TARTÓSZERKEZETEK I. LGB_SE004_1
tárgyfelelős

Szép János

közreműködő oktatók Fehér Zoltán
kredit 3 kötelező előadás 10 óra/félév    
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        őszi                  
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A vasbeton tartószerkezetek méretezésének alapjai, elvei, terhei. A vasbeton szerkezetek anyagai, anyagmodellek. A vasbeton lényege, a vasalás kialakításának elvei, szerkesztési szabályok. A vasbeton gerenda viselkedése, feszültségi állapotok. A hajlított négyszög és T keresztmetszet méretezése, ellenőrzése az I., II., és III. feszültségi állapotban. A nyírási vasalás tervezése és kialakítása hajlított, nyírt szerkezetekben. A határnyomatéki és határnyíróerő ábrák előállítása. Központosan és külpontosan nyomott vasbeton rudak tervezése, ellenőrzése, vasalásának kialakítása.
előadások témakörei Bevezetés, tantárgyi követelmények.

Vasbetonszerkezetek 3 feszültségállapota

Hajlított keresztmetszet ellenőrzése, méretezése.

Vasbeton keresztmetszet nyírása.

Központosan és külpontosan nyomott oszlopok.

Felkészülés a zárthelyire.
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Házi feladat (24 pont)
A házi feladatot a kiírásban megadott formában és határidőre kell elkészíteni. A beadási határidőn túl –max. egy héttel– leadott házi feladat pontszámából 2pont levonásra kerül. Az egy hetes határidő túllépés után beadott házi feladatért nem jár pont.

Tervezési feladat (30 pont)
Kéttámaszú konzolos gerenda tervezése.
A tervezési feladat értékelésének feltétele, a feladathoz tartozó konzultációs lap konzulenssel történő aláíratása, valamint a feladat a szorgalmi időszakon belül, a megadott határidőre beadása.
zárthelyi dolgozatok A félév során egy a hallgatóknak egy zárthelyi dolgozatot kell írniuk.
Téma: hajlított km. vizsgálata III. feszültségi állapotban és külpontosan nyomott oszlop vizsgálata. (30 pont)

Sikertelen zárthelyi esetén egy pótlási lehetőség van.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele a féléves tervezési feladat és a házi feladat beadása, annak legalább elégségesre minősítése, valamint, hogy a zárthelyi dolgozatra kapott pontszám érje el legalább a 2-es minősítésnek megfelelő pontszámot (15 pont).
vizsga A vizsgaidőszakban a félév elméleti és gyakorlati anyagából irásbeli vizsgát kell tenni (116 pont).
A félévvégi érdemjegy megszerzésének feltétele a szükséges összpontszámon túl a vizsgán minimálisan elért 2 ( elégséges ) eredmény 
érdemjegy A féléves teljesítmény értékeléséhez a félév során összesen 200 pontot lehet összegyűjteni, ami négy részből tevődik össze:
házi feladatból                              24 pont
zárthelyiből                                   30 pont
tervezési feladatból                       30 pont
elméleti vizsgából                         116 pont

A félévvégi érdemjegy megszerzésének feltétele –a szükséges összpontszámon túl– a vizsgán az elégséges eredmény, azaz 60 pont teljesítése.
44 - 101 pontig                1 (elégtelen)
102 - 125 pontig              2 ( elégséges )
126 - 161 pontig              3 ( közepes )
162 - 183 pontig              4 ( jó )
184 - 200 pontig              5 ( jeles )
Irodalom        
kötelező irodalom Dr. Tóth Zoltán Tartószerkezetek I.  elektronikus jegyzet
Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési Tanszék   jegyzet.sze.hu

Deák-Draskóczy-Dulácska-Kollár-Visnovitz (2012):Vasbetonszerkezetek  Tervezés az Eurocode alapján
ajánlott irodalom
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 ősz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 őszi ütemterv  
vizsgakérdések 2013/14 ősz vizsgakérdései   eredmények 2013/14 őszi félév végi eredmények
segédanyagok

A tárgy hallgatói számára a moodle.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó gyakorló példák, előadások, egyéb információk. 

tanulmányi segédanyagok: http://www.sze.hu/~szepj/Tartoszerkezetek_I/

ajánlott linkek

 

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.