HIDAK I. NGB_SE007_1
Tárgyfelelős Teiter Zoltán
Közreműködő oktatók Szabó Lívia
kredit 3 előadás 2 óra/hét gyakorlat 1 óra/hét oktatási félév ősz
A tárgy célja, tartalma
Az építőmérnöki alaptárgyakban megszerzett tudásra építve bevezetést adunk a hídépítés világába, előbb a hídépítés történeti és esztétikai vonatkozásai által, majd megismertetjük a hídépítéstani alapokat, bemutatjuk a vonalas létesítmények akadályok feletti átvezetési módján, megoldási lehetőségein és szabályain keresztül a hídnak, mint műtárgynak a felépítését, szerkezeti részeit, gyakori ill. szabványos kialakításának módjait. Tárgyaljuk a főbb felszerkezet- és hídtípusokat anyaguk, statikai vázuk, építési módjuk és élettartamuk szempontjából. Foglalkozunk a hidak méretezésének alapjaival és a hidak életciklusának ill. üzemeltetésének kérdéseivel. A tárgy olyan általános és áttekintő tudást kíván adni, amely alapszinten egységes szerkezetű, ismeretanyagára a más szakágban magukat továbbképző szakemberek támaszkodhatnak és jó alapot ad a magasabb szintű hídépítési képzéshez is.
Oktatási terv előadás 1. hét: Hídépítés története, Hidak esztétikája, Hídépítés alapjai: alapfogalmak, hidak részei és szerkezeti felépítésük.
2. hét: Hídépítés alapjai: hidak osztályozása, jellemző méretei, hidakkal szemben támasztott követelmények.
3. hét: Pálya átvezetése: közúti és vasúti keresztmetszeti kialakítás
4. hét: Pálya átvezetése: szigetelés, burkolat, hídtartozékok. Hidak alépítményei: alapozás, hídfők, pillérek, saruk és dilatációk
5. hét: Vasbeton szerkezetek: monolit vasbeton (fel)szerkezetek
6. hét: Vasbeton szerkezetek: feszített vasbeton, állvány nélkül épülő feszített vasbeton felszerkezetek
7. hét: Vasbeton szerkezetek: előregyártott vasbeton felszerkezetek
8. hét: Acél és öszvér felszerkezetek 1/2
9. hét: Acél és öszvér felszerkezetek 2/2
10. hét: Boltozott hidak, átereszek, Ideiglenes hidak, provizóriumok
11. hét: Hidak méretezésének alapjai 1/2
12. hét: Hidak méretezésének alapjai 2/2
13. hét: Hidak létesítése, élete, üzemeltetése
  gyakorlat 1.hét: ---
2.hét: féléves feladat kiadása, általános tervről
3.hét: hosszmetszet alapvonalai, támaszok helyei
4.hét: ---
5.hét: keresztmetszet szerkesztése, konzultáció
6.hét:---
7.hét: alapozás, felülnézet kezdete, konzultáció és feladat részhatáridő
8.hét: oldalnézet folytatása, alépítmények véglegesítése
9.hét: oldalnézet-hosszmetszet véglegesítése
10.hét: konzultáció
11.hét: hídfő nézet, konzultáció és feladat részhatáridő
12.hét: felülnézet véglegesítése, pillér nézete, konzultáció
13.hét: féléves feladat beadása
Féléves feladatok Kis zárthelyi dolgozatok (HZ) Az előadások tananyagának féléves feladat által fel nem dolgozott részeinek egyes pontjaira évközben (az egyes előadások előtt tartott) rövid zárthelyi dolgozatok formájában kérdezünk rá.
  Híd általános tervének megszerkesztése (HF) A feladat egy megadott jellemzőkkel rendelkező híd általános tervének elkészítése, amely méretarányos rajzot jelent, tartalmazva a híd oldalnézetét, hosszmetszetét, jellemző keresztmetszetét, felülnézetét és az alépítmények (hídfő, pillér) nézetét. A rajzot az alábbiak szerint, részhatáridők teljesítésével kell beadni.
  Tervfeladat részhatáridős bemutatása és beadása (HB) Az elkészítendő tervrajzot a beadás előtt a félév során kétszer kell bemutatni (a 7. és 11. foglalkozásokon) és legkésőbb a félév utolsó foglalkozásán kell beadni. A bemutatáskor ill. a beadáskor a hallgató a feladathoz szorosan kapcsolódó kérdésekre adott válaszok alapján pontokat kap (alkalmanként 5-öt). A bemutatás elmaradása esetén alkalmanként a bemutatásra kapható pont (HB) nullázódásán túl további 5 pont kerül levonására előzetesen a feladatra adható végleges pontszámból (HF).
Vizsga írásbeli (HV) A vizsgaidőszakban teszt jellegű írásbeli vizsga lesz az előadások és a kiadott kötelező irodalom alapján összeállított anyagból.
Értékelés pontozás Pontozás (zárójelben a minimálisan elérendő pontok)
HZ: 15 pont (5)    HB: 15 pont (5)    HF: 20 pont (10)    HV: 50 pont (20)
  érdemjegy A vizsganapon az addig elért összegzett pontszám alapján az alábbiak szerint adunk jegyet:
  0 –   39 pont: 1 (elégtelen)
40 –   53 pont: 2 (elégséges)
54 –   66 pont: 3 (közepes)
67 –   79 pont: 4 (jó)
80 – 100 pont: 5 (jeles)
Irodalom kötelező - Dr. Tóth Zoltán: Hidak I., Universitas-Győr Kht. jegyzet, Győr, 2003.
- a honlapról letölthető előadásanyagok és kapcsolódó kéziratok
- az ajánlott irodalom megjelölt részei
ajánlott - Träger Herbert (szerk.): Hídépítéstan, Tankönyvmester kiadó, Budapest, 2009
Letölthető anyagok tanulmányi
segédanyagok
moodle.sze.hu - Hidak I.
gyakorló példák  
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55