eredmények

Bevezetés az építőmétnökségbe EKNB_SETM031
tárgyfelelős Szepesházi Róbert
közreműködő oktatók Bene Katalin
kredit 3 előadás 2óra/hét gyakorlat - oktatási félév ősz
oktatott szakok építőérnök Bsc beszámoló formája folyamatos
Tárgy tartalma
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az építőmérnökség legfontosabb jellemzőivel (szakterületek, tevlkenységi körök, eszköztárak), elsődlegesen azza a céllal, hogy az így szerzett tájékozottságra, attitűdökre építve, valamint a szakterület kívánalmait és lehetőségeit érzékelve már kezdetektől tudatosan és felelősséggel alakíthassák magukat, tanulmányaikat és majdani pályakezdésüket.
Ütemterv  1.hét  Alapismeretek, motivációk bemérése a hallgatók órai fogalmazványával és építési alapfogalmak megbeszélésével, illetve  a félévi munka céljainak, feladatainak, értékelésének megbeszélése
2.hét  Az építési szakterületek és kapcsolódásaik felvázolása egy kisebb és egy nagyobb projekt közös elemzésével, továbbá az 1. csoportos hallgatói házi feladat megbeszélése
3.hét  Építési szakterületek megismerése kiválasztott létesítmények hallgatók általi bemutatásával és a szakterületi oktatók bevonásával (mérnöki szerkezetek, magasépítés, építőanyagok, geotechnika)
4.hét  Építési szakterületek megismerése kiválasztott létesítmények hallgatók általi bemutatásával és a szakterületi oktatók bevonásával (közlekedés-építés, vízmérnökség, környezetvédelem, településmérnökség)
5.hét  Építőmérnöki tevékenységek feltérképezése, értelmezése és kapcsolódó házi feladat (saját jövőkép tervezése) kiadása
6.hét  Építőmérnöki tevékenységek elemzése az 1. házi feladat megbeszélésével és egy befutott volt hallgatónk előadásával és interjúvolásával
7.hét  Munkahelylátogatás egy komplex projekt egészének és néhány fontosabb szerkezet, technológia megismerésére (a hallgatók csoportban írásos beszámolót készítenek róla)
8.hét  Az (építő)mérnöki gondolkodás alapjainak (követelmények, képességek, eszközök, attitüdök) megtárgyalása szemléltető példákkal, a hallgatók bevonásával
9.hét  A problémamegoldás útjainak megismerése: egy kisebb probléma (pl. épületkár) megoldása brainstorming, egy nagyobb klasszikus feladat (pl. hídépítés) analitikus megoldási programja
10.hét Építőmérnöki feladatmegoldás élvonalának bemutatása egy kiemelkedő életpályát befutott mérnökkel
11.hét Mérnöki kommunikáció gyakorlása előzetesen egyeztetett hallgatói  csoportos kommunikációs produkciók bemutatásával és értékelésével
12.hét Az egyetemi tanulás elemeinek, folyamatának megbeszélése egy felsőéves hallgatóval és egy fiatal itt végzett mérnökkel
13.hét Beszélgetés a győri építőmérnökképzés vezető oktatóival
14.hét  Önálló jövőkép megtervezése az 1. héten írtak újrafogalmazásával

Követelmények, értékelés
érdemjegy   Az érdemjegyet a hallgatók a következők értékelése alapján kapják:
- a jövőképükkel kapcsolatos 3 dolgozat (1., 5. és 14. hét) minősége,
- a csoportban készítendő 3 szakmai feladat színvonala (2., 7. és 11. hét),
- az órai aktivitás.
Irodalomjegyzék        
  kötelező irodalom Kéziratok, cikkgyűjtemények (előkészületben)
ajánlott irodalom Kéziratok, cikkgyűjtemények (előkészületben)
Letölthető anyagok        
tárgytematika Bevezetés_az_építőmérnökségbe    

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.