eknb_setm002

ÉPÍTÉSZETI TARTÓSZERKEZETEK 1.

EKNB_SETM002
tárgyfelelős:

Dr. Papp Ferenc egy. tanár

előadók:

gyakorlatvezetők:

Dr. Papp Ferenc egy. tanár, Dr. Szép János egy. docens, Ajtayné Károlyfi Kitti egy. tanársegéd

kredit 2 kötelező előadás 1 óra/hét gyakorlat 1 óra/hét
szak

építészmérnök Bsc,

építészménrök osztatlan

beszámoló formája folyamatos számonkérés oktatási félév tavaszi
Tárgy tartalma
rövid
leírás

A tárgy a Statika és szilárdságtan alapjai tantárgyra épít. Újra áttekinti az egyszerű szerkezeti elemek méretezését, de már anyagspecifikus (acél, vasbeton és fa) oldalról. Kiemelt cél az egyszerű tartószerkezeti elemek tervezésében központi szerepet játszó anyagspecifikus teherbírási jelenségek és fogalmak megismerése és megértése. Ennek érdekében a jelenségek bemutatására kiemelten alkalmazzuk a számítógépes szimuláció eszközrendszerét. Végső cél az egyszerű anyagspecifikus tartószerkezeti elemek méretezési gyakorlatának megismerése.

előadások és gyakorlatok témakörei

Hét

Tartalom

1.

Húzott acélrudak méretezése

2.

Hajlított-nyírt vasbetonszerkezeti elem méretezése I.rész

3.

Húzott farudak méretezése

4.

Alkotóhét

5.

1. Teszt, Hajlított acélszerkezeti elem méretezése

6.

Hajlított-nyírt vasbetonszerkezeti elem méretezése II. rész

7.

Hajlított-nyírt fa tartó méretezése

8.

Nyomott acélszerkezeti elem méretezése

9.

Nyomott, külpontosan nyomott vasbetonszerkezeti elem méretezése

10.

2. Teszt, Egyszerű és összetett km.-ű fa oszlop méretezése

11.

Acélszerkezeti elem méretezése összetett igénybevételre

12.

Vasbetonszerkezeti elem méretezése használhatósági határállapotban

13.

Fa szerkezeti elem méretezése összetett igénybevételre

14.

3. Teszt, Összefoglalás, félévzárás

 

Félévközi feladatok
házi
feladatok

Feladatok bemutatása, pontozás

A féléves feladat 12 részfeladatból áll, amelyek a gyakorlati órákon elvégezhetőek. Minden feladatra max. 10 pont kapható. A feladatok beadása a tantárgy SzeLearning felületén, elektronikus úton történik. A feladatok beadási határideje: 4., 7., 10. és 13. hét. Minden határidőn túli beadás 50%-os pontlevonással jár.

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele

Az előadásokon és a gyakorlatokon legkevesebb 10 alkalommal részt kell venni, a részvételt aláíró íven ellenőrizzük.

Három tesztfeladat egyenként min. 50%-os teljesítése. Az eredmény nem számít bele az összesített pontszámba.

A részfeladatokkal elérendő minimális pontszám 60 pont, az elérhető maximális pontszám 120 pont.

   
érdemjegy

A tantárgyi jegy a félévközi feladatokra kapott pontok összesítése alapján kerül megállapításra, az alábbiak szerint:

0-59 pont: elégtelen

60-75 pont: elégséges

76-85 pont: közepes

86-95 pont: jó

96-120 pont: jeles

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.