eknb_setm012

TARTÓSZERKEZETEK I. EKNB_SETM012
tárgyfelelős:

Dr. Papp Ferenc egy. tanár

előadók:

gyakorlatvezetők:

Dr. Papp Ferenc egy. tanár, Dr. Szép János egy. docens, Dr. Bukovics Ádám egy. adjunktus

Dr. Bukovics Ádám egy. adjunktus, Hajdú Gábor egy. tanársegéd

kredit 5 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 2óra/hét
szak építőmérnök Bsc
(reformterv szerint) 
beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        őszi                  
Tárgy tartalma
rövid
leírás

A tantárgy a tartószerkezeti tantárgyak első része. Párhuzamosan és összhangban folyik a Szerkezetek analízise és méretezése tantárggyal.  Az utóbbi tárgyban a hallgató elméleti szinten megismerkedik az acélszerkezetek erőtani méretezésének alapjaival (egyszerű szerkezetek modellezése, terhek felvétele, méretezési elvek és módszerek alkalmazása, igénybevételek gépi számítása), gyakorlati szinten készséget szerez az alapszintű statikai problémák megoldásában.  A jelen tárgy keretében az előző készséget alkalmazza egy konkrét szerkezet alapvető szerkezeti elemeinek méretezése és tervezése kapcsán. A szerkezeti elemek koncepcionális tervezését acél, vasbeton és fa anyagokból is elvégzi. A hallgató elméleti szinten megismerkedik az építészeti szerkezettervezés alapjaival, gyakorlati szinten pedig az egyszerű szerkezeti elemek tervezését készség szintre emeljük.

előadások témakörei

Szerkezeti elemek osztályozása, kialakítása és viselkedése: Vasbetonszerkezeti elemek; húzott vb. elemek. 

Szerkezeti elemek osztályozása, kialakítása és viselkedése: Acélszerkezeti elemek; húzott acélrúd méretezése.  

Szerkezeti elemek osztályozása, kialakítása és viselkedése: A szerkezeti fa tulajdonságai, szilárdsági jellemzői,   tulajdonságokat befolyásoló tényezők.

Hajlított-nyírt szerkezeti elemek viselkedése: Acélszerkezeti gerendák kialakítása és méretezése.  

Hajlított-nyírt szerkezeti elemek viselkedése: Hajlított vasbetonszerkezeti elemek I., II., III., feszültségállapota.  

Hajlított-nyírt szerkezeti elemek viselkedése: Hajlított-nyírt fa tartók vizsgálata (szilárdság, stabilitás, alakváltozás). 

Nyomott szerkezeti elemek viselkedése: Acélszerkezeti nyomott rudak. 

Nyomott szerkezeti elemek viselkedése: Nyomott vasbetonszerkezeti elemek.

Nyomott szerkezeti elemek viselkedése: Egy- és összetett szelvényű fa oszlopok(nyomott elemek) kialakítása és méretezése. 

Acélszerkezeti kapcsolatok kialakítása és méretezése: Csavarozott kapcsolatok

Acélszerkezeti kapcsolatok kialakítása és méretezése: Hegesztett kapcsolatok.

Vasbetonszerkezeti elemek vasalásának kialakítása: Betontakarás, vasvezetés, lehorgonyzás, csomópontok.  

Vasbetonszerkeztek használhatósági határállapotának vizsgálata: Lehajlás és repedéstágasság.

 

gyakorlatok témakörei

Szorgalmi feladat ismertetése. Információk a félévi feladat elvégzéséhez. 

Húzott vasbeton szerkezeti elem méretezése.  

Húzott acélszerkezeti elem méretezése. 

Egyszerű faszerkezeti elemek méretezése.

Acélszerkezeti gerendák méretezése.

Hajlított - nyírt vasbeton gerenda méretezése.

Hajlított - nyírt fagerenda méretezése.

Nyomott acélrudak méretezése

Nyomott vasbetonoszlop méretezése.

Nyomott faszerkezeti elemek méretezése

Acélszerkezetek csavarozott kapcsolatainak méretezése.

Acélszerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése.

Vasbetongerenda vasalási terve I.

Vasbetongerenda vasalási terve II.

