Segédlet  Segédlet füzet formátum

Eredmények: 2017, 2018

Vizsga: 60 perc alatt kell írásban kidolgozni két tételt.

TARTÓSZERKEZETEK V.

LGB_SE004_5
tárgyfelelős Halvax Katalin
közreműködő oktatók Fekete Ferenc
kredit 3 előadás 3 alkalom gyakorlat - oktatási félév ősz
oktatott szakok építőmérnök Bsc  levelező tagozat
Tárgy tartalma
A Tartószerkezetek V. tantárgy során a hallgatók megismerkednek a faszerkezetek anyagaival, anyagjellemzőivel, az azokat befolyásoló tényezőkkel, a tömör és összetett szelvényű hajlított-nyírt fatartók, a fa kapcsolatok és kapcsolószerek valamint a fa oszlopok kialakításával és méretezésével. Ezen felül, a jelen érvényben lévő előírások miatt egyre inkább előtérbe kerülő, tűzteherre való méretezés, megfeleltetés problémakörével is megismerkedhetnek hallgatóink. Ezen tantárgy keretein belül foglakozunk a falazatok szilárdsági jellemzőivel, a szilárdságot befolyásoló tényezőkkel illetve a teherbírás meghatározásának módjával is.
Előadások témakörei   1.előadás
Tantárgyi követelmények. A szerkezeti fa szilárdsági tulajdonságai, a szilárdságot befolyásoló tényezők. Feladatok egyszerű igénybevételekre és hajlított-nyírt tartókra (zh-felkészülés)
2.előadás
Nyomott oszlopok és kapcsolatok méretezése, ellenőrzése (zh-felkészülés)
3.előadás
Faszerkezetek méretezése tűzteherre. Falazatok szilásrdági jellemzői, teherbírás meghatározása.
Félévközi feladatok        
házi feladatok   ---
zárthelyi dolgozatok  

A félév során a hallgatóknak egy zárthelyi dolgozatot kell megírnia, melynek keretében számpéldát kell megoldani 90 perc alatt. A ZH-n a kiadott segédlet használható.
A zh témaköre: Hajlított-nyírt tartók, nyomott oszlopok és fa kapcsolatok méretezése és ellenőrzése.

ZH-t az alábbi időpontok bármelyikén lehet írni, vagy a skertelen ZH-t lehet pótolni:

2017. október 20. 8:00-9:40 A1
2017. november 17. 8:00-9:40 A1
2017. december 1. 8:00-9:40 A1

Követelmények, értékelés
  aláírás feltétele

Az aláírás megszerzésének és így a vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató a zárthelyi dolgozaton elérhető 100 pontból legalább 50 pontot elérjen.
A félévközi érdemjegy számítási módja a ZH-n szerzett pontszám alapján:

0-49 elégtelen
50-64 elégséges
65-79 közepes
80-89 jó
90-100 jeles

vizsga   Az írásbeli vizsgán szerzett pontszám alapján a vizsgajegy számítási módja a következő:
0 – 59  1(elégtelen)   60 – 69  2(elégséges)   70 – 79   3(közepes)   80 – 89   4(jó)   90 – 100 5(jeles)
Az írásbeli vizsgán el kell érni legalább 60 pontot a félév végi érdemjegy megszerzéséhez.
érdemjegy   A vizsgajegy valamint a félévközi érdemjegy átlaga adja a félév végi érdemjegyet, ez kerül rögzítésre a neptun rendszeren keresztül a hallgató indexébe. 
Irodalomjegyzék        
  kötelező irodalom jegyzetek, gyakorló példák:  http://elearning.sze.hu/ (a nappalis ngb_se004_5 tárgynál)
Armuth Miklós, Bodnár Miklós: Fa tartószerkezetek – tervezés az Eurocode alapján, 2011 
ajánlott irodalom MSZ EN 1995-1-1 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése
MSZ EN 1996-1-1 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése 
Letölthető anyagok        
tárgytematika és ütemterv: Tartószerkezetek V.           
Tanulmányi segédanyagok A tárgy hallgatói számára a elearning.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások (a nappalis ngb_se004_5 tárgynál). 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55