWolf Ákos;
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1 óra/hét
szak építőmérnök Msc;
építészmérnök osztatlan egyetemi képzés
beszámoló formája    félévközi     oktatási félév        ősz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A megelőző Geotechnika tárgyakban megszerzett tudást bővítjük, mélyítjük el esettanulmányokon keresztül. A tárgyalandó esetek felölelik a különböző építési tevékenységeket és geotechnika kapcsolódásaikat, bemutatnak különleges geotechnikai feladatokat és technológiákat, elemeznek olyan hibákat, károsodásokat, melyekben a talajkörnyezetnek vagy a geotechnikai tevékenységnek meghatározó szerepe volt.
előadások témakörei Esettanulányok az alábbi fő témakörökben: támfalak, ipari beruházások, mélyépítés, projektmenedzsment
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Projektmegbeszélés és projektszámonkérés (PM és PSZ) - folyamatosan
10 foglalkozáson az első 20 percben közösen megbezséljük az előző heti előadáson elhnagzott projekt lényegét és tanulságait, majd kb. 15 perceben egy "röpdolgozatban" néhány kérdésre válaszolva kell igazolniuk a hallgatóknak, hogy ismerik és hasznosították az előadásban elhangzottakat. A megbeszélés során mutatott aktivitást és a dolgozatot külön értékeljük. 

Projektismertető geotehcnikai cikk feldolgozása (CF)
Beadási határidő: 2016.12.05.
Legalább 4 oldal/fő terjedelmű, a hallgató által választott cikk ismertetése és értékelése kb. 5 oldal terjedelemben az alábbi szempontok szerint 2 fős csoportokban. Idegen nyelvű cikk feldolgozása kedvezőbb elbírálást kap. A kiválasztott cikket célszerű a feldolgzás előtt bemutatni. 
a)  A projektismertető mennyiben szolgálja a műszaki ismeretterjesztés és mennyiben a szerzők (cégük) marketingcéljait?
b)  A közölt projektadatok az olvasók számára mennyiben látszanak hitelesnek, teljeskörünek, hasznosíthatónak?
c)  A szerkezeti megoldásokat, technológiákat a szakemeberek számára kellően szakszerűen, értelmezhetően mutatják-e be.
d)  Mennyiben őszinte a cikk, mennyire mutatja be a mérnöki döntések dillemmáit?  
e)  A cikk műszaki tartalmát mennyiben tudták eddigi tanulmányaikhoz illeszteni, mennyiben bővültek ismereteik?

Építési projekt geotechnikai feladatainak felvázolása (TT)

Beadási határidó: 2016.12.05.
Valamilyen építészetileg és statikailag a koncepció szintjén megtervezett vagy csak elképzelt, de a méreteket, a szerkezetet és a helyszínt illetően jól definiált létesítmény geotechnikai vonatkozású feladatainak feltárása, megoldási lehetőségeinek megfogalmazása. A munkát max. 5 fős csoportokban kell írásban és rajzban, kb. 10 A/4 oldal terjedelemben elkészíteni, és kb. 20 percben az utolsó két foglalkozáson előadni. A projektre a hallgatóknak kell javaslatot tenniük, s azt célszerű az oktatókkal előzetesen egyeztetni. A beadandó munka tartalmazza legalább a következőket: a létesítmény lényeges jellemzőinek leírása, a tervezett helyszín és környezetének bemutatása, a talajkörnyezetről beszerzett információk ismertetése, a várható geotechnikai problémák, veszélyek megfogalmazása, a szükségesnek gondolható geotechnikai vizsgálatok megtervezése, az elképzelhető geotechnikai megoldások felvázolása. 
zárthelyi dolgozatok  
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele legalább 20 pont teljesítése a PSZ feladatból. 
vizsga -  
érdemjegy

A félévközi munkát az alábbi pontozással értékeljük:     
PSZ  50 pont         CF  20 pont           TT  30 pont
A hallgató a félévben elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,   
50-61 p. (2) elégséges,   
62-73 p. (3) közepes,  
74-85 p. (4) jó,   
86-100 p. (5) jeles

A vizsgaidőszak első napjától az addig nem teljesített feladatokat 0 pontszámmal vesszük figyelembe, s így állapítjuk meg az érdemjegyet. Ha valaki elégtelen osztályzatot kap, akkor a CF és a TT feladat javításával teljesítheti az elégséges osztályzat követelményét.

Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet
ajánlott irodalom Cikkgyűjtemény a meghívott előadoktól a www.sze.hu/~szepesr honlapról érhető el. 
Letölthető anyagok        
követelmények 2016/17 őszi tantárgyi követelmény és ütemterv    
vizsgakérdések   eredmények  2016.12.19
előadásanyagok

01. A budapesti MOM Park munkatérhatárolása – Szepesházi R.
02. A Királyegyházi Cementgyár alapozása – Wolf Á.
03. Az AUDI projekt (1. rész2. rész3. rész) – Kaltenbacher Tamás (HBM Kft.)
04. Lego projekt - Illy istván
05. Támfalkárok - Szepesházi R.
06. Várbazár projekt - Bognár Balázs (Bauer Kft.)  
07. Tervezés földrengésre - Szilvágyi Zsolt
08. Budapesti irodaház mélyépítése - Wolf Ákos
09. Projektmenedzsment – Wolf András (Market Zrt.)

10. Hallgatói előadások
11. Hallgatói előadások 

házi feladat  
segédanyagok   
ajánlott linkek www.sze.hu/~szepesr

 

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Selejtezés leadási határideje 2017. április 24. 00:00 - 2017. május 9. 23:55
Finanszírozási forma módosítására jelentkezés 2017. április 24. - 2017. április 29.
Munkaszüneti nap 2017. május 1.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2017. május 1. - 2017. május 15.