lgm_se013_1

 

TERVEZÉS FÖLDRENGÉSRE LGM_SE013_1
tárgyfelelős Richard P. Ray
közreműködő oktatók Szilvágyi Zsolt 
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1 óra/hét
szak építőmérnök MSc beszámoló formája    folyamatos számonkérés        oktatási félév        tavasz                   
Tárgy tartalma
rövid
leírás

A tantárgy célja a talajdinamika és földrengésre való tervezés főbb témaköreinek megismertetése a hallgatókkal.

előadások témakörei

Bevezetés, földrengések és hatásainak jellemzése, dinamikai alapfogalmak. Földrengések mérése, akcelerogramok. Földrengési hullámok jellemzői. Talajok viselkedése ciklikus és dinamikus hatásokra. Talajdinamikai paraméterek, laboratóriumi és terepi mérésük. Talajválasz számítása. Talajfolyósodás. Az Eurocode 8 szabvány főbb részei, alapelvek. Tervezési folyamat áttekintése. Szabványos földrengési teher az Eurocode 8 alapján. Geotechnikai tervezés.

gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok

3 HF

zárthelyi dolgozatok 1 ZH
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A házi feladatokból szerezhető 60 pontból legalább 30 pontot el kell érni.    
   
érdemjegy

A félévközi munkát az alábbi pontozással értékeljük: 

HF1         20 pont
HF2         20 pont
HF3         20 pont
ZH          40 pont

A hallgató az összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:

0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles

Irodalom        
kötelező irodalom

Richard P. Ray: Geotechnikai kézikönyv földrengésre való méretezéshez, Artifex Kiadó Kft, 2014

Dulácska, E., Joó, A., Kollár, L.: Tartószerkezetek tervezése földrengési hatásokra, Akadémiai Kiadó, 2008

ajánlott irodalom

Kramer, S. L.: Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 1996.

Charleson, A.: Seismic design for architects, Elsevier, 2008.

Chopra, Anil K: Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthq. Eng., Prentince-Hall, 1995.

Das, B. M.: Principles of Soil Dynamics, PWS-Kent Publishing Company, Boston 1993

Irodalomjegyzék (magyar+külföldi)

Letölthető anyagok        
követelmények   aktuális félév ütemterve  
eredmények    
előadásanyagok

https://elearning.sze.hu/moodle/course/view.php?id=495

 

 

segédanyagok Seismic waves.pdf
Földrengés észlelése video 1
Földrengés észlelése video 2
Földrengés észlelése video 3 
Föld belső szerkezete video
Épületek sajátfrekvenciája video
ajánlott linkek

http://www.iris.edu/hq/
http://www.acs.psu.edu/drussell/demos.html
http://georisk.hu/
http://tervlap.hu/szakkiadvany_elofizetes 
http://forecastdisaster.org/book/e1.swf
http://education.usgs.gov/undergraduate.html#earthquakes
http://bingweb.binghamton.edu/~ajones/#Computer%20Programs

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55