lgb_se001_1

MECHANIKA I. LGB_SE001_1
tárgyfelelős Dr. Baróti Enikő
közreműködő oktatók Deme Ferenc
kredit 5 kötelező előadás 5 óra/félév gyakorlat  10 óra/félév
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája vizsga oktatási félév őszi    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A MECHANIKA I tantárgyat az építőmérnök hallgatók számára az első három félévben oktatjuk. Bízvást állíthatjuk, hogy a mérnöki      stúdiumok egyik alappillére lesz a MECHANIKA, ami nélkül a sajátos mérnöki szemlélet nem alakulhat ki. A tantárgy elméleti ismereteinek oktatása és az ehhez kapcsolódó számítási feladatok bemutatása, gyakorlása a félév során a hallgatóknak 4 alkalommal, alkalmanként 3 (egy alkalommal 4), összesen 15 tanítási órán történik. A konzultációkon a részvétel nyomatékosan ajánlott! Sajnos, az idő szűke miatt a haladás a tananyagban meglehetősen nagy léptékű. A tantárgy fontosságára és a rendelkezésre álló tényleges oktatási idő rövidségére való tekintettel, az órarendi órák mellett az otthoni tanulás sem mellőzhető.
előadások témakörei Bevezetés. A MECHANIKA tárgya, anyagai, modelljei. Az erő fogalma, tulajdonságai, fajtái, jelölése. Axiómák. A síkbeli erők helyettesítése. Az eredő erő. Az eredő erő meghatározása számítással és szerkesztéssel (kötélsokszög). A megoszló erőrendszer, a megoszló erők eredője. Egyensúly. Síkbeli erők egyensúlyozása. Az egyensúlyozás esetei. Súrlódás. Tartók, kényszerek, statikai határozottság. Egyszerű síkbeli tartók kialakítása, reakciói. Konzoltartó, kéttámaszú tartók reakciói. Összetett síkbeli tartók kialakítása, típusai, határozottsága, külső és belső reakciói. GERBER – tartók külső és belső reakciói. Háromcsuklós tartók külső és belső reakciói. Rácsostartók. A rácsostartók kialakítása, típusai. A rúderők kiszámításának módjai. Rúderőszámítás csomóponti módszerrel. Rúderőszámítás átmetsző módszerrel. Az igénybevétel fogalma. Az igénybevételi ábrák matematikai összefüggései. Egyszerű tartók igénybevételi ábrái. Tört tengelyű tartók igénybevételi ábrái. Összetett tartók igénybevételi ábrái. Térbeli erők. Térbeli szerkezetek.
gyakorlatok témakörei Bevezetés. A MECHANIKA tárgya, anyagai, modelljei. Az erő fogalma, tulajdonságai, fajtái, jelölése. Axiómák. A síkbeli erők helyettesítése. Az eredő erő. Az eredő erő meghatározása számítással és szerkesztéssel (kötélsokszög). A megoszló erőrendszer, a megoszló erők eredője. Egyensúly. Síkbeli erők egyensúlyozása. Az egyensúlyozás esetei. Súrlódás. Tartók, kényszerek, statikai határozottság. Egyszerű síkbeli tartók kialakítása, reakciói. Konzoltartó, kéttámaszú tartók reakciói. Összetett síkbeli tartók kialakítása, típusai, határozottsága, külső és belső reakciói. GERBER – tartók külső és belső reakciói. Háromcsuklós tartók külső és belső reakciói. Rácsostartók. A rácsostartók kialakítása, típusai. A rúderők kiszámításának módjai. Rúderőszámítás csomóponti módszerrel. Rúderőszámítás átmetsző módszerrel. Az igénybevétel fogalma. Az igénybevételi ábrák matematikai összefüggései. Egyszerű tartók igénybevételi ábrái. Tört tengelyű tartók igénybevételi ábrái. Összetett tartók igénybevételi ábrái. Térbeli erők. Térbeli szerkezetek.
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
A www.sze.hu/~deme című honlapon a Levelezős Mechanika I. vizsgára előkészítő feladatok (Építőmérnök, BSc)
című link megnyitásával találhatók meg a házi feladatok. A feladatokat dokumentumdossziéban kell benyújtani.
zárthelyi dolgozatok  A szorgalmi időszakban nem lesznek zárthelyi dolgozatok.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Igényesen benyújtott dokumentumdosszié.
vizsga A félév végén csak írásbeli vizsgát tartunk. A vizsga írásbeli pontértéke 50.
érdemjegy 50 – 45 pont JELES (5)
44 – 39 pont JÓ (4)
38 – 31 pont KÖZEPES (3)
30 – 20 pont ELÉGSÉGES (2)
19 – 0   pont ELÉGTELEN (1)
Irodalom        
kötelező irodalom  J 19 366 Göde – Lublóy – Németh : Mechanika I. (Statika)
 J 19 472 Agárdy – Molnár : Mechanika példatár I. (Statika)
ajánlott irodalom M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő: Statika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 tankönyv elektronikus gyakorló példákkal
Dr. Roller Béla - Dr. Árvai K.: Mechanika- Merev testek staikája (BME jegyzet)
Gáspár Zsolt-Tarnai Tibor: Statika (BMGE jegyzet 95036)
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 ősz tantárgyi követelmény aktuális félév ütemterve 2013/14 ősz ütemterv  
vizsgakérdések   eredmények  2013/2014 félév végi eredményei
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a moodle.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek http://www.sze.hu/~deme/

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Finanszírozási forma módoítására jelentkezés 2021. április 19. 06:00 - 2021. április 24. 23:00
XXXV. OTDK - Műszaki Tudományi Szekció 2021. április 22. - 2021. április 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. április 23. - 2021. április 24.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Szenátusi Ülés 2021. április 26. 14:00 - 16:00