Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék - A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék tudományos tevékenysége:

A tanszék az 1968-ban alapított Hídépítési, ill. Geotechnikai Tanszék utódjaként három diszciplinát művel, a mechanika alap-, a tartószerkezetek és a geotechnika alkalmazott tudományterületén oktat, kutat és szakért. Meghatározó a szerepe van az építőmérnöki alapképzésben, közreműködik az építészmérnöki alap- és osztatlan képzésben, s vannak tárgyai az infrasruktúra-építőmérnöki és a szerkezettervező építészmérnöki mesterképzésben. Oktatunk a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolában is. 

A tanszék régóta elismert kutatóhely elsősorban a közlekedésépítés területén, a szakértői tevékenysége is főleg erre irányul. Új hidak tervezése, régiek állapotvizsgálata, a hídgazdálkodás rendszerének kidolgozása, fejlesztése fémjelzi a „hidas” szakágat. A geotechnikában elsősorban a cölöpalapozások, a hídfők viselkedésének vizsgálata, a szerkezetkárosodások analízise, útépítési talajvizsgálatok, szabványosítás a legrégebb óta művelt témakörök. A két szakterület az előző évtizedben a Kooperációs Kutató Központ égisze alatt a Szepesházi Róbert által vezetett, Hídalépítmények tervezésének fejlesztése c. alprojektben kapcsolódott össze, főleg a talajok és a szerkezetek kölcsönhatásának és a töltésalapozások FEM-modellezésében érve el sikereket. 2010-től Ray professzor megjelenésével a talajdinamikai és földrengési jelenségek vizsgálatával, a szerkezetek dinamikai viselkedésének modellezésével, a földrengési kockázatok analízisével új főirány is nyílt. A kutatásokkal megismert és elért eredményeket megjelenítik tudományos diákköri programokban, továbbképzéseken, konferenciákon, tankönyvekben, s 2014-től az infrastruktúra-építő mesterképzés geotechnikai specializációjában is.

A tanszék elsősorban a közlekedésépítési geotechnika területén elismert szakértői tevékenységet  folytat, mely anyagilag segíti, tartalmilag  gazdagítja az oktatást és a kutatást. A műszaki kutatás, a szakértés és az oktatás összekapcsolódik a mérnökképzés fejlesztését célzó (pl. a „soft skill”) kompetenciák mérnökképzésen belüli fejlesztésével, vagy a modellezés és az esettanulmányok hasznosítását célzó kutatásokkal is.

E feladatok elvégzését a Szerkezetvizsgáló Laboratórium és a Geotechnikai Laboratórium segíti, melyek különösen a dinamikai vizsgálórendszereket illetően korszerű eszközökkel rendelkeznek. A szimulációs kutatásokat számos korszerű szoftver teszi lehetővé, s a kutatók a gazdag könyvtárra is támaszkodhatnak.

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00
Spin-off Klub 2020. február 24. 18:00 - 20:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Egyetemi szerver leállás 2020. február 29. 08:00 - 12:00
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.