 

Félévközi feladatok        
házi
feladatok

5. hét:   1. részfeladat beadása: húzott szerkezeti elem terve

8. hét:   2. részfeladat beadása: hajlított szerkezeti elem terve.

11. hét:  3. részfeladat beadása: nyomott szerkezeti elem terve.

14. hét:  4. részfeladat beadása: acélszerkezeti kapcsolatok és vasbetongerenda vasalási terve.

Feladatok bemutatása, pontozás

 A feladatok bemutatása a megjelölt gyakorlati órákon történik. A bemutatás a gyakorlatvezető által elfogadott formában (papíron, saját számítógépen) történhet. Az értékelést a gyakorlatvezető szóban adja meg, és megállapítja a pontszámot is, amit a faladatlaphoz tartozó pontozólapon rögzít, és aláírásával hitelesít.   

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele

1. Előadásokon legkevesebb 10 alkalommal, gyakorlatokon legkevesebb 5 alkalommal    részt kell venni, a részvételt aláíró íven ellenőrizzük.

2. Beadott 4 részfeladat, az alábbi feltételek szerint:

- minden részfeladat max. 25 pontot ér

- minden határidőn túli beadás -10 pont levonással jár

- határidőn túli beadás csak a héten egyéni konzultáción lehetséges

- 14. hét után feladat nem adható be

3. Az elérendő minimális pontszám 51 pont, az elérhető maximális pontszám 100 pont.

vizsga A vizsga három szakaszból áll. Az első szakaszban a vizsgázónak egy feladatlapot kell kitölteni. A feladatlap előre ismertetett kb. 30 egyszerű (minimum) kérdés közül 4 kérdést tartalmaz, amelyekre pontos választ kell adni. Bármely kérdésre adott hibás válasz ismételt vizsgával jár. A vizsga második szakaszában írásban kell választ adni egy árfogó témájú vizsgakérdésre. A vizsgakérdések általában azonosak az egyes előadások címével és témájával. A harmadik szakasz a féléves feladat összpontszáma és az írásbeli vizsgarész pontszáma (max. 100 pont) alapján jegy-megajánlással kezdődik. Amennyiben a vizsgázó teljesítménye alapján nem lehet jegyet megajánlani (pl. elégtelen írásbeli válasz), vagy a hallgató a megajánlott jegyet nem fogadja el, akkor a vizsga szóban folytatódik. A vizsgán összesen 200 pont szerezhető, az elérendő minimális pontszám 111 pont.
érdemjegy

A tantárgyi jegy a félévközi feladatokra kapott pontok és a vizsgán szerzett pontok összesítése alapján kerül megállapításra, az alábbiak szerint:

             0-110 pont: elégtelen

            111-129 pont: elégséges

            130-149 pont: közepes

            150-169 pont: jó

            170-200 pont: jeles

Letölthető anyagok        

Előadsások:

2. előadás (vasbeton 1.)

3. előadás (húzott acélelemek)

4. előadás (a szerkezeti fa tulajdonságai, szilárdsági jellemzői)

5. előadás (hajlított acélelemek)

6. előadás) (vasbeton 2.)

7. előadás (hajlított fa elemek)

9. előadás (vasbeton 3.)

10. előadás (nyomott acélelemek)

11. előadás (nyomott fa elemek)

12. előadás (csavarozott kapcsolatok)

13. előadás (hegesztett kapcsolatok)

14. előadás (vasbeton 4.)

 

Gyakorlatok:

2. gyakorlat (húzott vasbeton rúd)

3. gyakorlat (húzott acélelemek)

4. gyakorlat (húzott fa rúd)

5. gyakorlat (hajlított vasbeton rúd)

6. gyakorlat (hajlított acélelemek)

7. gyakorlat (hajlított fa rúd)

8. gyakorlat (nyomott acél oszlop)

9. gyakorlat (nyomott fa oszlop)

10. gyakorlat (vb. gerenda vasalási terv) 1.   2.   3.   4.   5.

11. gyakorlat (külpontos nyomás vb. (teherbírási görbe)

 

Részletes tantárgyprogram

ConSteel szoftver alkalmazási segédlet (Segítség a program telepítéséhez is!)

Consteel szoftver alkalmazási segédlet (Modell felvétele)

 

Minimumkérdések (vizsga)

kiindulási adatok levelezős hallgatóknak

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.