Konzultációs időpont: hétfő és szerda 10:00 - 12:00 (2013/14 tanév őszi félévében)

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG   
Oktatott tárgyak
      Tartók statikája I. NGB_SE010_1 LGB_SE010_1
     
TMDK - konzultáció    
 meghirdetett témák Egy régebbi vasbetonszerkezet (magasépület vagy hídszerkezet, pl. síklemez, gombafödém, gerenda, oszlop, stb.) jellemző teherbírásának és alakváltozásainak meghatározása a kiviteli tervekből számítással az Eurocode és az előtte érvényes MSZ előírásai alapján. A teherbírások és alakváltozások számított értékeinek összehasonlítása. 

A tartószerkezetek vizsgálati módszereinek áttekintése, ismertetése. (Szemrevételezés, helyszíni műszeres lokális (anyag)vizsgálatok, globális szerkezetvizsgálat, elsősorban a dinamikus vizsgálatok.) Egy tartószerkezet dinamikus jellemzőinek változásából (mit, hogyan és milyen eszközzel mérjünk és regisztráljunk) levonható következtetések a szakirodalom tanulmányozása alapján. – A téma ismertetése során ki kell térni a hídszerkezetek próbaterhelési lehetőségeire is
 
folyamatban lévő TMDK munkák  Major Jenő:A grafostatikus módszer kialakulása, régi és modern alkalmazása-folyamatban
 korábbi TMDK sikerek  Hajdu Gábor: Ferdekábeles gyaloghíd statikai és dinamikai vizsgálata  2011. ősz (I helyezés.)
Diplomamunka - konzultáció
 meghirdetett témák Egy régebbi vasbetonszerkezet jellemző teherbírásának és alakváltozásainak meghatározása a kiviteli tervekből számítással az Eurocode előírásai alapján. (Részletes statikai számítás és esetleg megerősítési javaslattétel.)

Egy nagy fesztávolságú tér lefedésének megtervezése közbenső alátámasztás nélküli vasbeton szerkezettel. (Részletes statikai számítás és vasalási részlettervek készítése.)

Szabadtéri vasbeton darupályatartó és alátámasztó oszlopok tervezése. (Részletes statikai számítás, vasalási részlettervek és műszaki leírás készítése.)
 folyamatban lévő dolgozatok  
korábbi sikeres diplomamunkák Hajdu Gábor: Ferdekábeles gyaloghíd statikai és dinamikai vizsgálata  2011/12.
Horváth Marcell: Geopolimerek építőipari alkalmazása   2012/13.
Harrach Dániel: Tartószerkezetek viselkedésese a dinamikai (például forgalom okozta) hatásokra 2010/11. 
Egyéb oktatási tevékenység
   
TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
Kutatási témák
   tartószerkezetek dinamikus viselkedése és vizsgálata
 szerkezetdiagnosztika a dinamikai jellemzők megfigyelésével
 hídszerkezetek élettartamvizsgálata 
Doktoranduszok / PhD-kutatási téma
   Sagagi K. Manoucher: A hidraulikai műtárgyak tartószerkezetének méretezése földrengésre. (konzulens)
 Szabó Lívia: Tűz hatása acél tartószerkezetekre: a tűzkárt szenvedett acél szerkezeti elemek vizsgálata.  (témavezető)
 Fehér Zoltán: Optimális szerkezettervezés. (témavezető)
 Teiter Zoltán: Öszvérhidak speciális szerkezeti és technológiai részleteinek vizsgálata. (témavezető) 
Kutatási projektek
  Közlekedési létesítmények fenntartása és biztonsága (Vaszary Pál-Lőrincz György)
(A Tudámányszervezési és Informatikai Intézet megbízásából, 1985.)
Dinamikai tanulmány (Agárdy Gyula-Lőrincz György)
(A Közlekedési Minisztérium Hídosztálya megbízásából, 1991.)
Tanulmányutak
   
