eredmények
Tartószerkezetek Mechanikája I. EKNB_SETM010
tárgyfelelős Baróti Enikő
közreműködő oktatók Hajdú Gábor  László Gabriella Movahedi Majid
kredit 6 előadás 2óra/hét gyakorlat 3óra/hét oktatási félév ősz
oktatott szakok építőérnök Bsc beszámoló formája vizsga
Tárgy tartalma
A tárgy elsőrendű célja azon alapvető statikai ismeretek átadása, amelyek minden mérnöki és műszaki tevékenység fontos részét képezik, nélkülük sajátos mérnöki szemlélet nem alakulhat ki. Jellegénél fogva alapvető célja a mérnöki tevékenység számára elengedhetetlen alkotóerő, valamint ítélőerő felébresztése, a gondolkodás fejlesztése, problémafelismerő- és megoldó képesség kialakítása. A tárgy további célja, hogy ezen ismereteket és képességeket a hallgatók jól tudják hasznosítani további tanulmányaik során és a műszaki gyakorlatban.
Ütemterv  1.hét   Bemutatkozás, ismerkedés, féléves keretek, tantárgyi követelmények, bevezetés a klasszikus mechanikába. Alapfogalmak. Síkbeli erőrendszerek vizsgálata. Közös metszéspontú erőrendszer helyettesítése-eredőmeghatározás- és egyensúlyozása.
2.hét   Síkbeli erőrendszerek vizsgálata. Kényszerek. Párhuzamos és szétszórt erők helyettesítése -eredőmeghatározás- és kiegyensúlyozás, pontra redukálás esetei.
3.hét   Síkbeli erőrendszerek vizsgálata. Erők kiegyensúlyozásának alapesetei: analitikus- és szerkesztő eljárások: Ritter-, Cullmann-, és hasonlóságon alapuló eljárások.
4.hét   Síkbeli tartószerkezetek kiegyensúlyozása, reakciók meghatározása egyszerű tartók esetében. Határozottság, határozatlanság, stabilitás kritériumai.
5.hét   Síkbeli tartószerkezetek kiegyensúlyozása, reakciók meghatározása összetett tartók esetében. Határozottság, határozatlanság, labilitás kritériumai.
6.hét   Rácsos tartók rúderő meghatározásának módszerei. Csomóponti módszer.
7.hét   Rácsos tartók rúderő meghatározásának módszerei. Hármas átmetszés módszere.
8.hét   Rácsos tartók rúderő meghatározásának módszerei. Csoportmunka.
9.hét   Igénybevétel fogalma, igénybevételi függvények, igénybevételi ábrák matematikai összefüggései, szerkesztése, szélső értékek meghatározása. Igénybevételi ábrák: egyenes tengelyű tartók, kéttámaszú, konzolos tartók, koncentrált és megoszló terhelés esetén.
10.hét  Igénybevételi ábrák: egyenes tengelyű tartók, kéttámaszú, konzolos tartók, koncentrált és megoszló terhelés esetén.
11.hét  Tört tengelyű, ágas tartók igénybevételi ábrái. Háromcsuklós tartók, ferde tengelyű tartók igénybevételi ábrái.
12.hét  Gerber csuklós tartók igénybevételi ábrái.
13.hét  Egyéb mechanikai kapcsolatok, súrlódás.
14.hét  Térbeli erők, szerkezetek.

Követelmények, értékelés
érdemjegy   egyéni-saját, csoportos és tanári értékelés kisZH, NZH, csoportmunka, projektfeladat, dokumentumdosszié, mechanika verseny és féléves aktivitás alapján
Irodalomjegyzék        
  kötelező irodalom Lublóy László – Agárdy Gyula: Mechanika I. Statika elektronikus jegyzet
Göde-Lublóy- Németh: Mechanika I. (Statika) Írott jegyzet: J 19366
Agárdy- Molnár: Mechanika Példatár (Statika) Írott példatár: J19 472
ajánlott irodalom M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő: Statika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 tankönyv elektronikus gyakorló példákkal
Dr. Roller Béla - Dr. Árvai K.: Mechanika- Merev testek staikája (BME jegyzet)
Gáspár Zsolt-Tarnai Tibor: Statika (BMGE jegyzet 95036)
Letölthető anyagok        
tárgytematika Tartószerkezetek_Mechanikája_I.    

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AHJK, GIVK, ÉÉKK közös diplomaátadó 2021. július 10. 14:00 - 16:00