TARTÓSZERKEZETEK III. (Acél szilárdságtan)
LGB_SE004_3

Levelezős zh eredmények 2018 május 24.

Levelezős zh eredmények 2018 május 16.

Eredmények2018
Eredmények2016

 
tárgyfelelős Dr. Bukovics Ádám
kredit 3 kötelező előadás 9 óra/félév gyakorlat -
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavaszi                      
Tárgy tartalma
rövid
leírás

A tantárgy célja alapvető acélszilárdságtani ismeretek elsajátítása, amely megalapozza, lehetővé teszi az acél tartószerkezetek konstruálásának, építésének, fenntartásának a további acélszerkezeti tantárgyakban való tanulmányozását. Az acél mint építőanyag, az acél tartószerkezeti alkalmazása. Az acél tartószerkezetek keresztmetszeti és a szerkezeti elemek ellenállása. Az acélszerkezetek hegesztett és csavarozott kapcsolatainak méretezése. Alapvető magasépítési szerkezeti megoldások.

előadások témakörei

A tantárgy előadásain a következő témákkal foglalkozunk: az acél tulajdonságai, példák acélszerkezetek alkalmazására, acélszerkezetű csarnokok jellemző kialakítása, a szerkezeti acélok általános jellemzése, acélok szilárdsági és alakváltozási tulajdonságai, az acélszerkezetek méretezésének alapjai, acélszerkezetek határállapotai, keresztmetszetek osztályozása, keresztmetszetek ellenállása egyszerű és összetett igénybevételekre, nyomott oszlop kihajlásvizsgálata, hajlitott gerenda kifordulásvizsgálata, csavarozott és hegesztett kapcsolatok, Acélgyártás, acélszerkezetek gyártása, hegesztési eljárások. 

A félév során a keresztmetszetek ellenállásával, stabilitásvizsgálattal valamint csavarozott kapcsolatok és hegesztési varratok méretezésével kapcsolatos számpéldákat is megoldunk.

gyakorlatok témakörei -
Félévközi feladatok        
zárthelyi dolgozat

Zárthelyi dolgozat írása és pontozása

A félév során egy zárthelyi dolgozat írása kötelező. A zárthelyi dolgozat keretében 2 db számításos példát kell megoldani, valamint elméleti kérdéseket kell megválaszolni.

A zárthelyi dolgozatra szerezhető pontszám maximális értéke 50 pont.  Az érvényes zárthelyi dolgozathoz minimum 26 pont elérése szükséges.

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele

Féléves feladat bemutatása, pontozás

A félév során egy féléves feladat elkészítése kötelező. 

A féléves feladatra szerezhető pontszám maximális értéke 50 pont. Az érvényes féléves feladathoz minimum 26 pont elérése szükséges.

vizsga Írásbeli és szóbeli vizsga 
érdemjegy

Vizsgakövetelmény

A vizsga 3 szakaszból áll. Az első szakaszban a vizsgázónak egy feladatlapot kell kitölteni. A feladatlap előre ismertetett kb. 30 egyszerű (minimum) kérdés közül 4 kérdést tartalmaz (elméleti illetve egyszerű számolásos kérdéseket), amelyekre jó választ kell adni. Bármely kérdésre adott hibás válasz ismételt vizsgával jár. A vizsga második szakaszában írásban kell választ adni egy átfogó témájú vizsgakérdésre. A harmadik szakasz az írásbeli vizsgarész eredménye alapján jegy megajánlásával kezdődik. Amennyiben a vizsgázó teljesítménye alapján nem lehet jegyet megajánlani (pl. elégtelen írásos válasz), vagy a hallgató a megajánlott jegyet nem fogadja el, akkor a vizsga szóban folytatódik. A vizsgán maximum 100 pont szerezhető, az elérendő minimális pontszám 51 pont.

Tantárgyi jegy megállapítása

A tantárgyi jegy a féléves feladatra és a vizsgán szerzett pontok összesítése alapján kerül megállapításra, az alábbiak szerint:

0-109 pont:                 elégtelen

110-129 pont:             elégséges

130-149 pont:             közepes

150-169 pont:             jó

170-200 pont:             jeles

Irodalom        
kötelező irodalom

Dr. Németh György: Tartószerkezetek III. Acélszerkezetek méretezésének alapjai  Elektronikus jegyzet             

Ádány S.-Dulácska E.-Dunai L.- Fernezelyi S.-Horváth L.: Acélszerkezetek 1. Általános eljárások. Tervezés az Eurocode alapján. Springer Média Mo.2006.

Dr. Csellár Ö. - Szépe F.: Táblázatok acélszerkezetek méretezéséhez
ajánlott irodalom Dr. Halász O. - Dr. Platty P.: Acélszerkezetek, Egyetemi tankönyv
Dunai L. - Horváth L. - Kovács N. - Verőci B. - Vígh L. G.: Acélszerkezetek méretezése az Eurocode 3 alapján, Gyakorlati útmutató, Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat
Letölthető anyagok        
követelmények 2017/18 tavasz tantárgyi követelmény   a nappali tagozatosok féléves ütemterve (tájékoztató jelleggel) 2017/18 tavasz ütemterv  
   

Tervezési feladat kiindulási adatai (2018 tavasz)

 

segédanyagok A tárgy hallgatói számára a http://www.sze.hu/~bukovics felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek

http://www.haiyangshiyou.com/esdep/master/toc.htm

http://www.steelconstruction.info/

http://www.dunaferr.hu/hu/termeles/technologiaSzerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55