Statika és szilárdságtan alapjai EKNB_SETM001
tárgyfelelős Papp Ferenc
közreműködő oktatók Ajtayné Károlyfi Kitti
kredit 2 előadás 1óra/hét gyakorlat 1óra/hét oktatási félév ősz
oktatott szakok építészmérnök Bsc, építészmérnök osztatlan beszámoló formája vizsga
Tárgy tartalma
A tárgy elsőrendű célja azon alapvető statikai ismeretek átadása, amelyek minden mérnöki és műszaki tevékenység fontos részét képezik, nélkülük sajátos mérnöki szemlélet nem alakulhat ki. Jellegénél fogva alapvető célja a mérnöki tevékenység számára elengedhetetlen alkotóerő, valamint ítélőerő felébresztése, a gondolkodás fejlesztése, problémafelismerő- és megoldó képesség kialakítása. A tárgy további célja, hogy ezen ismereteket és képességeket a hallgatók jól tudják hasznosítani további tanulmányaik során és a műszaki gyakorlatban.
Ütemterv  1.hét   Bemutatkozás, ismerkedés, féléves keretek, tantárgyi követelmények, statikai alapfogalmak
2.hét   Síkbeli erőrendszerek vizsgálata. Kényszerek. Síkbeli tartószerkezetek kiegyensúlyozása, reakcióerők meghatározása egyszerű tartók esetében.
3.hét   Síkbeli tartószerkezetek kiegyensúlyozása, reakcióerők meghatározása egyszerű tartók esetében.
4.hét   Alkotóhét
5.hét   1. Részfeladat beadása, 1. zárthelyi dolgozat
6.hét   Húzott rúd szilárdsága
7.hét   Hajlított rúd méretezése
8.hét   Igénybevétel fogalma, igénybevételi függvények, igénybevételi ábrák matematikai összefüggései, szerkesztése.
9.hét   Igénybevételi ábrák: egyenes tengelyű tartók, kéttámaszú, konzolos tartók, koncentrált és megoszló terhelés esetén.
10.hét  2. Részfeladat beadása, 2. zárthelyi dolgozat
11.hét  Elmozdulásmódszer alapjai I., egyszerű tartószerkezetek igénybevételeinek számítása elmozdulásmódszerrel
12.hét  Elmozdulásmódszer alapjai II., egyszerű tartószerkezetek igénybevételeinek számítása elmozdulásmódszerrel
13.hét  Elmozdulásmódszer alapjai III., egyszerű tartószerkezetek igénybevételeinek számítása elmozdulásmódszerrel
14.hét  3. Részfeladat beadása, 3. zárthelyi dolgozat

Követelmények, értékelés
érdemjegy   egyéni-saját, csoportos és tanári értékelés, zárthelyi dolgozatok, részfeladatok és féléves aktivitás alapján
Irodalomjegyzék        
  kötelező irodalom Lublóy László – Agárdy Gyula: Mechanika I. Statika elektronikus jegyzet
Göde-Lublóy- Németh: Mechanika I. (Statika) Írott jegyzet: J 19366
Agárdy- Molnár: Mechanika Példatár (Statika) Írott példatár: J19 472
ajánlott irodalom M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő: Statika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 tankönyv elektronikus gyakorló példákkal
Dr. Roller Béla - Dr. Árvai K.: Mechanika- Merev testek staikája (BME jegyzet)
Gáspár Zsolt-Tarnai Tibor: Statika (BMGE jegyzet 95036)
Letölthető anyagok        
tárgytematika Statika_és_szilárdságtan_alapjai    

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.