lgs-se002-1

 

GEOTECHNIKAI SZERKEZETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK LGS_SE002_1
tárgyfelelős dr. Szepesházi Róbert 
közreműködő oktatók Hudacsek Péter, Tóth Gergő, dr. Deli Árpád, Szilvágyi Zsolt, Wolf Ákos
kredit 3 kötelező előadás 15 óra/félév gyakorlat  
szak építőmérnök MSc beszámoló formája    folyamatos számonkérés     oktatási félév        ősz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás

A tárgy azokat a geotechnikai szerkezeteket és építési eljárásokat veszi sorra, melyeket a közlekedésépítés területén gyakorta alkalmazunk. Áttekintjük ezek alapvető jellemzőit, alkalmazási köreiket és feltételeiket, tervezésük alapkövetelményeit és példákkal, esettanulmányokkal segítjük megismerésüket. Az egyéni érdeklődés és lehetőségek figyelembevételével kialakuló feladatok azt szolgálják, hogy a hallgatók önállóan tudjanak tájékozódni ezen a részterületen is.

előadások témakörei

Geotechnikai szerkezetek és technológiák fejlődésa
Talajvizsgálatok
Korszerű támfalak
Befogott támszerkezetek
Támszerkezetek tervezése
Hídalépítmények, hídalapozások
Cölöpözési technológiák
Cölöpalapok tervezése
Talajjavítási technológiák
Alagúthajtási eljárások
Földalatti műtárgyak
Komplex esettanulmányok

gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok

Talajszelvény értelmezése, értékelése (TSZ)
Speciális közelekedési-geotechnikai projekt ismertetése (GP)
Kisdolgozat készítése választott technológiai kérdésről (KD)

zárthelyi dolgozatok  
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
 
vizsga  
érdemjegy

Az indexbe kerülő jegy a félévközi feladatok alábbi pontozása alapján alakul ki.
CF  25  pont    GP:  25 pont   KD  30 pont   L  20 pont

A hallgató az elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles

Irodalom        
kötelező irodalom

Szepesházi R. szerk.: A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. Magyar Közút Kht. 2013.

ajánlott irodalom

 

Letölthető anyagok        
követelmények   aktuális félév ütemterve  
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok

 

házi feladat  
segédanyagok   
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55