ngb_se001_3

eredmények

Vizsga:
Írásban kell kidolgozni egy tételt, vagy feladatot, azután a szóbelin a leírtakat elmagyarázni.
(A tétel vagy feladat azokból a témákból lesz, amiket a félév során tárgyaltunk.)

MECHANIKA III.

ngb_se001_3

tárgyfelelős Dr. Movahedi Rad Majid
közreműködő oktatók Dr. Movahedi Rad Majid, Herczeg Géza
kredit  4 előadás  2óra/hét gyakorlat  2óra/hét oktatási félév  Ősz
A tárgy tartalma:

A félév első öt előadása a szilárd testek és szerkezetek mechanikai viselkedéset tárgyalja. Bemutatja a feladat alternatív (energiafogalmakra épülő) megfogalmazását, a megoldás módszereinek megértéséhez és alkalmazásához szükséges fogalmakat és összefüggéseket. A dinamikai alapismereteket kifejtő előadások az anyagi pontok és merev testek mozgásának leírására alkalmas fogalmakat és ezekre vonatkozó összefüggéseket ismertetik. A kinematika a mozgásokat önmagukban vizsgálja, a kinetika kiterjeszti a figyelmet a mozgásokat okozó erőkre is. A tananyag feldolgozza az építőmérnöki szempontból fontosabb mozgásfajták körében az ütközések és rezgések egyszerűbb eseteit, és összefoglalja a földrengésekre vonatkozó mérnöki alapismereteket. A gyakorlatokon az elméleti részletkérdések tárgyalása mellett példák megoldásával lehet azt a készséget megszerezni, amely a zárthelyi feladatok elkészítéséhez szükséges. 

 

Ütemterv előadás

1. Bevezetés, alapfogalmak, kis elmozdulások.

2. Feszültségekre vonatkozó megfontolások. Fizikai összefüggések (anyagegyenletek).

3. Főfeszültségek és feszültségi főirányok.

4. Alakváltozási állapot, fizikai egyenletek.

5. Mechanikai munka, alakváltozási energia, potenciális energia. Munka- és energiatételek.

6. Gyakorlás.

7. ZH

8. Dinamikai feladatok és modellek általános jellemzése. Az anyagi pont kinematikája.

9. Nov. 1.

10. Merev testek kinematikája. Kinetika.

11. Rezgések.

12. TDK.

13. Zárthelyi.

14. Póltó-javító zárthelyi. Vizsgaelőkészítő összefoglalás.

gyakorlat

A foglalkozások látogatása a mindenkori tanulmányi szabályzat követelményei szerinti lehetőség, illetve kötelezettség. A jelenlét és a jegyzetkészítés a tanulmányi aktivitás megítélésének egyik szempontja. távollétet igazolni ezért nem kell, és pótolni nem lehet. A zárthelyi dolgozatok elméleti kérdései és számítási feladatai a megelőző előadások és gyakorlatok anyagához kapcsolódnak

 

Értékelés  pontozás lásd a lap tetején az "eredmények" link alatt.

 

 

 érdemjegy
Irodalom-jegyzék ajánlott

Tankönyv: Kurutzné K.M., Kaliszky S., Szilágyi Gy.: Szilárdságtan, Műszaki Kiadó, 1988…2006; Györgyi J.: Dinamika, Műegyetemi Kiadó, 2006

Jegyzet:  Scharle P.: Lineáris rugalmasságtan, Universitas-Győr, 2012

Scharle P.: Dinamika, Universitas-Győr, 2007


Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55