eknb_setm013

2019. 04. 23.

TARTÓSZERKEZETEK 2.

EKNB_SETM013
tárgyfelelős:

Dr. Szép János egy. docens

előadók:

gyakorlatvezetők:

Dr. Papp Ferenc egy. tanár, Dr. Szép János egy. docens, Dr. Bukovics Ádám egy. adjunktus

Dr. Bukovics Ádám egy. adjunktus, Hajdú Gábor egy. tanársegéd

kredit 6 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 2óra/hét
szak építőmérnök Bsc
(reformterv szerint)
beszámoló formája vizsga oktatási félév tavaszi
Tárgy tartalma
rövid
leírás

A tantárgy a tartószerkezeti tantárgyak második része. A jelen tárgy keretében a hallgató egy konkrét összetett tartószerkezet (rácsos tartó, födémlemez, fedélszék) részletes statikai számításával és egyszerűbb csomópontjainak konstruálásával foglalkozik. A szerkezettervezést egy-egy jellegzetes acél (rácsostartó), vasbeton (födémlemez) és fa (fedélszék) részletes statikai számítása során végzik el. A hallgató elméleti szinten megismerkedik az összetettebb tartószerkezeti elemek tervezési-számítási elveivel, gyakorlati szinten pedig az összetettebb szerkezetek tervezését készség szintre emeljük.

előadások témakörei

Acélszerkezeti blokk/1 Tetőszerkezetek kialakítása. Másodlagos tetőszerkezeti elemek.
Acélszerkezeti blokk/2 Rácsos tartók kialakítása és méretezése.
Acélszerkezeti blokk/3 Szerkezeti csomópontok kialakítása és méretezése.  
Acélszerkezeti blokk/4 Szerkezeti csomópontok kialakítása és méretezése.  
Acélszerkezeti blokk/5 Innovatív acélszerkezeti megoldások (esettanulmányok)
Vasbetonszerkezeti blokk/1 Vasbeton födémszerkezetek kialakítása, típusai, méretezése
Vasbetonszerkezeti blokk/2 Vasbeton födémszerkezetek vasalásának tervezése, szerkesztési szabályok
Vasbetonszerkezeti blokk/3 Vasbeton gombafödémek szerkezeti kialakítása, koncepcionális méretezési elvek, átszúródási vasalás kialakítása
Vasbetonszerkezeti blokk/4 Vasbeton épületek merevítése, merevítőrendzser kialakítása, számítás
Vasbetonszerkezeti blokk/5 vasbeton lépcsőszerkezetek kialakítása, méretezése
Faszerkezeti blokk/1 Faszerkezetek kapcsolatai (ácskötések és mérnöki kapcso-latok): kialakítás és méretezés 1.
Faszerkezeti blokk/2 Faszerkezetek kapcsolatai (ácskötések és mérnöki kapcso-latok): kialakítás és méretezés 2.
Faszerkezeti blokk/3 Faanyagok választékai: fűrészáruk és mesterséges fatermékek
Faszerkezeti blokk/4 Faanyagvédelem: károsítók és az ellenük való védekezés
 

gyakorlatok témakörei 1. részfeladat kiadása Vázlatterv kiadása. A tervezési feladat ismertetése.
Terhek meghatározása. Másodlagos szerkezeti elemek tervezése.
Hegesztett rácsos tartó tervezése. Rácsos tartó csomópontok kialakítása és méretezése.
Kiviteli részletrajz készítése.
2. Részfeladat kiadása A tervezési feladat ismertetése, vasbeton födémlemez számítása
1. Részfeladat beadása (órarenden kívül)
Terhek meghatározása. Súlyelemzés. Számítógépes analízis.
Födémlemez igénybevételeinek, meghatározása, értékelése, vasalás számítás, használhatósági határállapokot vizsgálata.
Átszúródási vasalás meghatározása, vasalás kialakítása, szerkesztési szabályok, vasaláskialakítás
Vasbeton födémlemez kiviteli tervének elkészítése, átszúródási vasalás részletterve.
3. Részfeladat kiadása A tervezési feladat ismertetése. Fedélszék szerkezeti kialakítása.
2. Részfeladat beadása (órarenden kívül) Terhek. Igénybevételek számítása.
Fa anyagú teherviselő szerkezeti elemek teherbírásának ellenőrzése.
3. Részfeladat beadása és pótbeadások (órarenden kívül

