A MÉRNÖK ÉS A TÁRSADALOM NGB_SE002_1
tárgyfelelős

Szép János

közreműködő oktatók

dr. Scharle Péter

kredit 2 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat -
szak építőmérnök Bsc
építészmérnök Bsc 
beszámoló formája    folyamatos oktatási félév        tavaszi                
Tárgy tartalma
rövid
leírás
Az előadások a társadalmi tevékenységek és kapcsolatok körében értelmezik és értékelik a mérnöki felkészültség, munka és szerepvállalás kérdéseit. Megvilágítják a szűkebb értelemben vett műszaki és a szélesebb összefüggésben értelmezhető társadalmi-gazdasági optimumok kapcsolatát. Az elemzések konkrét alapja az épített környezet, kiemelten a műszaki infrastruktúra (a közlekedésben, hírközlésben, vízgazdálkodásban, anyag- és energiaellátásban felmerülő mérnöki feladatok köre). Példák, kreativitást ösztönző hallgatói feladatok segítik elő a mérnöki munkát fogadó társadalmi környezet reakcióinak megértését, a mérnöki gondolkodásmód és eszköztár érvényesítését segítő és korlátozó tényezők felismerését, a komplex mérnöki létesítmények megvalósítása során jelentkező konfliktusokra való felkészülést. A tárgy elsősorban szemléletformálást és készségfejlesztést szolgál, a szaktárgyakban oktatott ismeretanyagra épít és kiterjeszti a figyelmet a jogi, közgazdasági stb. szakértelem szerepére.
előadások témakörei Áttekintő bevezetés a tananyag egészéről. Szakértelem, közigazgatás és politika kapcsolata és
összmunkája. 1. Házi feladat: Mérnöki teljesítmények megjelenése a médiában

Mozgásterek és szerepkarakterek. A mérnöki felkészültség érvényesítése, munkakörök és pályaképek.

A mérnök szerepe a szakmai koncepció, ágazatpolitika, taktika, stratégia és program kialakításában és megvalósításában. Esettanulmányok (a vasút megújulása, autópálya-hálózatfejlesztés, anyag- és energiaellátó
hálózatok, védelmi rendszerek, stb). 2. Házi feladat: Regionális infrastruktúrafejlesztés EUtámogatással vagy Pályaprofil, munkaprofil (interjú)

1. zárthelyi.

Kelet-közép-európai átalakulási folyamatok tükröződése a magyarországi infrastruktúraállapotában, működésében és fejlesztésében.

Az EU-integrációval összefüggő társadalmi-gazdasági feladatok mérnöki vonatkozásai.

A mérnöki tevékenység szintjei (mesterség, tudomány, művészet – BSc, MSc)

Mérnöki szerepek az érdekegyeztetésben, a közjavak létrehozásában és működtetésében. Lobby-tevékenység. A Magyar Mérnöki Kamara.

2. zárthelyi.

Mérnöki szerepek a társadalmi játszmákban. A PPP.

SzEN - A technológiai fejlődés társadalmi jelentősége, korlátai, mérnöki felkészültséget kívánó vonulatai.

Pótló-javító zárthelyi. Összegző tanulságok, a feladatmegoldások tapasztalatai
   
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
1. Mérnöki teljesítmények megjelenése a médiában (közlemény elemzése)
2. Térségi infrastruktúrafejlesztési feladatok prioritásai (tágabb lakókörnyezetben Tervezett, vagy folyamatban lévő fejlesztési projekt elemző értékelése)
3. Pályaprofil, munkaprofil (interjúkészítés)
zárthelyi dolgozatok 1. ZH.
2. ZH.
Követelmények, értékelés
értékelés Az egyes részfeladatokban az alábbi pontszámokat lehet elérni:
1. házi feladat       0-20
1. zárthelyi feladat 0-20
2. házi feladat       0-20
2. zárthelyi feladat 0-20
Aktivitás                0-20

A házi feladatokat papíron kell elkészíteni és a határidő napján az előadás alkalmával benyújtani. A késedelmes beadás (okától függetlenül) a határidőt követő naptól kezdve naponta 1 pont elvesztésével jár.

A zárthelyi dolgozatok témája a megelőző időszak előadásainak anyaga (a pótló-javító zárthelyié a szemeszter teljes anyaga).

Az aktivitás az évközi munka (óralátogatás, jegyzetelés, kommunikáció, stb) elismerésének szubjektív eszköze. Távolmaradást igazolni nem kell, és nem lehet. A pótló-javító zárthelyivel is 20 pont szerezhető, ezzel egy hiányzó teljesítést lehet pótolni, vagy egy korábbi, gyengébb zárthelyi eredményt javítani (lecserélni).

Összesen maximálisan 90 pont érhető el. A pontok megszerzésének módja tetszés szerinti, az osztályzatot az elért pontszám határozza meg. Az aláírás feltétele 30 pont megszerzése a szorgalmi időszak végéig.
érdemjegy Az osztályzat az alábbi határok szerint adódik:
  • 00 - 39 pontig              1 (elégtelen)
  • 40 - 49 pontig              2 ( elégséges )
  • 50 - 59 pontig              3 ( közepes )
  • 60 - 69 pontig              4 ( jó )
  • 70 - 90 pontig              5 ( jeles )
Irodalom        
kötelező irodalom  
ajánlott irodalom Az előadás témáival foglalkozó aktuális médiaközlemények
Letölthető anyagok        
segédanyagok A tananyagot feltáró ábraanyag elérhető a http://www.sze.hu/~scharlewebhelyen.

előadás 01, előadás 02, előadás 03, előadás 04, előadás 05, előadás 06, előadás 07, előadás 08, előadás 09, előadás 10

ajánlott linkek

 

Az előadások a társadalmi tevékenységek és kapcsolatok körében értelmezik és értékelik a mérnöki felkészültség, munka és szerepvállalás kérdéseit. Megvilágítják a szűkebb értelemben vett műszaki és a szélesebb összefüggésben értelmezhető társadalmi-gazdasági optimumok kapcsolatát. Az elemzések konkrét alapja az épített környezet, kiemelten a műszaki infrastruktúra (a közlekedésben, hírközlésben, vízgazdálkodásban, anyag- és energiaellátásban felmerülő mérnöki feladatok köre). Példák, kreativitást ösztönző hallgatói feladatok segítik elő a mérnöki munkát fogadó társadalmi környezet reakcióinak megértését, a mérnöki gondolkodásmód és eszköztár érvényesítését segítő és korlátozó tényezők felismerését, a komplex mérnöki létesítmények megvalósítása során jelentkező konfliktusokra való felkészülést. A tárgy elsősorban szemléletformálást és készségfejlesztést szolgál, a szaktárgyakban oktatott ismeretanyagra épít és kiterjeszti a figyelmet a jogi, közgazdasági stb. szakértelem szerepére.

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AHJK, GIVK, ÉÉKK közös diplomaátadó 2021. július 10. 14:00 - 16:00