ngm_se008_1

 

ALAGUTAK NGM_SE008_1
Tárgyfelelős dr. Tóth Ákos, Wolf Ákos
Közreműködő oktatók  dr. Szepesházi Róbert
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1 óra/hét
szak építőmérnök MSC beszámoló formája vizsga    félév tavasz          
Content
rövid
leírás
A geotechnikai alapismeretekre építve a tárgy részletesen foglalkozik a különböző funkciójú alagutak tervezésével, építésével, fenntartásával, károsodásával és helyreállításával.
A tárgy keretében arra törekszünk, hogy a végző hallgatók megismerjék az alagutak tervezésének és kivitelezésének folyamatát, meg tudják határozni a tervezéshez szükséges bemenő adatokat, megismerjék a lehetséges alagútépítési módszereket, valamint döntést tudjanak hozni, hogy ezek közül melyik módszer alkalmas a probléma megoldására. Ezenkívül a hallgatók megismerik az alagutak vízszigetelésének és fenntartásának problémáit, és azok lehetséges megoldását. A tárgy sikeres teljesítése után a hallgatók képesek lesznek aktívan részt venni alagutak tervezésében és építésében.
előadások témakörei Alagutak geotechnikai előkészítése, tervezése; Alagútépítési eljárások: bányászati módszer s a hozzá kapcsolódó segédeljárások, alagútfúró gépek; Talajvízkezelés kérdései, talajvíz hatása az alagutakra; Alagutak végleges szerkezetei; Monitoring az alagútépítésben; Alagutak véges elemes modellezése
gyakorlatok témakörei Alagutak vonalvezetésének tervezése, geotechnikai feltárás eredményeinek kiértékelése, értelmezése, a alternatív nyomvonalak kiértékelése, alagútépítési módszer kiválasztása a geológia és egyéb kritériumok alapján, alagutak ideiglenes megtámasztásának, és vízszigetelésének tervezése, vízszigetelés, drénezés, végleges alagútfalazat koncepciójának a kidolgozása
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
A hallgatóknak 3 fős csoportokban kell együttműködve egy konkrét magyarországi helyszínre alagutat tervezni koncepció szintjén az előadáson elhangzottak és a kiadott kiírásban foglaltak szerint. A házi feladat keretében minimum három lehetséges nyomvonalváltozatot kell kigondolni, s azokat a megadott szempontok szerint értékelni. A területre összeszedhető geológiai adottságok alapján javaslatot kell tenni a kivitelezés módjára, szükség esetén az ideiglenes biztosításra is. Foglalkozni kell a végleges állapot kérdéseivel, úgy mint végső szerkezet, vízszigetelés.
A házi feladatot a szorgalmi időszak 13. hetében az oktatók felé prezentálni kell, s az ahhoz kapcsolódó kérdésekre adandó válaszokkal annak tartalmát meg kell védeni.  
zárthelyi dolgozatok  nincs

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A félévközi munkával szerezhető 50 pontból legalább 25 pontot el kell érni.    
vizsga A vizsgaidőszakban hetente egy alkalommal lesz vizsga, melyre a szokásos módon kell a NEPTUN-rendszerben jelentkezni. Vizsgára csak az jelentkezhet, aki a tárgyból aláírást szerzett. Az írásbeli vizsga két részből áll, melynek keretében egyrészt az előadáson elhangzottakból, az alagutak tervezésével és kivitelezésével kapcsolatosan kell két kérdésre választ adni, másrészt az alagutak ideiglenes biztosításának témakörében kell egy számítást végezni. A vizsga első részére való felkészítést segítendő tételsor a félév során kerül fel a tanszéki honlapra
érdemjegy A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük: 
HF: 50 pont
Vizsga: 50 pont
A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles
Irodalom        
kötelező irodalom

 

ajánlott irodalom

 

Letölthető anyagok        
követelmények   aktuális félév ütemterve  
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok moodle felületen érhető el
házi feladat

 

segédanyagok  
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.