lgb_se001_2

 

MECHANIKA II. LGB_SE001_2
tárgyfelelős Dr. Baróti Enikő
közreműködő oktatók Dr. Lublóy László
kredit 5 kötelező előadás 5 óra/félév gyakorlat  10 óra/félév
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája vizsga oktatási félév tavaszi  
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy elsőrendű célja azon alapvető szilárdságtani ismeretek átadása, amelyek minden mérnöki és műszaki tevékenység fontos részét képezik, nélkülük sajátos mérnöki szemlélet nem alakulhat ki. Szilárd testek alakváltozásainak és feszültségeinek meghatározásával, valamint ezek alapján egyszerű szerkezetek méretezésével és ellenőrzésével foglalkozik. A tárgy további célja, hogy ezen ismereteket a hallgatók jól tudják hasznosítani további tanulmányaik során és a műszaki gyakorlatban.
előadások témakörei Bevezetés a szilárdságtanba, alapfogalmak ismertetése, szilárdságtani alapkövetelmények, szilárdságtan előfeltevései, a feszültség fogalma
Keresztmetszeti jellemzők, súlypont, statikai nyomaték, másodrendű nyomatékok és tételei, főinerciák főirányok meghatározása, a tehetetlenségi MOHR kör
A feszültségek, a feszültségi állapot, az alakváltozások, az alakváltozás fogalma, az alakváltozási állapot, a feszültségek és alakváltozások kapcsolata. Az anyagegyenletek. Egyszerű és általános Hooke törvény.
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Feszültségek egyszerű igénybevételekből. Húzás-nyomás-nyírás. 
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Feszültségek egyszerű igénybevételekből. Tiszta hajlítás és csavarás.
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Hajlított nyírt tartók.
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Ferde hajlítás. Külpontos húzás-nyomás. Magidom.
Főfeszültségek meghatározása,feszültségi MOHR kör, főfeszültségi trajektóriák. Általános Hooke törvény.
Nyomott elemek stabilitásvizsgálata. Kihajlás.
Határozott tartók alakváltozása. Munkatételek.
Határozatlan tartók. Erőmódszer.
gyakorlatok témakörei Bevezetés a szilárdságtanba, alapfogalmak ismertetése, szilárdságtani alapkövetelmények, szilárdságtan előfeltevései, a feszültség fogalma
Keresztmetszeti jellemzők, súlypont, statikai nyomaték, másodrendű nyomatékok és tételei, főinerciák főirányok meghatározása, a tehetetlenségi MOHR kör
A feszültségek, a feszültségi állapot, az alakváltozások, az alakváltozás fogalma, az alakváltozási állapot, a feszültségek és alakváltozások kapcsolata. Az anyagegyenletek. Egyszerű és általános Hooke törvény.
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Feszültségek egyszerű igénybevételekből. Húzás-nyomás-nyírás. 
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Feszültségek egyszerű igénybevételekből. Tiszta hajlítás és csavarás.
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Hajlított nyírt tartók.
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Ferde hajlítás. Külpontos húzás-nyomás. Magidom.
Főfeszültségek meghatározása,feszültségi MOHR kör, főfeszültségi trajektóriák. Általános Hooke törvény.
Nyomott elemek stabilitásvizsgálata. Kihajlás.
Határozott tartók alakváltozása. Munkatételek.
Határozatlan tartók. Erőmódszer.
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Dokumentumdosszié készítése. A félév során tanulmányi alkalomról alkalomra témakörönként – legalább 8 témakörből - előírt minimum számú (4db) gyakorló feladat elkészítése és beadása. Lehetőség van az adott témakörök gyakorló feladatainak moodle felületre való feltöltésére és csoportmunkára. A Mechanika II elméleti témaköreiből legalább 8 témakör rövid egy oldalas összefoglalóját kell elkészíteni, amely tartalmazza a témakör megnevezését, kulcsszavait, definícióit, tételeit, alapösszefüggéseit és azok magyarázatát.Lehetőség van az adott témakörök alapfogalmainak, definícióinak, tételeinek moodle felületre való feltöltésére és csoportmunkára.
zárthelyi dolgozatok A félév során az oktató tanár a vizsga előkészítéseként NZH dolgozatok megírását állíthatja követelményként.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Igényesen benyújtott dokumentumdosszié.
vizsga Vizsgajegy számítási módja:A félévközi teljesítményből és a vizsgateljesítményből számított érdemjegy az összegyűjtött pontszámok alapján.
Félévközi teljesítmény: dokumentumdosszié minimálisan 79 pont és maximum 100 pont.
Vizsgateljesítmény: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga.
Írásbeli vizsga maximális pontszáma: 120 pont, minimum pontszáma: 60 pont.
Szóbeli vizsga maximális pontszáma: 60 pont, minimum pontszáma: 30 pont.
 
Érdemjegy

Vizsga pontszám

Érdemjegy

0-90

elégtelen (1)

91-120

elégséges (2)

121-140

közepes (3)

141-160

jó (4)

161-180

jeles (5)

Irodalom        
kötelező irodalom Lublóy László – Agárdy Gyula: Mechanika II. Szilárdságtan elektronikus jegyzet
Lublóy László – Agárdy Gyula: Mechanika I. Statika elektronikus jegyzet
Göde – Szécsi: Mechanika Példatár II. Szilárdságtan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988
Göde – Lublóy – Németh: Mechanika II.(Szilárdságtan, Kinematika, Kinetika), Tankönyvkiadó, Budapest, 1990
ajánlott irodalom Kaliszky Sándor, Kurutzné Kovács Márta, Szilágyi György: Szilárdságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000 tankönyv
M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő: Szilárdságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999 tankönyv elektronikus gyakorló példákkal
Szerényi Attila: Szilárdságtan, Szega Books Kft., Pécs, 2008
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 tavasz levelezős tantárgyi követelmény aktuális félév ütemterve 2013/14 tavaszi ütemterv  
vizsgakérdések  2013/14 tavasz vizsgakérdések eredmények 2013/2014 félév végi eredményei
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a moodle.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek  


Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AHJK, GIVK, ÉÉKK közös diplomaátadó 2021. július 10. 14:00 - 16:00