TARTÓSZERKEZETEK I. NGB_SE004_1
tárgyfelelős

Szép János

közreműködő oktatók dr.Bukovics Ádám PhDFehér Zoltán, Halvax KatalinHerczeg Géza, dr. Lőrincz György PhD
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 2óra/2hét
szak építőmérnök Bsc
építészmérnök Bsc 
beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        őszi                  
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A vasbeton tartószerkezetek méretezésének alapjai, elvei, terhei. A vasbeton szerkezetek anyagai, anyagmodellek. A vasbeton lényege, a vasalás kialakításának elvei, szerkesztési szabályok. A vasbeton gerenda viselkedése, feszültségi állapotok. A hajlított négyszög és T keresztmetszet méretezése, ellenőrzése az I., II., és III. feszültségi állapotban. A nyírási vasalás tervezése és kialakítása hajlított, nyírt szerkezetekben. A határnyomatéki és határnyíróerő ábrák előállítása. Központosan és külpontosan nyomott vasbeton rudak tervezése, ellenőrzése, vasalásának kialakítása. Használhatósági határállapotok.
előadások témakörei Bevezetés, tantárgyi követelmények. A félév feladatainak áttekintése.
A vasbeton lényege, előnyös és hátrányos tulajdonságai. A vasbeton felhasználási területe. A vasbetonépítéssel, tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak áttekintése.

Terhek, határállapotok, teherkombinációk.Tartósság, környezeti osztályok, betontakarás
A vasbeton szerkezetek anyagai, anyagjellemzők. A beton és a betonacél szilárdsági és alakváltozási tulajdonságai.

Hajlított vasbeton keresztmetszet feszültségi állapotai. Hajlított vasbeton keresztmetszetek vizsgálata I. és II. feszültségi állapotban. Repesztőnyomaték meghatározása.

Hajlított tartók számítása a III. feszültségi állapotban. Egyszer és kétszervasalt derékszögű négyszögkeresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban. Kötött tervezés szabad tervezés.

T keresztmetszet (fejlemezes gerenda) tervezése a III: feszültségi állapotban. T keresztmetszet ellenőrzése a III: feszültségi állapotban. Hajlított keresztmetszet vizsgálata III. feszültségi állapotban.

Külpontosan nyomott, egyszeresen szimmetrikus keresztmetszet vizsgálata teherbírási határállapotban.

Nyomott, hajlított vasbeton keresztmetszetek teherbírási vonala. A teherbírási vonal és alkalmazása külpontosan nyomott rudak vizsgálatánál Az egyszerűsített teherbírási vonal. A teherbírási vonal alkalmazása tervezésnél és ellenőrzésnél.

Hajlításra és nyírásra egyidejűleg igénybevett tartószakaszok vizsgálata. A nyírási jelenség. Nyírófeszültségek alakulása a különböző feszültségi állapotokban. Nyírófeszültségek állandó és változó magasságú tartónál.

Vasbeton gerendák vizsgálata nyírásra, repedésmentes és berepedt tartók számítása, Mörsch-féle rácsos tartó modell. Nyírásvizsgálat az EC szerint.

Hajlított – nyírt vasbeton gerendák komplex tervezése, a nyírási vasalás kialakítása. Határnyomatéki és ábra határnyíróerőábra előállítása.

Vasbeton gerendák vizsgálata használhatósági határállapotban, az alakváltozások számítása. A lehajlás egyszerűsített számítása.

A hajlított tartó ellenőrzése repedéskorlátozásra. A mértékadó repedéstágasság számítása. A mértékadó repedéstágasság egyszerűsített számítása derékszögű négyszög keresztmetszet esetén.

Feszített vasbeton szerkezetek. A feszítés lényege módjai. Feszültségveszteségek.
gyakorlatok témakörei Bevezetés, tantárgyi követelmények. Hajlított keresztmetszet ellenőrzése I. és II. feszültségállapotban.

Hajlított keresztmetszet vizsgálata III. feszültségi állapotban.

Külpontosan nyomott km. vizsgálata.

Nyírásvizsgálat.

Tervezési feladat ismertetése.
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Házi feladatok (4 x 6 pont)
A házi feladatokat a kiírásban megadott formában és határidőre kell elkészíteni. A beadási határidőn túl –max. egy héttel– leadott házi feladat pontszámából 2pont levonásra kerül. Az egy hetes határidő túllépés után beadott házi feladatért nem jár pont.

Tervezési feladat (30 pont)
Kéttámaszú konzolos gerenda tervezése.
A tervezési feladat értékelésének feltétele, a feladathoz tartozó konzultációs lap konzulenssel történő aláíratása, valamint a feladat a szorgalmi időszakon belül, a megadott határidőre beadása.
zárthelyi dolgozatok 1. ZH. Hajlított keresztmetszet vizsgálata III.feszültségi állapotban (15 pont)

2. ZH. Külpontosan nyomott keresztmetszet vizsgálata (15 pont)

A zárthelyi dolgozatok pótlására egy pótlási lehetőséget biztosítunk.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele a féléves tervezési feladat és a házi feladatok beadása, annak legalább elégségesre minősítése, valamint, hogy a mindkét zárthelyi dolgozatra kapott pontszám érje el legalább a 2-es minősítésnek megfelelő pontszámot (7 pont).
vizsga A vizsgaidőszakban a félév elméleti és gyakorlati anyagából irásbeli vizsgát kell tenni (116 pont).
A félévvégi érdemjegy megszerzésének feltétele a szükséges összpontszámon túl a vizsgán minimálisan elért 2 ( elégséges ) eredmény 
érdemjegy A féléves teljesítmény értékeléséhez a félév során összesen 200 pontot lehet összegyűjteni, ami négy részből tevődik össze:
házi feladatokból                           24 pont
zárthelyiből                                   30 pont
tervezési feladatból                       30 pont
elméleti vizsgából                       116 pont

A félévvégi érdemjegy megszerzésének feltétele –a szükséges összpontszámon túl– a vizsgán az elégséges eredmény, azaz 60 pont teljesítése.
44 - 101 pontig                1 (elégtelen)
102 - 125 pontig              2 ( elégséges )
126 - 161 pontig              3 ( közepes )
162 - 183 pontig              4 ( jó )
184 - 200 pontig              5 ( jeles )
Irodalom        
kötelező irodalom Dr. Tóth Zoltán Tartószerkezetek I.  elektronikus jegyzet
Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési Tanszék   jegyzet.sze.hu

Deák-Draskóczy-Dulácska-Kollár-Visnovitz (2012):Vasbetonszerkezetek  Tervezés az Eurocode alapján
ajánlott irodalom
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 ősz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 őszi ütemterv  
vizsgakérdések 2013/14 ősz vizsgakérdései   eredmények 2013/14 őszi félév végi eredmények
segédanyagok

A tárgy hallgatói számára a moodle.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó gyakorló példák, előadások, egyéb információk. 

tanulmányi segédanyagok: http://www.sze.hu/~szepj/Tartoszerkezetek_I/

ajánlott linkek

 

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55