eredmények

Bevezetés az építőmétnökségbe EKLB_SETM031
tárgyfelelős Szepesházi Róbert
közreműködő oktatók Bene Katalin
kredit 3 előadás 9óra gyakorlat - oktatási félév ősz
oktatott szakok építőérnök Bsc beszámoló formája folyamatos
Tárgy tartalma
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az építőmérnökség legfontosabb jellemzőivel (szakterületek, tevlkenységi körök, eszköztárak), elsődlegesen azza a céllal, hogy az így szerzett tájékozottságra, attitűdökre építve, valamint a szakterület kívánalmait és lehetőségeit érzékelve már kezdetektől tudatosan és felelősséggel alakíthassák magukat, tanulmányaikat és majdani pályakezdésüket.
Ütemterv   Alapismeretek, motivációk bemérése a hallgatók órai fogalmazványával és építési alapfogalmak megbeszélésével, illetve  a félévi munka céljainak, feladatainak, értékelésének megbeszélése.
Az építési szakterületek és kapcsolódásaik felvázolása egy kisebb és egy nagyobb projekt közös elemzésével, továbbá az 1. csoportos hallgatói házi feladat megbeszélése.

Építési szakterületek megismerése kiválasztott létesítmények hallgatók általi bemutatásával és a szakterületi oktatók bevonásával (mérnöki szerkezetek, magasépítés, építőanyagok, geotechnika)
Építési szakterületek megismerése kiválasztott létesítmények hallgatók általi bemutatásával és a szakterületi oktatók bevonásával (közlekedés-építés, vízmérnökség, környezetvédelem, településmérnökség).

Építőmérnöki tevékenységek feltérképezése, értelmezése és kapcsolódó házi feladat (saját jövőkép tervezése) kiadása.
Építőmérnöki tevékenységek elemzése az 1. házi feladat megbeszélésével és egy befutott volt hallgatónk előadásával és interjúvolásával.
Munkahelylátogatás egy komplex projekt egészének és néhány fontosabb szerkezet, technológia megismerésére (a hallgatók csoportban írásos beszámolót készítenek róla).
Az (építő)mérnöki gondolkodás alapjainak (követelmények, képességek, eszközök, attitüdök) megtárgyalása szemléltető példákkal, a hallgatók bevonásával.

A problémamegoldás útjainak megismerése: egy kisebb probléma (pl. épületkár) megoldása brainstorming, egy nagyobb klasszikus feladat (pl. hídépítés) analitikus megoldási programja.
Építőmérnöki feladatmegoldás élvonalának bemutatása egy kiemelkedő életpályát befutott mérnökkel.
Mérnöki kommunikáció gyakorlása előzetesen egyeztetett hallgatói  csoportos kommunikációs produkciók bemutatásával és értékelésével.
Az egyetemi tanulás elemeinek, folyamatának megbeszélése egy felsőéves hallgatóval és egy fiatal itt végzett mérnökkel.
Beszélgetés a győri építőmérnökképzés vezető oktatóival.
Önálló jövőkép megtervezése az 1. héten írtak újrafogalmazásával.

Követelmények, értékelés
érdemjegy   Az érdemjegyet a hallgatók a következők értékelése alapján kapják:
- a jövőképükkel kapcsolatos 3 dolgozat (1., 5. és 14. hét) minősége,
- a csoportban készítendő 3 szakmai feladat színvonala (2., 7. és 11. hét),
- az órai aktivitás.
Irodalomjegyzék        
  kötelező irodalom Kéziratok, cikkgyűjtemények (előkészületben)
ajánlott irodalom Kéziratok, cikkgyűjtemények (előkészületben)
Letölthető anyagok        
tárgytematika Bevezetés_az_építőmérnökségbe    

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.