Kutatási kapcsolatok
  TU Graz/Ausztria, TU Wien/Ausztria, TU Hannover/Németország,
QUT Faculty of Built Environment and Engineering, Brisbane/Ausztrália QLD
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Kolozsvár/Románia
PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
Utóbbi öt év publikációi 
  A közúti forgalom által okozott dinamikus teher okozta hibák a falazott szerkezetekben. (Előadás a Mérnöki Kamara Tartószerkezeti tagozata szervezésében. Budapest, 2006. november)
Dinamikus hatások szimulációja és kísérleti ellenőrzése faszerkezetű gerendatartókon
(Doktori (Ph.D.) értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Sopron, 2007.)
Dinamikus hatások szimulációja és kísérleti ellenőrzése faszerkezetű gerendatartókon (ERFARET, Kutatási jelentés, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 2008.)
Tartószerkezetek diagnosztikai vizsgálatához szükséges összefüggések meghatározása laboratóriumi mérések segítségével II. (Kisérleti eredmények és következtetések) (Faipar, műszaki tudományos folyóirat, Sopron, 2009.)
Dynamic Control of Concrete Piles (Társszerzővel) (Int. Conf. „Constructions 2008”, 9-10 May 2008, Cluj-Napoca, Acta Technica Napocensis, 51, Vol. II, pp. 99-106.)
Öt legfontosabb publikáció
  The Inspection oftwo new Bridges over the Danube on the Motor Road ˝M0˝ by dynamic Tests and Calculation.
International Conference ˝Bridges on the Danube˝, Budapest-Bratislava-Wien, 1992. Final Reportpp. 149-165.
Az M0 j. autóúton lévő hidak dinamikai vizsgálata. Közlekedéstudományi Szemle XLII/7, 1993, pp. 251-259.
A győri Vásárhelyi Pál elnevezésű, a Mosoni-Duna feletti gyaloghíd dinamikai számításai A microCAD '97 Konferencia kiadványa, pp. 161-166., Miskolc, 1997.)
Tartószerkezetek diagnosztikai vizsgálatához szükséges összefüggések meghatározása laboratóriumi mérések segítségével. Soproni Egyetem Tudományos Közleményei, 1996-1999 év, 42-45. évfolyam, pp. 135-147
Földrengésbiztonsági koncepciók a Kárpát medencében. A Magyarország földrengésbiztonsága c. tudományos konferencia kiadványa, pp. 41-61., Győr, 2002. november 5. és Közúti és Mélyépítési Szemle 53. évf. 4. szám, pp. 151-158.
Teljes publikációs lista    https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10012703
SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
 jogosultságok Magyar Mérnöki Kamara – 08-0006
  tartószerkezeti tervezés és szakértés
  hídszerkezetekre kiterjesztett tartószerkezeti tervezés és szakértés
  közlekedési építőmérnöki szakértés
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyi szakértő  – 271149
  vasúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények tervezése, építése és fenntartása
  közúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények tervezése, építése és fenntartása
  tartószerkezet (statika)
 szakterületek  tartószerkezeti szakértés
 igazságügyi szakértés
 projektek,  referenciák                  
 egyéb
 tevékenység
 
KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 
   MTA Köztestülete
 Magyar Mérnöki Kamara, Tartószerkezeti Tagozat
 Igazságügyi Szakértői Kamara 
 Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület
 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ELSIMERÉSEK
tudományos minősítések  dr.techn. (BME Építőmérnöki Kar 1986.)
 Ph.D. (NyME Faipari Mérnöki Kar 2007.)
díjak,
kitűntetések
 Dícsérő Oklevél 1980. (Közlekedési és Postaügyi Minisztéeium)
 Kiváló Munkáért kitüntető jelvény 1988. (Művelődési Minisztérium) 
ösztöndíjak  Alpok-Adria ösztöndíj, TU Graz 1991.
ÖNÉLETRAJZ Lőrincz György önéletrajz
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AHJK, GIVK, ÉÉKK közös diplomaátadó 2021. július 10. 14:00 - 16:00