lgb_se005_4

 

Geotechnika IV.

lgb_se005_4

tárgyfelelős

Hudacsek Péter

közreműködő oktatók

dr. Szepesházi Róbert, Hudacsek Péter

kredit

3

előadás

6 óra

gyakorlat

 

oktatási félév

1/2

tartalom:

A Geotechnika I-III. tárgyakban megszerzett tudást három témakörben bővítjük. A geotechnikai vizsgálatok blokkban bemutatjuk a legkorszerűbb feltárási és szondázási módszereket. A számítógépes tervezés blokkban egy geotechnikai VEM-programmal ismertetjük meg a hallgatókat egy gyakori tervezési feladat megoldásán keresztül. A Geotechnikai projektmenedzsment (GPM) blokkban a legfontosabb kivitelezési munkák geotechnikai előkészítésével, menet közbeni támogatásával foglalkozunk.

ütemterv:

előadás

1. konzultáció: 2013.11.08. 1330– 1545   C203-terem
Számítógépes geotechnikai tervezés.

2. konzultáció: 2013.11.08. 1830– 2045   C203-terem 

Terepi geotechnikai vizsgálatok.

Geotechnikai projektmenedzsment - Szepesházi R. (EA-1; EA-2)

feladatok

házi feladatok

Információgyűjtés terepi talajvizsgáló berendezésekről (TV) Egy, a hallgató által kiválasztott (felkutatott) újszerű terepi talajvizsgáló berendezés ismertetése legalább 4 A/4 oldalas terjedelemben. Tekintsük úgy a feladatot, mintha egy talajvizsgálatokkal foglalkozó cég fejlesztési programjához készítenék a dolgozatot.

Excel-program készítése geotechnikai számítási feladatra (EP) Egy, a Geotechnikai példatárból a hallgató által kiválasztott méretezési (rész)feladat Excel-programmal való megoldásának kidolgozása olyan formában, hogy azt a hozzá készített rövid leírással más hozzáértő szakember is azonnal kezelni tudja. A bemenő adatok megadását lehetőleg segítse vázlatrajz, a program a lehető legkevesebb menetközbeni felhasználói beavatkozással dolgozzon, az eredmények értelmezése is könnyű legyen. Be kell adni a feladat leírását, az input rendjét, az output értelmezését, magát a programot és egy számpéldát.

Projekt egyszerűsítettgeotechnikai kockázatértékelése (TT) Egy, a hallgató által választott, általa ismert vagy elképzelt projekt, pl. egy töltésépítés, bevágásnyitás, támfalépítés, munkagödörkészítés, épületalapozás, közműépítés egyszerűsített kockázatértékelésének elkészítése a feladat. Röviden ismertetni kell a projektet és környezetét, azonosítani kell azemberéletet, az élő és épített környzetet, a berendezéseket, a gazdaságosságot és a határidőket fenyegető veszélyeket. Le kell írni az egyes veszélyek által okozható károkat és meg kell becsülni azok nagyságát egy 5-ös skálán az építmény teljes költségéhez viszonyítva. Meg kell becsülni károk bekövetkezésének valószínűségét egy 50 éves élettartamot feltételezve, s ezt is egy 5-ös skálán kell értékelni. Javaslatokat kell tenni a kockázatokat csökkentő intézkedésekre.

értékelés

pontozás

A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:

TV10 pont, EP25 pont, TT 15 pont, SZV50 pont

 

osztályozás

A vizsganapon a hallgató az addig elért össz-pontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:

0 - 49 pont1 elégtelen, 50 -61 pont2 elégséges,
62 - 73 pont3 közepes, 74 - 85 pont4 jó,
86 - 100 pont5 jeles

irodalom-jegyzék

kötelező

 

Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet

Szepesházi Róbert: Előadások ppt-bemutatója.

Szepesházi Róbert: Cikkek, tanulmányok

ajánlott

 

 

letölthető fájlok

tanulmányi segéd-anyagok

 

gyakorló példák

 

ajánlott linkek

www.sze.hu/~szepesr

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.