Oktatott szakok

Valamennyi szakról részletes tájékoztató található a Neptun - Hallgatói Információs Rendszer oldalán a tanulmányi tájékoztatóknál.

A Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék közreműködése a következőekben foglalható össze.

Építőmérnöki alapképzés (BSc)

E szak hallgatóinak oktatása a Tanszék legnagyobb volumenű feladata.
Alap- és szakmai törzstárgyakat okatunk számukra, gondozzuk a szerkezetépítési specializációt, s ennek hallgatói általában nálunk készítik a szakdolgozatukat.

A szak számára a nappali és a levelező tagozaton a következő tárgyakat okattjuk:
- valamennyi hallgató számára
      Mechanika I-III., A mérnök és a társadalom, Mérnöki módszerek I-III., Tartószerkezetek I-V., Hidak I-II., Geotechnika I-III.
- szerkezetépítő specializáció számára
      kötelező tárgyak: Tartók statikája I., Szerkezetépítés I-III., Szerkezetépítési projekt I-II., Szakdolgozat, 
      választható tárgyak: Tartók statikája II., Tartók tervezése II., Véges elemes szerkezettevezés, Számítógéppel segített szerkezettervezés
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi információ építőmérnöki alapképzésről

Szerkezet-építőmérnöki (Msc) (MAB engedélyezés alatt)

A képzés célja a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes szerkezet-építőmérnökök kibocsátása, akik a BSc képzésben megszerezhető készségeken túl képesek az szerkezet-építőmérnöki szakterületen műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. A képzés felkészít a szakterület adódó problémák felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, értékelésére, önálló – szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt mérlegelő – irányítói feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

További információk hamarosan 2017 szeptemberben NEM indul!


Építészmérnöki alapképzés (BSc)

E szak hallgatóinak a tartószerkezetekkel kapcsolatos ismereteket oktatjuk.
A tantárgyak oktatása mellett tartószerkezeti konzultációval segítjük a hallgatókat épülettervezési feladataik megoldásában.

A szak számára a nappali a következő tárgyakat okattjuk:
      Mechanika I-II., A mérnök és a társadalom, Tartók tervezése I., Tartószerkezetek I-V.,
      Geotechnika 1, Geotechnikai esettanulmányok (választható)
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi információ építészmérnöki alapképzésről

Építészmérnöki osztatlan képzés (MSc)

E szak hallgatóinak is a tartószerkezetekkel kapcsolatos ismereteket oktatjuk. 
A tantárgyak oktatása mellett tartószerkezeti konzultációval segítjük a hallgatókat épülettervezési feladataik megoldásában.

A szak számára a nappali a következő tárgyakat okattjuk:
     Mechanika I-II., Tartók tervezése I-II., Tartószerkezetek I-V., 
     Geotechnika 1, Geotechnikai esettanulmányok (választható)
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi információ építészmérnöki osztatlan képzésről

Infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzés (MSc)

E szak hallgatóinak oktatásában 2014-ig csak néhány tárggyal vettünk részt.
2014 őszétől geotechnikai tartalmú, ill. angol nyelvű specializációkat vezetünk be. Új alap- és szakmai törzstárgyakat oktatunk,  s a specializációk geotechnikai kurzusait vezetjük. Az ezeket felvevő hallgatók nálunk készítik majd a diplomatervüket.

A szak számára a következő tárgyakat okattjuk:
- közlekedésépítés-geotechnika specializáció, magyar nyelvű képzés, nappali tagozat számára
      kötelező tárgyak: Kontinuummechanika, Mérnöketika, Hídépítés., Földművek, Alagútépítés, Szakmai projekt,
      Geotechnikai szerkezetek és technológiák, Geotechnikai esettanulmányok
      választható tárgyak: Mérnökgeológia, Talajvizsgálatok, Geotechnikai tervezés I., Tervezés földrengésre, Diplomamunka
- közlekedésépítés-geotechnika specializáció, angol nyelvű képzés, nappali tagozat számára
      kötelező tárgyak: Continuum mechanics, Engineering ethics, Bridges, Earthworks, Tunneling, Professional project, 
      Geotechnical structures and technologies, Geotechnical case studies
      választható tárgyak: Engineering geology, Soil investigation and testing, Geotechnical design I., Seismic design,  Diploma thesis
- valamennyi hallgató számára a magyar nyelvű képzésében levelező tagozaton
      Kontinuummechanika, Mérnöketika, Hídépítés., Földművek, Alagútépítés, Szakmai projekt
- geotechnika specializáció, magyar nyelvű képzés, levelező tagozat számára
      kötelező tárgyak: Mérnökgeológia, Talajvizsgálatok, Geotechnikai tervezés I., Tervezés földrengésre, 
      Geotechnikai szerkezetek és technológiák, Geotechnikai esettanulmányok, Diplomamunka
      választható tárgyak: Talajmechanika plusz, Geotechnikai tervezés II., Egyéni kutatási projekt
A felsorolt tárgyak programja még kidolgozás alatt van.
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi inrofmáció infrastruktúra-építőmérnöki képzésről

Szerkezettervező-építészmérnöki mesterképzés (MSc)

E szak hallgatóinak két tartószerkezetekkel kapcsolatos tárgyat oktatunk. Emellett tartószerkezeti konzultációval segítjük a hallgatókat épülettervezési feladataik megoldásában.
ávlatban tervezzük tartószerkezeti specializáció bevezetését.

A szak számára a nappali a következő tárgyakat okattjuk:
      Mechanika III., Tartók tervezése II.
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi információ szerkezettervező-építészmérnök képzésről

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak 2017. május 16. - 2017. július 1.
Nyári záróvizsga időszak 2017. június 21. - 2017. június 30.
Szenátusi ülés 2017. június 26. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély - MÉK 2017. június 30. 15:00 - 17:00
Diplomaátadó ünnepély - DFK (jogász szak) 2017. július 1. 10:00 - 12:00