Laboratóriumok

 

Geotechnikai laboratórium

Laborvezető:
Hudacsek Péter
egyetemi tanársegéd

Elérhetőség:
9026 Győr, Egyetem tér 1. L/4 épület
Telefon: 96/613-645;
Mobil: 00-36-30-3406938
E-mail: hudacsek@sze.hu

Munkatársak:
dr. Kiss Imréné labortechnikus, Kovács Miklós műszerész

Alapítás éve: 1977
Akkreditáció: közlekedési létesíítmények anyagvizsgálata (KTI)
Kapacitás: 60 mukaóra/hónap

Általános jellemzők:

- jól felszerelt laboratórium kompetens személyzete a hagyományos talajvizsgálatok mindegyikét el tudja végezni;
- elsősorban a speciális mechanikai vizsgálatok vállalkozunk;
- hazai viszonylatban egyedülállóan torziós nyíró- és talajcső-rezonanciás vizsgálóberendezés és Bender-elemmel bővített ciklikus triaxiális berendezést is működtetünk;
- eszközeink többségéhez utólagos kiolvasású, némelyikhez valós idejű adatgyűjtő rendszer kapcsolódik.

Főbb vizsgálatok:

- összenyomódási és alakváltozási jellemzők meghatározása; 
- nyírószilárdsági vizsgálatok; 
- dinamikus talajjellemzők vizsgálata;
- modellkísérletek;
- mélyépítési technológiák bevezetését megalapozó vizsgálatok; 
- rutin talajvizsgálatok.

Szolgáltatások:

- a megrendelővel együtt gondolkodva törekszünk az eredmények felhasználási céljának megfelelő vizsgálati program összeállítására 
a tervezési vizsgálatok esetében is;
- K+F célú munkákra egyedi vizsgálati programot, szükség esetén egyedi vizsgálóeszközöket készítünk;
- a vizsgálati eredményeket sokféle módon megadjuk, értelmezzük. 

Fontosabb megrendelők:

MÁV Zrt., FTV Zrt., Geoplan Kft., Geoterra Kft., FŐMTERV Zrt., TAUPE Kft., Georam Kft., GEOVIL Kft.

Legontosabb eszközök és vizsgálatok

Hagyományos triaxiális vizsgálóberendezés

Beszerzés éve: 1970-1980.
Gyártó: ismeretlen.

Jellemzők:
- mintaméret: D=38-40 mm, h=60-90 mm;
- cellanyomás-kapacitás 900 kPa-ig;
- négy munkahely;
- utólagos kiolvasású automatizált adatgyűjtés.

Vizsgálattípusok:
- egyirányú nyomás;
- UU és CD triaxiális nyírószilárdsági vizsgálat.

Speciális lehetőségek:
- pórusvíznyomás mérési lehetőség;
- egyirányú nyomás esetén alakváltozási mező mérése digitális képfeldolgozással;
- automatizált PC-alapú adatgyűjtés.

Ciklikus triaxiális vizsgálóberendezés

Beszerzés éve: 2010.
Gyártó: Wykham Farrance.

Jellemzők:
- mintaméretek: D=38-100 mm; h=60-220mm;
- cellanyomás-kapacitás: 1000 kPa-ig;
- statikus terhelési kapacitás: 10/25 kN;
- dinamikus terhelési kapacitás: 7,5 kN;
- automatizált adatgyűjtés és folyamatvezérlés.

Vizsgálataípusok:
- ciklikus, dinamikus triaxiális vizsgálatok;
- szabványos CIU CAU, CID, CAD vizsgálatok.

Speciális lehetőségek:
- kis alakváltozásokhoz tartozó jellemzők mérése;
- nyíróhullám terjedési sebességének mérése.

Torziós és talajoszlop-rezonanciás
kombinált vizsgálóberendezés

Építés éve: 2010.
Gyártó: egyedi gyártású berendezés.

Jellemzők:
- mintaméterek: Dk=75 mm, Db=38 mm, h=150 mm;
- izotróp feszültség
      vákuum megtámasztás esetén 70 kPa,
      levegő megtámasztás esetén 500 kPa;
- légnyomásos oldalnyomás;
- maximális nyomaték 15 Nm.

