lgb_se008_3


SZERKEZETÉPÍTÉS III. LGB_SE008_3
tárgyfelelős Barti Enikő
közreműködő oktatók Fekete Ferenc
kredit 3 előadás 3 x 3óra gyakorlat - oktatási félév tavasz
oktatott szakok építőmérnök Bsc  levelező tagozat
Tárgy tartalma
A félév során a hallgatók csoportba dolgozva, egymással együttműködve egy tanulmány keretén belül mélyebben megismerkednek egy a faszerkezetek méretezésének elméleti részéiről, gyártási, építési technológiáikról, különböző szerkezeti kialakításaikról szóló témakörrel. Közelebbről megvizsgálnak egy megépült, faszerkezetű építményeket/épületeket továbbá féléves tervezési feladat keretén belül elsajátítsák egy fa fedélszék statikai számításának és terveinek készítési módját.
Előadások témakörei   1.előadás
Követelmények, feladatok kiosztása, fedélszék tervezési feladat ismertetése

2.előadás
Konzultáció: irodalomkutatás; faszerk. példa egyeztetése; fedélszék vázlatterv, terhek felvétele

3.előadás
Konzultáció: A) és B) feladat véglegesítése; fedélszék igénybevételek, méretezés, terv vázlata

A feladatokat a kiírt vizsgaidőpont előtt egy héttel le kell adni.
Gyakorlatok témakörei   ---
Félévközi feladatok        
házi feladatok   A szorgalmi időszakban a hallgatóknak három feladatot kell megadott határidőre teljesíteni:

A) Kijelölt téma kidolgozása tanulmány formájában (a téma a faszerkezetek méretezésének elméleti részéiről, gyártási, építési technológiáikról, különböző szerkezeti kialakításaikról szóló választott téma); tanulmány írott formában (~ 5-10 A4-s oldal képek, grafikonok stb. nélkül, Times New Roman 12-s betűméret 1,15-s sorköz)

B) Megépült faszerkezetek bemutatása tanulmány formájában (minden hallgatónak egy szabadon választott faszerkezetből készült építményt kell bemutatnia); A1-s méretű poszter szöveggel és ábrákkal

C) Fa fedélszék tervezése (statikai számítás, vázlatterv M1:50, fedélszék terve M1:50  M1:10)
zárthelyi dolgozatok ---
Követelmények, értékelés
  aláírás feltétele Az aláírás megszerzésének feltétele az előzőekben részletezett feladatok leadása a kiírt vizsgaidőpont előtt egy héttel.   
vizsga   A vizsgaidőszakban a hallgatóknak vizsgát nem kell tenniük, érdemjegyüket a félév során elkészült feladatokra kapott pontszám alapján a következőekben ismertetett módon kapják.
érdemjegy   A szorgalmi időszakban elkészítendő feladatok értékelési módja:

 

Pontszám

Min. pontszám

A)Tanulmány

35

20

B)Faszerkezet bemutatása

15

10

C)Fedélszék tervezése

50

30

össz.:

100

60

Az érdemjegy kialakításának módja:

Érdemjegy

Pontszám

2 (elégséges)

60 – 70

3 (közepes)

71 – 80

4 (jó)

81 – 90

5 (jeles)

91 - 100

Irodalomjegyzék
 kötelező irodalom  
ajánlott irodalom   
Letölthető anyagok  
  eredmények: Eredmények 2017_2018_tavasz  Eredmények_2016_17_tavasz
Tanulmányi segédanyagok  ELŐADÁS_ppt      Torokgerendás_fedélszék_igénybevételek_segédtáblázat
Fedélszék alapadatok

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55