ngm_se003_1

 

ESETTANULMÁNYOK A GEOTECHNIKÁBÓL NGM_SE003_1 NGB_SE005_2
tárgyfelelős dr. Szepesházi Róbert
közreműködő oktatók Szilvágyi ZsoltWolf Ákos;
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1 óra/hét
szak építőmérnök Msc;
építészmérnök osztatlan egyetemi képzés
beszámoló formája    félévközi     oktatási félév        ősz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A megelőző Geotechnika tárgyakban megszerzett tudást bővítjük, mélyítjük el esettanulmányokon keresztül. A tárgyalandó esetek felölelik a különböző építési tevékenységeket és geotechnika kapcsolódásaikat, bemutatnak különleges geotechnikai feladatokat és technológiákat, elemeznek olyan hibákat, károsodásokat, melyekben a talajkörnyezetnek vagy a geotechnikai tevékenységnek meghatározó szerepe volt.
előadások témakörei Esettanulányok az alábbi fő témakörökben: támfalak, ipari beruházások, mélyépítés, projektmenedzsment
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Projektmegbeszélés és projektszámonkérés (PM és PSZ) - folyamatosan
10 foglalkozáson az első 20 percben közösen megbezséljük az előző heti előadáson elhnagzott projekt lényegét és tanulságait, majd kb. 15 perceben egy "röpdolgozatban" néhány kérdésre válaszolva kell igazolniuk a hallgatóknak, hogy ismerik és hasznosították az előadásban elhangzottakat. A megbeszélés során mutatott aktivitást és a dolgozatot külön értékeljük. 

Projektismertető geotehcnikai cikk feldolgozása (CF)
Beadási határidő: 2018.12.04.
Legalább 4 oldal/fő terjedelmű, a hallgató által választott cikk ismertetése és értékelése kb. 5 oldal terjedelemben az alábbi szempontok szerint 2 fős csoportokban. Idegen nyelvű cikk feldolgozása kedvezőbb elbírálást kap. A kiválasztott cikket célszerű a feldolgzás előtt bemutatni. 
a)  A projektismertető mennyiben szolgálja a műszaki ismeretterjesztés és mennyiben a szerzők (cégük) marketingcéljait?
b)  A közölt projektadatok az olvasók számára mennyiben látszanak hitelesnek, teljeskörünek, hasznosíthatónak?
c)  A szerkezeti megoldásokat, technológiákat a szakemeberek számára kellően szakszerűen, értelmezhetően mutatják-e be.
d)  Mennyiben őszinte a cikk, mennyire mutatja be a mérnöki döntések dillemmáit?  
e)  A cikk műszaki tartalmát mennyiben tudták eddigi tanulmányaikhoz illeszteni, mennyiben bővültek ismereteik?

Építési projekt geotechnikai feladatainak felvázolása (TT)

Beadási határidó: 2018.11.27.
Valamilyen építészetileg és statikailag a koncepció szintjén megtervezett vagy csak elképzelt, de a méreteket, a szerkezetet és a helyszínt illetően jól definiált létesítmény geotechnikai vonatkozású feladatainak feltárása, megoldási lehetőségeinek megfogalmazása. A munkát max. 5 fős csoportokban kell írásban és rajzban, kb. 10 A/4 oldal terjedelemben elkészíteni, és kb. 20 percben az utolsó két foglalkozáson előadni. A projektre a hallgatóknak kell javaslatot tenniük, s azt célszerű az oktatókkal előzetesen egyeztetni. A beadandó munka tartalmazza legalább a következőket: a létesítmény lényeges jellemzőinek leírása, a tervezett helyszín és környezetének bemutatása, a talajkörnyezetről beszerzett információk ismertetése, a várható geotechnikai problémák, veszélyek megfogalmazása, a szükségesnek gondolható geotechnikai vizsgálatok megtervezése, az elképzelhető geotechnikai megoldások felvázolása. 
zárthelyi dolgozatok  
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele legalább 20 pont teljesítése a PSZ feladatból. 
vizsga -  
érdemjegy

A félévközi munkát az alábbi pontozással értékeljük:     
PM: 5pont    PSZ  50 pont         CF  20 pont           TT  25 pont
A hallgató a félévben elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,   
50-61 p. (2) elégséges,   
62-73 p. (3) közepes,  
74-85 p. (4) jó,   
86-100 p. (5) jeles

A vizsgaidőszak első napjától az addig nem teljesített feladatokat 0 pontszámmal vesszük figyelembe, s így állapítjuk meg az érdemjegyet. Ha valaki elégtelen osztályzatot kap, akkor a CF és a TT feladat javításával teljesítheti az elégséges osztályzat követelményét.

Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet
ajánlott irodalom Cikkgyűjtemény a meghívott előadoktól a www.sze.hu/~szepesr honlapról érhető el. 
Letölthető anyagok        
követelmények      
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok

 

házi feladat  
segédanyagok

 

ajánlott linkek www.sze.hu/~szepesr

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.