A mérnök és a társadalom LGB SE002
tárgyfelelős Szép János
közreműködő oktatók dr. Scharle Péter
kredit 2 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat -
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavaszi
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tananyag a társadalmi tevékenységek és kapcsolatok körében értelmezi és értékeli a mérnöki felkészültség, munka és szerepvállalás kérdéseit. Megvilágítja a szűkebb értelemben vett műszaki és a szélesebb összefüggésben értelmezhető társadalmi-gazdasági optimumok kapcsolatát. Az elemzések konkrét alapja a műszaki infrastruktúra (a közlekedésben, hírközlésben és vízgazdálkodásban felmerülő mérnöki feladatok köre). Példák, kreativitást ösztönző hallgatói feladatok segítik elő a mérnöki munkát fogadó társadalmi környezet reakcióinak megértését, a mérnöki gondolkodásmód és eszköztár érvényesítését segítő és korlátozó tényezők felismerését, a komplex mérnöki létesítmények megvalósítása során jelentkező konfliktusokra való felkészülést. A tárgy elsősorban szemléletformálást és készségfejlesztést szolgál, a szaktárgyakban oktatott ismeretanyagra épít és kiterjeszti a figyelmet a jogi, közgazdasági stb. szakértelem szerepére.
előadások témakörei Szakértelem, közigazgatás és politika kapcsolata és összmunkája
Mozgásterek és szerepkarakterek, a mérnöki felkészültség érvényesítése, munkakörök és pályaképek
A mérnök szerepe a szakmai koncepció, ágazatpolitika, taktika, stratégia és program kialakításában és megvalósításában
Esettanulmányok (a vasút megújulása, autópálya-hálózatfejlesztés, stb).
Kelet-közép-európai átalakulási folyamatok tükröződése a magyarországi infrastruktúra állapotában, működésében és fejlesztésében
Az EU-integrációval összefüggő társadalmi-gazdasági feladatok mérnöki vonatkozásai
A mérnöki tevékenység szintjei (mesterség, tudomány, művészet – BSc, MSc)
Mérnöki szerepek az érdekegyeztetésben, a közjavak létrehozásában és működtetésében.
A Mérnöki Kamara
Mérnöki szerepek a társadalmi játszmákban (i). A PPP. Esettanulmányok (közlekedési infrastruktúra, települési infrastruktúra fejlesztése)
A technológiai fejlődés társadalmi jelentősége, korlátai, mérnöki felkészültséget kívánó vonulatai
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
1. Mérnöki teljesítmények megjelenése a médiában (közlemény elemzése)
2. Térségi infrastruktúrafejlesztési feladatok prioritásai (tágabb lakókörnyezetben Tervezett, vagy folyamatban lévő fejlesztési projekt elemző értékelése).
3. Pályaprofil, munkaprofil (interjúkészítés)

Az egyes részfeladatokban az alábbi pontszámokat lehet elérni:
  • 1. házi feladat 0-15
  • 2. házi feladat 0-20
  • 3. házi feladat 0-20
  • Írásbeli vizsga 0-25
  • Szóbeli vizsga 0-15
Az elérhető összpontszám 95. 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele 32 pont elérése az írásbeli vizsga előtt (a három házi feladattal).
vizsga Írásbeli és szóbeli vizsga 
érdemjegy Az osztályzat az alábbi határok szerint adódik:
  • 0 - 38    (elégtelen)
  • 39 - 50  (elégséges)
  • 51 - 62  (közepes)
  • 63 - 74  (jó)
  • 75 -       (jeles)
Irodalom        
kötelező irodalom -
ajánlott irodalom A foglalkozásokon tárgyalt kérdésekhez kapcsolódó aktuális médiaközlemények
Letölthető anyagok        
követelmények Félévközi feladatok kiírása
Az előadások  PP képsorai
  aktuális félév ütemterve 2013/14 tavaszi ütemterv  
vizsgakérdések 2013/14 ősz vizsgakérdései eredmények A félévközi feladatok részeredményei
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a http://www.sze.hu/~scharle felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, esetleírások, elemzések. 
ajánlott linkek http://www.sze.hu/~scharle
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AHJK, GIVK, ÉÉKK közös diplomaátadó 2021. július 10. 14:00 - 16:00