SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT SZERKEZETTERVEZÉS II. (CASD II.) NGB_SE013_2
tárgyfelelős Szép János
közreműködő oktatók Fehér Zoltán
kredit 3 kötelező előadás 3 óra/hét    
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    folyamatos számonkérés      oktatási félév        őszi                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tartószerkezeti szaktárgyak teljesítése után, a hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a korszerű számítógépes tervfeldolgozással. Arra törekszünk, hogy a hallgatók önálló munka elvégzésével hasznos, a gyakorlatban alkalmazható ismereteket kapjanak. A tantárgy teljesítése a megfelelő alapot nyújt a szakdolgozat rajzi részének elvégzéséhez.
előadások témakörei A hazai tervezési gyakorlatban használt számítógépes áttekintése, (programnév, felhasználási terület, referenciák) A szerkezetépítési gyakorlatban használt tervfajták,Tartalmi, formai követelmények áttekintése

Az „AutoCad” mint „alap” számítógépes tervezőprogram bemutatása, az általános ismeretek ismétlése, pontosítása, kiegészítése. Szakági alkalmazások, kapcsolat más programokkal

Zsaluzási tervrajzok készítése. CAD-s feldolgozása, sajátosságok.

Vasbetonszerkezeti tervrajzok fajtái. Általános ismeretek CAD-s feldolgozás, sajátosságok.

Felületszerkezetek (lemez) vasalási tervei.

Felületszerkezetek (fal) vasalási tervei.

Rúdszerkezetek (oszlop, gerenda) vasalási tervei

Egyéb szerkezetek (lépcső, akna stb) vasalási tervei.

Tervrajzok dokumentálási lehetőségei. Nyomtatás „e-terv” készítése.

Előregyártott szerkezetek tervkészítése.

Acélszerkezeti tervek készítése. Programbemutató.

Térbeli 3D-s rajzok készítésének alapjai. Programbemutató.
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
A félév során három témakörben (zsaluzási terv, födém vasalási terv, gerendaterv) a bemutatott feladatok alapján a kötelezően teljesítendő házi feladatok az alábbiak:

1.Egy családi ház zsaluzási terveinek elkészítése (30pont)

2.Egy családi ház vasalási terveinek elkészítése. (70pont)

A félév során lehetőség van több, szabadon válaszható feladat elvégzésére is. 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele a házi feladatok beadása, annak legalább elégségesre minősítése.
vizsga  
érdemjegy Az egész féléves munka értékelése az elkészített házi feladatok alapján a következő:

51 - 61 :   2(elégséges)
62 - 75 :   3(közepes)
76- 90 :    4 ( jó )
91 -100 :  5(jeles)
Irodalom        
kötelező irodalom  
ajánlott irodalom dr. Varga Tibor: AutoCAD 2004-2008 kezdőknek és haladóknak
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 őszi tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 őszi ütemterv  
vizsgakérdések 2013/14 őszi vizsgakérdései eredmények 2013/14 őszi félév végi eredmények
segédanyagok http://www.sze.hu/~szepj/CASD_2/

http://www.sze.hu/~feherz/2013-2014/
ajánlott linkek www.autodesk.com

www.staticad.hu

www.monarch.hu

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.