A számítógéppel segített szerkezettervezés (CASD I) NGB_SE013_1
tárgyfelelős Szép János
közreműködő oktatók Cserpes Imre, Fehér Zoltán
kredit 3 kötelező előadás 3 óra/hét gyakorlat -
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    folyamatos      oktatási félév        tavasz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a korszerű végeselemes számítógépes modellező programmal. A félév során arra törekszünk, hogy a hallgatók önálló munka elvégzésével hasznos, a gyakorlatban alkalmazható ismereteket kapjanak. A tantárgy teljesítése a megfelelő alapot nyújt a szakdolgozat számítási részének elvégzéséhez.
előadások témakörei I.                  Bevezetés, tanulmányi követelmények.
                    A véges elemes módszer alapjai.
II.                 A számítógépes szerkezettervezés folyamatának ismertetése, az egyes     feladatrészek programjainak rövid bemutatása. Modellalkotás, modell felvétel.
                     Az AxisVm végeselemes program általános ismertetése, moduláris  felépítése, programváltozatok.
III.                A program használatának ismertetése
                     Gerendatartó megoldása
IV.                 A program használatának ismertetése
                     Keretmodell megoldása
                     Házi feladat I. kiadása (egyszerű tartók igénybevételei)
V.                  A program használatának ismertetése
                     Rácsostartó megoldása.
VI.                 A program használatának ismertetése
                     Lemez számítás hagyományos módszerrel.
VII.                Zárthelyi I. (gerenda tartó, keret modell, rácsostartó)
                     Házi feladat I. beadása (acélszerkezetű tartók számítása)
VIII.               A program használatának ismertetése
                     Lemez számítás tartományok módszerével.
IX.                 A program használatának ismertetése
                     Tárcsa modell számítása. Hagyományos és tartományok modellel.
                     Házi feladat II. kiadása
X.                  A program használatának ismertetése
                     Térbeli modellezés. Térbeli keretek számítása.
                     Házi feladat III. kiadása (vasbeton szerkezetű tartók számítása)
XI.                 Mélyépítési szerkezetek modellezési kérdései.
                     Hidak, víztornyok, medencék.
                     Házi feladat II. beadása
XII.                Zárthelyi II.,
                     Házi feladat III. beadása
XIII.               Zárthelyi értéklelése, konzultáció, pót zh. (-k)
                     Szerkesztési gyakorlat, feladatbeadás, konzultáció.
Félévközi feladatok        
házi
feladatok

I. házi feladat - egyszerű tartók modellezése az AxisVm segítségével, ellenőrző kézi számítások készítése

II. házi feladat - acélszerkezetű tartók számatása (gerenda, oszlop, keret kialakítása)

III. házi feladat - vasbeton tartók vizsgálata (vb. lemez, gerenda, pillér vizsgálata)

A félév során három házi feladat készítendő el:
Beadási határidők:     1. házi feladat március 20.
                                2. házi feladat április. 17.
                                3. házi feladat április. 24.
Pontértékük:
- első feladat: 20 pont - elérendő minimális pontszám 10 pont
- második feladat: 20 pont - elérendő minimális pontszám 10 pont
- harmadik feladat: 20 pont - elérendő minimális pontszám 10 pont
Határidőn túl beadott házi feladat pontértékéből – feladatonként –10pont levonásra kerül.

Feladatok leadásának formai követelményei:
I.házi feladat
– kézi számítás fejléces előlappal ellátott dokumentum dossziéban, illetve a gépi számítás eredményei pdf.,formátumban a modell és az eredmény file-al együtt. (axs, axe)
II., III. házi feladat
– gépi számítás eredményei, feladat bemutatás, számítási eredmények, összegzés pdf., formátumban a modell és az eredmény file-al együtt. (axs, axe)
Utolsó beadási határidő: 2015.04.30.

zárthelyi dolgozatok Zárthelyi dolgozatok:    A félév során kettő dolgozat kerül megírásra:
Zárthelyi időpontok:     1. zh. dolgozat - március 20.
                                 2. zh. dolgozat - április 17.
                                 pót zárhelyi      - május. 08.
Pontértékük:  
első zárthelyi dolgozat: 45 pont - elérendő minimális pontszám 20 pont
második zárthelyi dolgozat: 45 pont - elérendő minimális pontszám 20 pont
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A félév során maximálisan 3 előadásról való hiányzás lehetséges igazolatlanul. Ennél több hiányzás esetén a tárgy megtagadásra kerül. A házi feladatok beadása és a minimális pontszám elérése.
érdemjegy ÖSSZPONTSZÁM    ÉRDEMJEGY
150 – 130             JELES - 5
129 – 105             JÓ – 4
104 - 90               KÖZEPES - 3
89 - 75                ELÉGSÉGES - 2
75>                     ELÉGTELEN - 1
Irodalom        
kötelező irodalom

Bojtár Imre – Gáspár Zsolt: Végeselemmódszer építőmérnököknek

AxisVm felhasználói kézikönyv - www.axisvm.hu/oktatóanyagok

ajánlott irodalom www.youtube.com/axisvm (a megfelelő kétkedéssel fogadva a videókat)
Letölthető anyagok        
követelmények 2014/15 tavasz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2014/15 tavasz ütemterv  
    eredmények 2014/15 tavasz félév végi eredmények
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a http://www.sze.hu/~cserpesi/CASD_I/ felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek http://www.sze.hu/~cserpesi/CASD_I/
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.