Vizsgálat:
- különböző alakváltozási szintekhez tartozó nyírási modulusok és csillapítási jellemzők mérése.

13 mérőhelyes ödométerállvány

Beszerzés éve: 1980.
Gyártó: Fésüs László kisiparos.

Jellemzők:
- mintaméret:  D=50-75 mm, h=15-20 mm;
- max. függőleges terhelés: 1200 kPa;
- automatikus adatgyűjtés.

Vizsgálatípusok:
összenyomódási, konszolidációs, roskadási, duzzadásijellemzők 
szabványos mérése lépcsős terheléssel.

 

Optikai képrögzítő és feldolgozó rendszer

Építés éve: 2010.
Gyártó: egyedi készítés.

Jellemzők:
- vezérlés: programozható távirányító szoftver;
- digitális kamera: Canon 1100D;
- objektív: 55mm-es Sigma macro.

Mérés:
- kis elmozdulások 0.01 pixel pontosságú mérése egyedi fejlesztése és elemzése.

Speciális kiegészítők:
- kalibrációs/fotogrammetriai korrekciós rutinok.

 
Elárasztható, plexi falu vizsgálódoboz

Építés éve: 2012.
Gyártó: egyedi készítés.

Jellemzők:
- belméret: 100*600*400 mm;
- max. terhelés: 5 kN;
- terhelőhíd rögzítése: nyújtott oldaloszlopokkal.

Vizsgálat:
síkbeli alakváltozási állapotú terhelések.

Speciális lehetőségek:
- hidraulikus, pneumatikus és elektromos aktuátorok rögzítése;
- pórusvíznyomás-, erő- és elmozdulásmérők kapcsolása.

 

 

 

Szerkezetvizsgáló laboratórium

Laborvezető:
Richard Ray
egyetemi tanár

Elérhetőség:
9026 Győr, Egyetem tér 1. L/4 épület
Telefon: 96/613-645; Mobil: 00-36-30-3406938
E-mail: hudacsek@sze.hu

Munkatársak:
Fischer Szabolcs egy. adjunktus, Major Zoltán egy. tanársegéd,
Horváth Zsolt informatikus, Borbély István labortechnikus,
Puhl Ferenc üzemmérnök, Pollák András demonstrátor

Alapítás éve: 1977
Akkreditáció/minősítés: 
Kapacitás: 90 mukaóra/hónap

Általános jellemzők:

- jól felszerelt laboratórium kompetens személyzete  elsősorban speciális tartószerkezetek, vasúti felépítmények vizsgálatára vállalkozik; 
- laboratóriumi és terepi (helyszíni vizsgálatokat is végzünk;
- a laborban 10 m fesztávolságú és 100 kN teherbírású daruval tudjuk mozgatni a vizsgálandó szerkezeteket;
- B&K, BISS, HB, HP, NI, TEAC, ONO SOKKI műszerekből összeállítható statikus és dinamikus mérőlánccal (jelérzékelők, tároló, erősítő és regisztráló műszerek, ipari számítógép és feldolgozó software) rendelkezik;
- nagy elemek statikus vizsgálatát a 1000 kN teherbírású állítható terhelő kereten hidraulikus sajtók teszik lehetővé;
- fárasztó vizsgálatokhoz egy 15 kN/50 mm-es és egy 300 kN/150 mm-es hidraulikus egység alkalmazható;
- B&K, BISS, HB, HP, NI, TEAC, ONO SOKKI műszerekből összeállítható statikus és dinamikus mérőlánccal (jelérzékelők, tároló, erősítő és regisztráló műszerek, ipari számítógép és feldolgozó software) rendelkezik; 

Főbb vizsgálatok:

- vasúti felépítmények fárasztó vizsgálata,
- vasbeton és acél tartószerkezetek statikus teherbírásának meghatározása;
- szerkezetek alakváltozásainak, elmozdulásainak, rezgéseinek mérése,
- hídak próbaterhelése;
- mintavétel és vizsgálat betonszerkezetekből;
- cölöppróbaterhelések;
- inklinométeres mérések;
- kismodellek felépítése és vizsgálata.

