eknb_setm003

ÉPÍTÉSZETI TARTÓSZERKEZETEK 2.

EKNB_SETM002
tárgyfelelős:

Dr. Szép János egy. docens

előadók:

gyakorlatvezetők:

Dr. Papp Ferenc egy. tanár, Dr. Szép János egy. docens, Ajtayné Károlyfi Kitti egy. tanársegéd

kredit 2 kötelező előadás 1 óra/hét gyakorlat 1 óra/hét
szak

építészmérnök Bsc,

építészmérnök osztatlan

beszámoló formája folyamatos számonkérés oktatási félév őszi
Tárgy tartalma
rövid
leírás

A tárgy az Építészeti tartószerkezetek 1 tantárgyra épít. Az anyagspecifikus tartószerkezeti elemek viselkedésének és méretezésének alapvető ismeretében egyszerű tartószerkezetek kialakításával, viselkedésével és méretezésével foglakozik. A szerkezetek kialakításának és a szerkezeti viselkedésének bemutatását és megértését a számítógépes szimuláció eszközrendszerével támogatjuk. Végső cél az egyszerű tartószerkezetek anyagspecifikus méretezési gyakorlatának koncepcionális szintű megszerzése.

előadások és gyakorlatok témakörei
oktatási hét előadás  gyakorlat
1. Vasbeton födémszerkezetek kialakítása, típusai.  1. részfeladat: Vasbeton födém koncepcionális terve.
2. Vasbeton födémszerkezetek vasalásának tervezése, szerkesztési szabályok Vasbeton födémszerkezetek vasalásának tervezése, szerkesztési szabályok Vasalási vázlatok készítése. Példák. 
3. Vasbeton födémszerkezetek vasalásának tervezése, szerkesztési szabályok Vasbeton födémszerkezetek vasalásának tervezése, szerkesztési szabályok Gombafödém vasalási vázlatai. Átszúródás vizsgálat.
4. Alkotóhét
5. Vasbeton épületek merevítése, lépcsőszerkezetek kialakítása  1.      Zh. tesztfeladat
6. Egyszerű acélszerkezetek kialakítása és erőtani viselkedése. 1.     részfeladat beadása (max. 35 pont)
2. részfeladat: Acél tetőszerkezet koncepcionális terve.
7. Másodlagos teherviselő elemek: szelemenek és héjalások kialakítása, viselkedése és méretezése. Szelemenek és trapézlemezek méretezése. 
8. Korszerű könnyűszerkezetes rácsos tartók kialakítása és koncepcionális méretezése. Rácsos tartók rúdjainak közelítő méretezése.  
9. Rácsos tartó gyártási tervének egyszerűsített kivitele. 2.      Zh. tesztfeladat
10. Fa szerkezetek szilárdsági jellemzői, karakterisztikus és tervezési értékek. 2. részfeladat beadása (max. 35 pont)
3. részfeladat: Fa fedélszék tervezése
11. Fa fedélszékek típusai, jellemzői Fedélszék kialakítása. Példák.
12. Fa fedélszékek méretezése  Fedélszék méretezése. Példák.
13. Fa szerkezetek: alakváltozás számítás 

3. részfeladat beadása (max. 30 pont)
3. Zh. tesztfeladat

14. Összefoglalás, félévzárás

 

Félévközi feladatok
házi
feladatok

Feladatok bemutatása, pontozás

A féléves feladat 3 részfeladatból áll. Az első kettő feladatra max. 35-35, az utolsó feladatra max. 30 pont kapható. A feladatok beadása a tantárgy SzeLearning felületén, elektronikus úton történik. A feladatok beadási határideje: 6., 10. és 13. hét. Minden határidőn túli beadás 10 pont levonással jár.

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele

Az előadásokon és a gyakorlatokon legkevesebb 10 alkalommal részt kell venni, a részvételt aláíró íven ellenőrizzük.

Három tesztfeladat egyenként min. 50%-os teljesítése. Az eredmény nem számít bele az összesített pontszámba

A három feladattal elérendő minimális pontszám 51 pont, az elérhető maximális pontszám 100 pont.

   
érdemjegy

A tantárgyi jegy a félévközi feladatokra kapott pontok összesítése alapján kerül megállapításra, az alábbiak szerint:

0-51 pont: elégtelen

52-65 pont: elégséges

66-75 pont: közepes

76-85 pont: jó

86-100 pont: jeles

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.