 

Félévközi feladatok
házi
feladatok

7. hét: 1. részfeladat beadsa

12. hét: 2. részfeladat beadása

14. hét: 3. részfeladat beadása

Feladatok bemutatása, pontozás

A feladatok bemutatása a megjelölt gyakorlati órákon történik. A bemutatás a gyakorlatvezető által elfogadott formában (papíron, saját számítógépen) történhet. Az értékelést a gyakorlatvezető szóban adja meg, és megállapítja a pontszámot is, amit a faladatlaphoz tartozó pontozólapon rögzít, és aláírásával hitelesít.

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele

1. Előadásokon legkevesebb 10 alkalommal, gyakorlatokon legkevesebb 5 alkalommal részt kell venni, a részvételt aláíró íven ellenőrizzük.

2. Beadott 3 részfeladat, az alábbi feltételek szerint:

- 1. részfeladat: 40 pont

- 2. részfeladat: 40 pont

- 3. részfeladat: 40 pont

- minden határidőn túli beadás 50%-os pontlevonással jár

- 14. hét után feladat nem adható be

3. Az elérendő minimális pontszám 51 pont, az elérhető maximális pontszám 100 pont.

vizsga A vizsga három szakaszból áll. Az első szakaszban a vizsgázónak egy feladatlapot kell kitölteni. A feladatlap előre ismertetett kb. 30 egyszerű (minimum) kérdés közül 4 kérdést tartalmaz, amelyekre pontos választ kell adni. Bármely kérdésre adott hibás válasz ismételt vizsgával jár. A vizsga második szakaszában írásban kell választ adni egy árfogó témájú vizsgakérdésre. A vizsgakérdések általában azonosak az egyes előadások címével és témájával. A harmadik szakasz a féléves feladat összpontszáma és az írásbeli vizsgarész pontszáma (max. 100 pont) alapján jegy-megajánlással kezdődik. Amennyiben a vizsgázó teljesítménye alapján nem lehet jegyet megajánlani (pl. elégtelen írásbeli válasz), vagy a hallgató a megajánlott jegyet nem fogadja el, akkor a vizsga szóban folytatódik. A vizsgán összesen 200 pont szerezhető, az elérendő minimális pontszám 111 pont.
érdemjegy

A tantárgyi jegy a félévközi feladatokra kapott pontok és a vizsgán szerzett pontok összesítése alapján kerül megállapításra, az alábbiak szerint:

0-110 pont: elégtelen

111-129 pont: elégséges

130-149 pont: közepes

150-169 pont: jó

170-200 pont: jeles

Letölthető anyagok

Előadsások:

1. acél előadás (acélszerkezetű tetők)

2. acél előadás (acélszerkezetű rácsostartók)

3. acél előadás (acélszerkezetű rácsostartó csomópontok)

1. vasbeton előadás

2. vasbeton előadás

3. vasbeton előadás

4. vasbeton előadás

5. vasbeton előadás

1. fa előadás (faanyagvédelem)

2. és 3. fa előadás (kapcsolatok)

Gyakorlatok:

1. gyakorlat (vászatterv)

2. gyakorlat (terhek)

3. gyakorlat (másodlagos szerk.) A Structural designer relepítése

4. gyakorlat (rácsos főtartó)

5. gyakorlat (rácsos tsrtó csomópontok)

mintarajz

6.-10. gyakorlatok (vasbeton lemez méretezése) Feladatkiírás   Dokumentáció      Axis modell       Födém modellezés Axissal (minta)  Födém vasalási terv mintának

11.-14. gyakorlat (torokgerendás fedélszék tervezése) kiindulási adatok Tervezési segédlet

 Kiindulási adatok acél rácsostartó tervezéséhez (nappali) 2020 tavasz

Kiindulási adatok acél rácsostartó tervezéséhez (levelező) 2020 tavasz

Minimumkérdések vizsgához

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AHJK, GIVK, ÉÉKK közös diplomaátadó 2021. július 10. 14:00 - 16:00