Szolgáltatások:

- speciális megrendelői igényekre, K+F célra egyedi vizsgálati programokat dolgozunk ki, s szükség esetén egyedi vizsgálóeszközöket is készítünk;
- a vizsgálati eredményeket sokféle módon rögzítjük, archiváljuk, feldolgozzuk, dokumntáljuk, értelmezzük; 
- szerkezetek viselkedésének tartós monitoringját is elvégezzük; 
- a méréseket numerikus modellezéssel társítjuk. 

Fontosabb megrendelők:

MÁV Zrt., BKV Zrt., Audi Hungária Kft., Magyar Közút. 

Legontosabb eszközök és vizsgálatok

Statikus és dinamikus terhelő berendezés

Beszerzés éve: 2010.
Gyártó: Bangalore Integrated System Solutions (P) Ltd

Jellemzők:
- munkahengerek: 15 kN /50 mm és 300 kN / 150 mm.

Vizsgálattípusok:
- kisciklusú statikus és dinamikus fárasztó vizsgálat.

Speciális lehetőségek:
- villamos, metró- és nagyvasúti elemek vizsgálata

Digitális rezgésgyorsulásmérő lánc 

Beszerzés éve: 2010.
Gyártó: vegyes.

Jellemzők:
- HB Spider 8 nyolccsatornás mérőerősítő,
- NI CDAQ-9178 8+4 csatornás erősítő, 
- PCB 086D50 (750 Hz/22kN) impulzuskalapács, 
- Panasonic CF-19 ipari laptop software-kel.

Vizsgálataípusok:
- gerjesztett rezgések jeleinek felvétele.

Speciális lehetőségek:
- helyszínen is elvégezzük.

 

Terhelő keret

Építés éve: 1977.
Gyártó: egyedi gyártású berendezés.

Jellemzők:
- elemméret: max. 12 m hossz, 2,6 m  szélesség, 1,0 m magasság

Vizsgálat:
- nagy pl. feszített vb. elemek, fa- és acéltartók terhelése, vékony vb. gerendák stabilitásvizsgálata.

Speciális lehetőségek:

 
Mérőerősítő

Építés éve: 1980.
Gyártó: Hewlwtt Packard.

Jellemzők:
- 1 db HP KWS 6A-5 hatcsatornás;
- 2 db HP KWS 3073 kétcsatornás mérőerősítő.

Vizsgálat:
- rezgésgyorsulás-mérőkön keletkezett elektromos változások indukálta jelek
összegyűjtése és továbbküldése rögzítésre.

Speciális lehetőségek:
- mérőlánc részeként helyszíni és laboratóriumi dinamikus
vizsgálatokhoz alkalmazzuk.

 
 Mérőmagnetofon

Építés éve: 1985.
Gyártó: 

Jellemzők:
- 1 db TEAC XR-510 14 csatornás;
- analóg.

Vizsgálat:
- erősítőkből jövő elektromos jelek rögzítése.

Speciális lehetőségek:
- mérőlánc részeként helyszíni és laboratóriumi dinamikus 
vizsgálatokhoz alkalmazzuk.

FFT analizátor

Építés éve: 1990.
Gyártó: 

Jellemzők:
- 1 db Ono Sokki CF 355 kétcsatornás;
- analóg.

Vizsgálat:
- mért dinamikus idő-elmozdulás jelek transzformálása  frekvencia függvényévé;
- saját frekvencia megállapítása. 

Speciális lehetőségek:
- mérőlánc részeként helyszíni és laboratóriumi dinamikus vizsgálatokhoz alkalmazzuk.

Mérőerősítő és nyomató

Építés éve: 1980.
Gyártó: 

Jellemzők:
- 1 db HB UGH 100 100 csatornás;
- 1 db HB MSE 1000 kétcsatornás mérőerősítő.

Vizsgálat:
a jelfogókkal észlelt elektromos változások indukálta jelek összegyűjtése további felhasználásra;
- indukált jelek kalbrált értékeinek kinyomtatása, ill. továbbküldése.

Speciális lehetőségek:
- mérőlánc részeként helyszíni és laboratóriumi dinamikus 
vizsgálatokhoz 

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00